חיפוש

צילומים נוספים מהכנס פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי-חלק 2

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 8/19

ד"ר מירב רוט | ד"ר גבי מן | ד"ר רוני באט

בטיפולנט

בחודש ינואר התקיים כנס ייחודי וראשון מסוגו מטעם התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב, אשר ביקש לעסוק באחד המושגים המורכבים ביותר לדיון, הלא הוא הפרשנות הפסיכואנליטית. הדוברים הציגו שש פרספקטיבות פסיכודינאמיות שונות אודות כוחו של הפירוש ומגבולותיו, בתגובה לתיאור קליני מרתק מתוך טיפול של ביון. בהמשך לגיליון בשבוע שעבר, מובאות בפניכם במלואן ההרצאות מתוך המושב השני.

ראשית, הציגה חגית צאן גרסה נוספת של המקרה הקליני של ביון, המתאר את אותה המטופלת מזווית אחרת, כפי שהוצגה בסמינר הרביעי בלוס-אנג'לס (1967). כזכור, מדובר במטופלת מורכבת מאוד, אשר הטילה ספק ביעילותה של הפסיכואנליזה שהציע לה ביון ובכישוריו הבסיסיים כמטפל.

לתיאור המקרה הגיבה תחילה ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית", אשר התמקדה בהרצאתה באופן בו בחר ביון לגולל בפנינו את התהליך הטיפולי, כאינדיקציה סמויה לאופי ההזדהות ההשלכתית והדינאמיקה של יחסי ההעברה בהם הוא נתון.

פרספקטיבה נוספת הציגה ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי", וזאת מתוך המשגה קהוטיאנית למקרה המאתגר שניצב בפני ביון. היא הציעה לראות בהתנהגות המטופלת כחלק מזעם נרקיסיסטי עוצמתי, וביכולת לחשוב אותה באמצעות המושגים של אמפתיה והעברות זולת עצמי.

לסיום, התייחס ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה התייחסותית" לאופן בו עבודה עם טראומה והפרעות קשות דורשת מאיתנו לצעוד באומץ אל תוך טריטוריות אפלות, זרות ובלתי מסומנות, לא רק בנבכי הנפש של המטופל הסוער – אלא גם בתוך אלה שלנו.