תפריט נגישות

בדרך לבחינת התמחות: דרישות, נהלים וטפסים

צוות בטיפולנט

מטרתה של בחינת התמחות היא לוודא כי זה המציג את עצמו לציבור כפסיכולוג שומר על סטנדרט מקצועי מספק על מנת לעסוק בתחום ההתמחות שלו באופן עצמאי. על מנת לעמוד בתנאי הסף לגשת לבחינת התמחות, על כל פסיכולוג לעמוד בדרישת של תחום ההתמחות אותו הוא רוכש (קליני, חינוכי, רפואי, שיקומי, התפתחותי או ארגוני) עם סיום שנות ההתמחות. לשם כך, כדאי להכיר ולעקוב אחר מטלות ההתמחות הנדרשות, לדעת מהי תקופת ההיעדרות המקסימלית, אילו מסמכים וחתימות יש לאסוף וכו׳.

באתר משרד הבריאות קיימים טפסים רבים, כך שלעיתים קשה להבין עבור מה משמש כל מסמך או טופס. לפניכם הצעדים שחשוב לשים לב אליהם לאורך הדרך אל עבר בחינת ההתמחות, כולל קישורים אל המסמכים והטפסים הרשמיים של משרד הבריאות.

הגוף האמון על בחינת ההתמחות של כל תחום התמחות מוכר הוא 'הוועדה המקצועית' בכל ענף בתחום הפסיכולוגיה, מה שמסביר את השונות בדרישות והנהלים בין תחומי ההתמחות. הוועדה המקצועית משוייכת אל משרד הבריאות וכפופה אל 'תקנות הפסיכולוגים'.

לאורך ההתמחות: עמידה ואיסוף בנדרש לקראת הבחינה

מסמך 'הנחיות כלליות' - מטלות ההתמחות, משך ההתמחות והיעדרות במהלכה

משך ההתמחות בפסיכולוגיה הינו שנתיים במשרה מלאה או ארבע שנים במשרה חלקית (שלא תפחת מחצי משרה), ובלבד שסך הכל של המשרה החלקית לא יפחת מתקופה השווה לשנתיים במשרה מלאה. במסמכי ה'הנחיות הכלליות' של כל תחום מפורט הרכב שנות ההתמחות (מרפאה או אשפוז), האם קיימת אפשרות להגיש בקשה לקיצור ההתמחות, כמה זמן ניתן לעשות הפסקה במהלך ההתמחות וכו׳.

בתחילתה של ההתמחות, חשוב מאוד לוודא כי הוועדה המקצועית אישרה את תאריך תחילת ההתמחות במייל חוזר. את הבקשה מגישים דרך 'פורטל העוסקים במקצועות הרפואה'. במידה והמתמחה נעדר במהלך ההתמחות לתקופה מוכרת (חגים, מילואים, חל״ד, מחלה) או בעת מעבר בין מוסדות, יש להודיע ולקבל את אישור הוועדה המקצועית במייל (פרטי התקשרות מטה). היעדרות שאינה מוכרת דורשת קביעת תכנית התמחות חדשה. קראו עוד על היעדרות במסמך 'הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה'

במהלך כל שלבי ההתמחות על המתמחה לוודא כי העבודה הטיפולית והאבחונית שבה הוא עוסק מאפשרת לו לאסוף את כל הדרישות לקראת הבחינה בתחום הטיפול, ובמרבית תחומי ההתמחות גם בדיאגנוסטיקה. כמו כן, יש לוודא כי מוסד ההתמחות מספק את שעות ההדרכה הנדרשות לצורך ההתמחות. ניתן למצוא את מטלות ההתמחות במסמך ה'הנחיות הכלליות' בסעיף 'מטלות ההתמחות'. 

קלינית: שני מסמכים - בתוך מסמך 'הנחיות כלליות', בנוסף הרחבה 'הנחיות יישומיות למסמך הליבה'

חינוכית: בתוך 'הנחיות כלליות'

התפתחותית: בתוך 'הנחיות כלליות'

רפואית: בתוך 'הנחיות כלליות

שיקומית: שלושה מסמכים - בתוך 'הנחיות כלליות' וגם ב-​​הנחיות להתמחות בתחום הטיפול, ו-הנחיות להתמחות בתחום האבחון.

