חיפוש

אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה -צילומי הרצאות מהכנס – חלק א'

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה

גיליון 06/19

ד"ר מירב רוט | פרופ' גלילי שחר | ד"ר שלומית גדות ידלין

אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה: צילומים מלאים מהספה בבית – חלק א'

בסוף חודש נובמבר, התקיים כנס בין-תחומי משותף לתכנית לפסיכותרפיה והחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב. כנס זה הזמין את הדוברים לאתר חיבורים ונקודת ממשק בין הספרותי לפסיכואנליטי, הממשי והבדוי, המתקיימים הן מרחב הטיפולי והן בזה הטקסטואלי. הגיליונות שיפורסמו בשבועיים הקרובים יוקדשו לשיתוף פעולה מרתק זה, המציע להביט בטשטוש הגבולות אשר בין האמת לשקר.

ראשית עסקה ד"ר מירב רוט מהתכנית לפסיכותרפיה בהקשבה פסיכואנליטית לא מת ושקר. באמצעות ניתוח הטקסט האלמותי "מאדאם בובארי", תיארה רוט את תנאי האמת בפסיכואנליזה והגדירה מחדש את השקר כמופע ייחודי החושף שלוש רמות של אמת נפשית.

בהמשך הציג פרופ' שחר גלילי מהחוג לספרות את "פרדוקס השקרן", המתייחס לקושי לקבוע אמיתות ושקריות של טענות בשפה. פרדוקס מפורסם זה היווה מתווה פרשני לדיון ביקורתי בשיח האמת, ובאמביוולנטיות העמוקה של האדם ביחס אליה.

לנושא מרתק זה התייחסה באריכות גם ד"ר שלומית ידלין-גדות מבית הספר לפסיכותרפיה. בהרצאתה סינדרום השקרן – מפרויד ועד ביון, תיארה את יחסי האהבה הטראגיים של פרויד עם מושג האמת, כמו גם את התעקשותו של ביון כי את האמת לא ניתן לדעת – אלא רק לחוות.