חיפוש

התמודדות כלכלית במשבר הקורונה - המלצות למטפלים

BDO

המאמר נכתב באדיבות BDO ישראל אחת מחמש פירמות ראיית החשבון הגדולות בארץ.

משבר נגיף הקורונה, מעבר להשפעתו על בריאות הציבור, משפיע על מצב התעסוקה והכלכלה של עצמאים ושכירים. המסמך להלן בא להאיר ולסייע לאוכלוסייה זו.

1. משק בית - הכנסות

צמצום היקף העבודה במשק משפיע על מקורות ההכנסה של המשפחה מעבודה, עסק ובחלק מהמקרים אף על מקורות הכנסה פאסיביים כמו דמי שכירות. נקודות להלן עשויות לשפר את שליטתכם על התקבולים של משק הבית.

שכירים

שכירים אשר ממשיכים לעבוד, טוב יעשו אם יתמידו במקום עבודתם וזאת על ידי התמסרות למקום העבודה, העלאת רעיונות למעסיק כדי לשפר את שירותי העסק שלו. עבודה מוגברת שלכם תמצב אתכם לטובה וכמי עושים מאמץ יוצא מן הכלל, סיבה טובה להשאירכם במשרה ולא לשחרר אתכם לחל"ת או אף לפיטורין. מעסיקים נאלצים לצמצם את עלויות העבודה והם עושים זאת באמצעות פיטורין, הוצאת עובדים – לחל"ת, הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת וכן הורדת היקף המשרה של העובדים. המיטב עבור העובד הישארות במקום העבודה ככל שניתן, גם אם בירידה מסוימת בהיקף המשרה. במקרה בו המעביד מרע את תנאי עבודתו של עובד שכיר, ללא הסכמת העובד, רשאי העובד לדרוש פיטורין. במקרה זה יהיה זכאי העובד לפיצויים כאילו פוטר ממקום עבודתו.

שכירים אשר הוצאו לחל"ת

חייבים להירשם באתר של הביטוח לאומי ובמקביל חייב המעביד לשדר לביטוח לאומי סדרה של טפסים ממערכת השכר. התקנות לתקופה מאפשרות לשכיר שעבד בשנה האחרונה שישה חודשים לקבל דמי אבטלה החל מהיום הראשון ליציאתו לחל"ת ובלבד שעמד בכללי הזכאות לדמי אבטלה על פי הכללים החדשים שהותאמו למשבר. בעלי שליטה בחברות לא זכאים לדמי אבטלה. 

דמי שכירות

אם אתם בעלים של נכס ומשכירים אותו, הקפידו לבצע גבייה בגין דמי השכירות המגיעים לכם. על פי הכללים הידועים היום, אין לשוכר פטור או זכות לדחייה של דמי השכירות עקב המשבר. עם זאת, אתם במצב זה מומלץ לתעד את הסכמתכם ולקבל את התחייבות השוכר –רשאים לתת לשוכר דחייה בתשלום לשלם את דמי השכירות במועדים שתקבעו. אם אתם שוכרים משרד לצורך עסקיכם ואתם עצמאים היכולים מהוצאות 25% לעבוד מהבית, תשקלו מעבר המשרד לביתכם. תוכלו אף לדרוש כהוצאה לצרכי מס הכנסה, הבית. 

שוק ההון

ערכן של ניירות ערך סחירים ירד בצורה משמעותית. ככל שהדבר ניתן, אנו ממליצים שלא לממש. ניירות ערך אשר ערכן ירד וזאת בהנחה שערכן ישוב לעלות לאחר המשבר. מאידך, אם קיים מחסור במזומנים במשק הבית, ואתם מחזיקים בניירות ערך שערכן עלה, אפשר למכור אותן תוך תשלום מס רווח הון על הרווח שנצמח ממכירתם. במידה ובכל זאת החלטתכם לממש ניירות ערך בהפסד, ההפסד מותר לקיזוז מרווח של ניירות ערך אחרים השנה או בשנים הבאות. 

