חיפוש

קורונה במבט התייחסותי

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 28/20

ד"ר אנטוני באס | ד"ר ענר גוברין | ד"ר שרון זיו ביימן | ד"ר חנה אולמן | ד"ר רוני באט | תמר ברנע | ד"ר אילנה לאור | ד"ר רינה לזר | ד"ר בעז שלגי | פרופ' יולנדה גמפל

מגפת הקורונה הייתה ועודנה גורם מציאותי שממדי השפעתו רחבים ולעתים בלתי נתפסים. לצד השינויים האובייקטיביים שהתקופה הולידה, נראה היה כי היא הניעה אצל רבים מאתנו גם תהליכים סובייקטיביים שהתהוו בנפשנו פנימה. בתווך זה שבין אובייקטיבי וסובייקטיבי מפגשים טיפוליים בימי הקורונה הפכו דינמיים במיוחד ועסקו באופן ממשי ביותר בסוגיות בהן עוסקת הגישה ההתייחסותית. בגיליון הנוכחי אנו מביאים לכם לקט של הרצאות מצולמות על ימי הקורונה מפרספקטיבה התייחסותית.

נפתח עם ההרצאה 'כשהמסגרת אינה מתאימה לתמונה' של פרויקט רפסודה, הקמפוס הוירטואלי בזמן המשבר של אתר בטיפולנט ומכון מפרשים. במסגרת ההרצאה הפסיכואנליטיקאי ד"ר אנטוני באס שוחח עם ד"ר שרון זיו ביימן וד"ר ענר גוברין על עבודה טיפולית עם שינויים בסטינג הטיפולי.

נמשיך בשתי שיחות מסדרת המפגשים עם סגל המסלול ההתייחסותי של התכנית לפסיכותרפיה במרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה של אוניברסיטת תל אביב. השיחה הראשונה התקיימה גם היא תחת הכותרת "כשהמסגרת לא מתאימה לתמונה" ובמהלכה ביקשו ד"ר חנה אולמן, ד"ר רוני באט, תמר ברנע וד"ר אילנה לאור להביא מבט התייחסותי על טיפול בעידן הקורונה.

השיחה השנייה של המסלול ההתייחסותי נערכה תחת הכותרת "לחיות חוויה ביחד (?)", ובמסגרתה שוחח ד"ר רוני באט עם ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי. במהלך השיחה הדוברים הציגו מחשבות "תוך כדי תנועה" על אידאליזציה, פחד מפני הידבקות ועל החוויה הטיפולית בכללותה בימי הקורונה.

השיחה בין פרופ' יולנדה גמפל ובין ד"ר ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן הייתה הרצאה נוספת אשר כללה מבטים התייחסותיים על תקופת הקורונה. אף על פי שגמפל, גוברין וזיו-ביימן נגעו בשיחתם "כשהמטופל לא רוצה לספר והמטפל לא רוצה לדעת" בנושאים רבים, נראה כי חלק מרכזי מן הדיון התמקד במתח הדיאלקטי המתקיים בפסיכואנליזה בין מציאות חיצונית "אובייקטיבית" לבין מציאות פנימית "סובייקטיבית".

נסיים עם הרצאה נוספת של פרויקט רפסודה אשר פרסמנו בעבר אבל רלוונטית במיוחד לכתב העת הנוכחי. במסגרת הרצאה אינפורמטיבית ביותר, מציגה ד"ר שרון זיו ביימן את הפסיכותרפיה ההתייחסותית כמורת דרך טיפולית בימי קורונה ובוחנת את הגלגולים השונים שעברה המחשבה הטיפולית בעשורים האחרונים.