ארגונית: בכל אחד מהתחומים - 1.מבחנים, הערכה, מיון וברירה, 2.יעוץ תעסוקתי, 3.יעוץ ופיתוח ארגוני

טופס 'ריכוז נתוני התמחות' או 'סיום התמחות'

מטרתו של טופס זה הוא לרכז את כל הלמידה והעבודה במהלך ההתמחות, כגון: מספר אינטייקים, מספר אבחונים ואילו מבחנים הועברו במסגרתם, מספר טיפולים, השתתפות בסמינרים, השתלמויות ועוד. מומלץ למלא את הטופס במהלך ההתמחות באופן שוטף, שכן הוא מסייע לראות אילו רכיבים חסרים וכך ניתן להשלים אותם עוד במהלך העבודה במסגרת ההתמחות.

מעבר לכך, לעיתים מטלות ההתמחות ספציפיות ודורשות מעקב צמוד (למשל מינימום העברות של רורשאך בהתמחות קלינית). סיבה נוספת למלא את הטופס עוד במהלך ההתמחות היא הצורך בחתימות של המדריכים, הפסיכולוג האחראי על ההתמחות או הפסיכולוג הראשי. כמו כן, בעת מעבר ממקום התמחות אחד לשני יש צורך להחתים את מקום ההתמחות על תקופת ההתמחות והעבודה שנכללה בה.

בהתמחות קלינית ורפואית הטופס נקרא ״טופס ריכוז נתוני התמחות״, ובשאר ההתמחויות הוא נקרא ״טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות״. בכל ההתמחויות, למרות ששמו של הטופס מסמן כי הוא רלוונטי רק לסופה של ההתמחות, מומלץ להכירו ולהתחיל למלאו כבר במהלך ההתמחות. 

קלינית - 'טופס ריכוז נתוני התמחות'

חינוכית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה'

התפתחותית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה' ('טופס ריכוז נתונים' החל מעמוד 4)

רפואית - 'טופס ריכוז נתוני התמחות'

שיקומית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה'

ארגונית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות / קבלת תואר מומחה'

מסמכים נוספים שכדאי לאסוף במהלך ההתמחות

על מנת להיות מאורגנים ככל האפשר, ישנם מספר טפסים שכדאי לאסוף במהלך ההתמחות, שכן בחלוף הזמן קשה יותר להשיגם:

1. לוודא בכל שנה כי המדריכ/ה שלח/ה את חוות הדעת שלו/ה. ניתן למצוא את טפסי ההערכה שעל המדריך למלא באיזור האישי של המתמחה ב'פורטל העוסקים במקצועות הרפואה', בסיום מילוי הטופס על ידי המדריך יש להעלות את הטופס לפורטל.

2. אישור ממשאבי אנוש על תקופת ההעסקה והיקף המשרה, כולל תקופות היעדרות (חל״ת, חופשת לידה וכו׳) בכל מוסד שבו עבדתם כחלק מתקופת ההתמחות. מומלץ להשוות את הנתונים ממשאבי אנוש אל מול הדרישות של הוועדה המקצועית ובכך לוודא כי הינכם עומדים בהנחיות למשך ההתמחות כולל חישוב תקופות היעדרות. ישנם מקרים בהם מתמחים סיימו את עבודתם במקום ההתמחות והוועדה המקצועית דרשה לחזור ולהשלים תקופת קצרות בה המתמחה נעדר מעבר למותר. 

3. צילום של תעודות על קורסים ו\או השתלמויות שנערכו במהלך ההתמחות. איסוף מסודר של מסמכים אלו מסייע גם לבקשה לגמול השתלמות.

רישום לבחינת התמחות  

מועדי הבחינה

בחינות התמחות בכל תחומי הענף בפסיכולוגיה מתקיימות פעמיים בשנה במשך חודש ימים: קיץ (1-31 במאי) וחורף (1-30 בנובמבר), למעט בחינת התמחות בחינוכית שבה מועד חורף מתקיים במהלך חודש יוני. מועד הבחינה האישית של כל נבחן הכולל תאריך, שעה, ורשימת הבוחנים, ימסר כ-3 שבועות טרם מועד הבחינה (מלבד בחינת התמחות בחינוכית שבה לא ציינו מתי ימסרו את המועד).

מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

התנאים להגשת זכאות לבחינה משתנים מתחום התמחות אחד לשני, ולכן יש לעיין במסמכי הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות של כל תחום. כדאי לשים לב לתאריכי הגשת המסמכים (בחלק מההתמחויות, ישנו תאריך נוסף להשלמת כל המסמכים). על פי משרד הבריאות, במידה ותאריך אחרון לקבלת הטפסים במשרד חל בשבת, ניתן להגיש את הטפסים עד יום ראשון שלמחרת.

