חיפוש

האיכות התרפויטית של משחק הממלכות - פרק לקריאה

ד"ר אורית אבן שושן-רשף

הקדמה

מאז ומעולם למדתי וחונכתי באופן גלוי ומרומז כי התמודדות עם קושי, מחייבת אותנו "לשבור" את הדרך אליה היינו רגילים עד כה, ולייצר דרך חדשה ואחרת, כזו שעוד לא התנסנו בה בעבר. אמי ילדת השואה, הביטה בכל המתרחש סביבה בתחילת שנות ה-40 בליטא כחוויה מפחידה, מוזרה וכזו שאינה מובנת לה. כאשר הוברחה מגטו קובנה, ערב לפני 'אקציית הילדים' האיומה, והגיעה למקום מסתור אצל משפחה ליטאית, היא נדרשה להתמודד בעצמה עם מצב חדש. אמי מספרת כי פעמים רבות שקעה בדמיונות ובמשחקי "נדמה לי", כאשר כל יצור או חפץ בחצר שבה הסתתרה הפך להיות נסיך או אביר, והכל בתוך סיפור אגדה. המציאות היתה בלתי נסבלת לעיכול, אבל, הדמיון המשיך לעבוד שעות נוספות כדי להצליח להתמודד עם המציאות הזו.

נדמה לי כי מהמקום הזה הגעתי, כאשר התפתח באופן פלאי משחק הממלכות אותו אני מתארת בספרי החדש בהוצאת רסלינג: "משחק הממלכות – כלי טיפולי בביבליותרפיה אותנטית". מצאתי את עצמי בחדר הטיפול פעמים רבות במצבי תקיעות, כאלה שנוצרו בתוך מפגשים מורכבים ובמסגרת בשיח עם מטופלים. התחושה הראשונית שלי בתוך כל אותם מפגשים, היתה הרצון להבין את המקום בו נמצא המטופל. דרכי להבין את המקום הזה, הייתה לנסות ולהיות באותו מקום מבחינה רגשית, באופן אשר יאפשר יחד למצוא את הדרך לתחושה טובה ומיטיבה יותר מזו שמתקבלת במציאות. פעמים רבות הזמנתי מטופלים ללכת יחד איתי בתוך נפתולי הנפש ולזרוק מהם "לאסו" אל עבר הדמיון והפנטזיה. הרגשתי כי היכולת לייצר ריחוק מעולם המציאות ולהתמקד בעולם הדמיון, מאפשרת חזרה למקומות אותנטיים ומשמעותיים עבור המטופל ועבורי. הדרך שבה נדרשתי לשותפות רגשית בחדר הטיפול, אפשרה לי להיות אותנטית ולהתחבר למקומות עמוקים ומשמעותיים ביותר. כך, נוצר בחדר הטיפול סיפורו של המטופל - סיפור אותנטי שנבנה מן החלקים הפנטסטיים שאותם יצר במסגרת משחק הממלכות. גישה זו, בה אני פועלת בחדר הטיפול, היא למעשה הגישה של ביבליותרפיה אותנטית.

משחק הממלכות, הוא כלי באמצעותו המטפל מציג את האפשרות לברוא ממלכה פנטסטית מקבילה לממלכה הממשית בה כל אחד מאיתנו קיים. במובנים מסוימים, משחק הממלכות מהווה למעשה תיאור של התהליך הטיפולי עצמו. המשחק מאפשר לבדוק באופן מוחשי את התהליך הטיפולי: כיצד המטופל מביא את עצמו לטיפול? כיצד הוא מגלה חלקים שונים שלו בתהליך המשחקי? כיצד הוא מייצר סיפור שלם לגבי עצמו ולגבי המגע עם סביבתו? המשחק נוצר על ידי המטופל וככזה הוא בפועל בנוי על תובנות עמוקות ובסיסיות שלו.

הספר הנוכחי מבקש להציג את משחק הממלכות בהקשריו התיאורטיים במטרה לאפשר לאנשי מקצוע מהתחום לבחון אותו, להתנסות בו ולאמת אותו ככלי טיפולי. בתוך כך, הספר מאפשר הצצה לחדר הטיפול והתבוננות בתהליך טיפולי קבוצתי, כפי שאני כמטפלת ומנחה חוויתי אותו. התהליך המתואר מאיר את אותם עקרונות תיאורטיים וספונטניים שיוצרים את מארג עבודתי הקלינית ובעמוד זה תוכלו לקרוא פרק מתוכו המתמקד באיכות התרפויטית של משחק הממלכות.


לקריאת הפרק "האיכות התרפויטית של 'משחק הממלכות' לחצו כאן