עצמאים

עצמאים אשר נפגעו בתקופת המשבר והכנסותיהם ירדו, יהיו זכאים למענק לחודש מרץ בסך של 6,000 ₪ ולחודש אפריל סך עד 8,000 ₪. בסיס החישוב למענק הוא 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 או 6,000 ₪ - כנמוך שבהם (דוגמה: הכנסה חייבת חודשית בשנת 2018 15,000 ₪. 65% מסכום זה הוא 9,750 ₪ ולכן המענק ישולם בסך 6,000 ₪ בלבד). כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי. אם הכנסת שני בני הזוג מכל מקורות ההכנסה עולה על 360,000 ₪ בשנת 2018, הם לא יהיו זכאים למענק.

מענקים אלה הובטחו בתכנית הסיוע כפי שפורסה על לשכת ראש הממשלה לאחרונה. עצמאים אלה נקראו להירשם לאתר רשות המיסים על מנת לקבל קוד גישה ל "אזור האישי". ראו הנחיות רישום בנספח. הזכאות למענק היא למי שהכנסתו החייבת במס, בשנת המס 2018 היתה נמוכה מסך 240,000 ₪ בשנה (הבדיקה תעשה למקורות ההכנסה של העצמאי הן מעסק והן משכר). מענק לחודש מרץ אמור להיות משולם לפני ערב חג פסח. נציין כי תקנות והוראות ביצוע מפורטות טרם פורסמו.

**עצמאים אשר נאלצו להפסיק לחלוטין את עבודתם, לא זכאים על פי חוק לפיצויי פיטורין או דמי אבטלה. הנושא נדון שנים רבות בוועדות החקיקה בכנסת ולא זכו גם במשבר זה למענה. 

יזמות ואחרים

עצמאים אשר התבססו על קשר אישי עם לקוחות, קשר אשר נמנע בימים אלה עקב המשבר, יכולים לחשוב על ביצוע עבודתם עם מטופלים בכלי תקשורת בסגנון TEAM ,ZOOM. יש מקום ליזום עבודות חדשות, בעיקר במצב בו יש לכם מקצוע או ידע יחודיים ואתם מסוגלים לשווקו באמצעים דיגיטליים. ניתן למנות עבודות כמו: תרגום, כתיבת תוכן, הקמת בלוג מקצועי אשר יגרוף הכנסות לאחר שיכלול מספר גדול של עוקבים ועוד. 

כרית בטחון

כל משפחה, כמו גם בעסקים, נכון שתיצור "כרית מזומנים". כרית מזומנים הינה סכום כסף (נזיל) אשר מופקד בבנק בו המשפחה והעסק לא נוגעים, אלא במצבי קיצון. בעסקים כרית הביטחון נדרשת כדי להתמודד עם אי תשלום על ידי לקוחות, הוצאה לא מתוכננת שנפלה על העסק ועוד. במשפחה כרית הביטחון נועדה ללתת למשפחה הגנה כלכלית. סכום כרית הביטחון נתון לשיקול דעתה של המשפחה ונכון שהסכום יותאם למספר הנפשות אשר נשענות על המשפחה. כדי ליצור לראשונה כרית בטחון, בצעו הוראת קבע לחסכון לפיקדון שיקלי (דרך אתר הבנק). בדרך זו אתם כופים על עצמכם לחסוך. תתחילו עם סכום נמוך המתאים לתקופה ובעתיד נסו להגדילו. 

הלוואות ומקורות כספיים אחרים

המלצתנו ככל שהדבר ניתן, לא לקחת הלוואות. הלוואה מקלה היום, אך יש להחזירה מחר בתוספת ריבית ועמלות. הלוואה בתוך המשפחה היא דרך "רכה" שבהחלט מתבקשת במצבי קיצון. אם קיבלתם ואם נתתם הלוואה בתוך המשפחה, תעדו זאת לרבות חתימה הדדית של הנותן והמקבל לרבות תנאי ומועדי החזר. אנו לא ממליצים לקחת הלוואות מקופות גמל או פנסיה שכן הדבר מהווה פגיעה בחסכון שלכם לטווח ארוך.

2. הוצאות – משק בית

התאמת ההוצאות של משק הבית, להכנסות – האתגר בימים אלה הוא שמירה על איזון תקציבי. משמעות הגישה, הרי שסך ₪ 22,000 בפועל. לדוגמה: אם הכנסות בני הזוג (שכר, עסק, דמי שכירות מהשכרת נכס) מסתכמות בסך ההוצאות לא יעלה על סכום זה. נקודות להלן עשויות לשפר את שליטתכם על התשלומים של משק הבית. אציין כי בחלק מההמלצות נקטנו בגישה מחמירה והדברים נתונים לשיקול דעתכם.