קלינית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

חינוכית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'. קובץ נוסף 'הנחיות נוספות להגשת מקרים..'.

התפתחותית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

רפואית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

שיקומית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

ארגונית - מסמך 'הנחיות לסיום התמחות ובחינת התמחות'

'טופס לסיום ההתמחות ובחינת התמחות'

דרך בקשת הרישום והזכאות לגשת לבחינה היא במילוי הטופס שנקרא 'טופס לסיום ההתמחות ובחינת התמחות'. בטופס מצוינים המסמכים הנוספים שיש לצרף אל הבקשה להיבחן.

קלינית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

חינוכית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

התפתחותית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

רפואית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

שיקומית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

ארגונית - 'טופס לסיום התמחות ובחינת התמחות'

כתיבת הבחינה

ההנחיות לכתיבת מחברת הבחינה מפורטות במסמכי 'הנחיות לסיום ההתמחות ובחינת התמחות' (ראו מעלה) בסעיף ה׳: 'מתכונת הבחינה'. בכל תחום התמחות, כדאי לשים לב להנחיות לכתיבת הבחינה, מועד הגשת מחברת הבחינה והאופן שבו יש לשלוח אותה (למשל, בפסיכולוגיה קלינית יש לשלוח לכל בוחן בנפרד).

במרבית מוסדות מספקים קבוצת כתיבה לקראת הבחינה, עם זאת עולה בשטח כי מתמחים חשים כי הם זקוקים להדרכה נוספת בתשלום. בתקופה זו, כדאי לשים לב ברשתות החברתיות האם מתארגנת קבוצות עמיתים המתארגנת ללמידה לקראת מועד בחינה. מעבר לכך, לעיתים ברשתות החברתיות פועלים פרויקטים שמטרתם לסייע למועמדים לבחינה, כך למשל בפסיכולוגיה קלינית מאז 2016 פועל פרויקט ״מחוברים לבחינה״ במסגרתו מומחיות צעירות מסמלצות את הנבחנות לבחינה.

למי ניתן לפנות בנוגע להתמחות ולבחינה?  

משרד הבריאות - מערך הפסיכולוגיה

הגוף במשרד הבריאות שאחראי על המערך המקצועי של תחום הפסיכולוגיה בישראל. כמו כן, ה'וועדה המקצועית' של כל ענף בפסיכולוגיה יושבת תחת משרד הבריאות והיא אחראית על כל תהליך ההתמחות והבחינה, החל מההיבטים הטכניים ועד המקצועיים.

ישנה בירוקרטיה שותפת מול מערך הפסיכולוגיה: זכאות למלגה, אישור על תחילת ההתמחות, מעבר ממוסד התמחות אחד לאחר, בקשה לזכאות לבחינת התמחות וכו׳. מעבר לכך, ניתן לפנות לכתובת זו לשאלות והבהרות בנוגע לדרישות והנהלים, תלונות בנוגע למוסדות שאינם מספקים את הדרוש להתמחות וכו׳.

בעבר היה מספר טלפון שהיה ניתן להתקשר דרכו למערך, אך כיום דרכי התקשרות כוללים רק קבלה פרונטלית, פקס ואימייל. טלפונית ניתן ליצור קשר עם המערך רק דרך מוקד קול הבריאות. 

כתובת: רחוב הרבי מבכרך 5, תל אביב - יפו מיקוד: 6684937.

פקס: 02-6474804
 קול הבריאות: 5400*

בהצלחה לכל המומחים והמומחיות לעתיד!

עדכון אחרון: 1.2022 אם מצאת מידע שאינו עדכני או חסר, ניתן לפנות אלינו במייל

הנחיית קבוצות- דיאלוג מוזיקלי- לימודי תעודה
הכשרת מנחים לטובת הקמה והנחייה של קבוצות דיאלוג מוזיקלי – הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
המגמה לתרפיה במוזיקה, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
טיפול בטראומה מינית- מחזור לימודים חדש
לימודי תעודה להכשרה קלינית אינטגרטיבית, הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אונ' תל אביב, היברידי
שנה"ל תשפ"ה
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
הנחיית קבוצות- דיאלוג מוזיקלי- לימודי תעודה
הכשרת מנחים לטובת הקמה והנחייה של קבוצות דיאלוג מוזיקלי – הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
המגמה לתרפיה במוזיקה, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
טיפול בטראומה מינית- מחזור לימודים חדש
לימודי תעודה להכשרה קלינית אינטגרטיבית, הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אונ' תל אביב, היברידי
שנה"ל תשפ"ה
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024