א. הפרידו בין חשבון בנק של העסק שלכם לחשבון בנק אחר בו אתם מנהלים את משק הבית. הקפידו להעביר סכום קבוע מהחשבון העסקי לחשבון משק הבית כמעין "משכורת" שלכם. התקבול של מי מכם שהינו שכיר יכנס לחשבון משק הבית. בצורה זו תדעו בכל חודש מהי הכנסת משק הבית, בנפרד מהעסק.

ב. בדקו את הוראות הקבע ובטלו הוראות קבע "מיותרות". זה הזמן לבטל ביטוחים כפולים או מיותרים (נפוץ לגבי ביטוחי בריאות, חיים), ביטול מנוי בו אתם לא עושים שימוש (או שהשימוש נמנע עקב מגבלות תנועה: חדרי בדקו את גובה הסכום. לדוגמה: חיובכם בעמלה שנתית של – כושר ואחרים). הוראות קבע שאינכם מבטלים כרטיס אשראי ניתנת בדרך כלל לביטול על ידי הנחה מחברת כרטיסי האשראי. הוראות קבע נמצאות הן בחשבונות הבנק והן בכרטיסי האשראי. לפני ביטול הוראות קבע, יש לשקול את חוקיות המהלך ובמידת הצורך לקבל יעוץ משפטי.

ג. בטלו כרטיסי אשראי מיותרים. הניסיון מלמד ששימוש בכרטיס אשראי אחד, מקטין הוצאות לא הכרחיות. השאירו כרטיס אשראי אחד לעסק ואילו לכל אחד מבני –לאחר הפרדת חשבונות הבנקים (עסק, משק בית) כרטיס אשראי אחד למשק הבית. –הזוג

ד. בצעו קניות ברשתות המזון, בהתאם לרשימת קניות מוכנה מראש.

ה. צמצמו מאוד רכישות לא הכרחיות של כלי בית, ריהוט, מתנות, ציוד מחשוב ואחר.

ו. צמצמו רכישות לא הכרחיות באתרים מקוונים, גם אם המוצרים מוצעים לכם עם הנחה. הנחות יהיו גם בעתיד כאשר המשק יחזור למצב נורמלי. כדאי לשתפם בהבנת המצב הכלכלי – הקציבו לילדים סכום קבוע לחודש. ילדים מגיל מסוים ומעלה

ז. ילדים החדש והצורך לחסוך. לילדים שהינם קטינים ניתן לפתוח חשבון בנק של קטין בו הפעולות מוגבלות, אך ניתן להפקיד לחשבונות אלה סכומים. אתם יכולים לסכם עם הילדים על הענקת דמי כיס לחשבונות אלה תוך במידה והילדים – אמירה בהם יוכל לעשות שימוש בכספים אלה, לאחר תום המשבר. ילדים שהינם בגירים נזקקים לסיוע כספי מכם, הגבילו את הסכום בהתאם ליכולתכם. ריבית – זה הזמן לבדוק את מסלול המשכנתא שלכם. משכנתא בנויה בדרך כלל ממספר מסלולים

ח. משכנתא קבועה, ריבית משתנה, הצמדה וכיוב. לאור המחיר הנמוך של הרבית בישראל ובעולם, ניתן להתאים את לשנה. מסלול פריים במשכנתאות 1.75% מסלול המשכנתא כך שמרביתה תהיה במסלול פריים (הפריים הוא 0.5 עשוי להציע ריבית בשיעור פריים מינוס -0.9%.) על פי הפרסומים יהיו בתי אב ועסקים פטורים מארנונה למשך שלושה חודשים. טרם פורסמו

ט. ארנונה הנחיות ברורות. אנו ממליצים לבדוק זכאות זו באתר העירייה בה אתם ממוקמים.

3.מיסים

א. ניתן להקטין חלק מהמסים שאנו משלמים ולהלן האפשרויות למי שמרגיש שתזרים המזומנים שלו בסיכון:

ב. חברות: הגישו בקשה להקטנה או ביטול מקדמות למס הכנסה (במידה וההכנסה החייבת לא תרד בסופו של דבר תצטרכו להשלים את המיסים בתוספת קנס הקבוע בחוק). בעת מכירת מוצר או שירות ודאו מראש שהלקוח ישלם. במידה וקיים ספק, קיימת אפשרות (באישור מראש) שלא להפיק חשבונית מס, אלא חשבון עסקה. בכך ידחו תשלומי מע"מ ומס הכנסה עד למועד הגבייה מהלקוח. היו במעקב קפדני אחר גבייה מלקוחות על פעילות שנערכה ערב המשבר וטרם שולמה. במידה ולקוח נקלע לחדלות פירעון, ניתן לטפל בהחזר מע"מ ששולם על חשבונית המס שהפקתם ללקוח. הדבר כרוך בקיום נוהל מע"מ ואישור מראש. סכום הקרן של החשבונית יוכר כחוב אבוד ויפחית את מס ההכנסה שלכם.

ג. בעלי שליטה: ניתן להקטין את השכר שאתם מושכים ובכך להקטין את חבות מס הכנסה וביטוח לאומי. כדי להשלים את תזרים המזומנים לו אתם זקוקים במישור הפרטי, תנו העדפה להחזר הלוואת בעלים מהחברה (אם קיימת) או דיבידנד. במידה ויש לבעלי שליטה הכנסות נוספות (דמי שכירות, עסק) החייבות במס - יש לאמוד את ירידתם לאור המשבר, ולבקש הקטנה של המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי.
ד. עצמאים: בצעו אומדן של ירידת הכנסות צפויה ובקשו הפחתה של המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי.

ה. שכירים ומקבלי קצבאות: במידה ומהשכר ו/או הקצבה שאתם מקבלים מנוכה מס הכנסה וביטוח לאומי במקור, ניתן לבקש הקטנה של שיעור הניכוי במקור במידה והיקף ההכנסה הכללית של מקבל ההכנסה צפוי לרדת השנה. מקבלי דמי אבטלה: שכיר שיצא לחל"ת צפוי לרדת ברמת ההכנסה שלו, בתחשיב שנתי (חבות מס הכנסה וביטוח לאומי נעשים ברמה שנתית). שימרו את נתוני ההכנסות שלכם לאורך כל השנה, ולאחר תום השנה, הגישו בקשה להחזר מסים. מצב זה אופייני למי שהכנסתו בחודשים ינואר-מרץ היתה גבוהה ונוכו ממנה יחסית הרבה מיסים.

ו. עמותות: במצב של שחרור עובדים לחל"ת, הקפידו להקטין את המס המשולם כ- "מס עלה שכר". כמו כן בצעו הערכה מחדש של מס הכנסה המשולם בדרך של "מקדמות בשל הוצאות עודפות". עמותות שהינן בעלים בפעילות עיסקית - בחנו את הפגיעה ופעלו להקטנת מקדמות למס הכנסה.

ז. הכנסות משוק ההון: לאור ירידת שערי המניות וניירות הערך יש לשקול בזהירות את התנהלות תיקי ההשקעה. שימו לב שהפסד ממימוש ניירות סחירים, ניתן לקיזוז רק כנגד רווח הון השנה או בשנים הבאות.

ח. שיפוי על נזקים: טרם יצאו הנחיות ותקנות על נושא כאוב זה. כל גוף נכון שיתעד את הנזקים העסקיים שנגרמו לו. התיעוד חייב להיות מפורט מאוד ועם אסמכתא לכל טענת נזק. יתכן והמדינה תפצה על נזקים בדומה למלחמה או בדרכים אחרות. נכון לכתיבת שורות אלה אנו יודעים על דחייה של תשלום.

ט. מועדי תשלום של מס הכנסה וביטוח לאומי במאי.

לגבי מיסים אחרים, יש להתעדכן מול 1 חודשי לביטוח לאומי לחודש מרץ, באופן שיש לשלמו עד רואה החשבון או יועץ המס שלכם או באתר רשות המיסים.

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority

פירמת BDO בישראל מעניקה שירותים באמצעות 11 סניפים הפרוסים בארץ. עובדי הפירמה מעניקים ללקוחות שירות יוזם באמצעות פגישות אישיות, דוא"ל וטלפון וכן באמצעות אתר הפירמה www.bdo.co.il הכולל פרסומים לסקטורים השונים.

אנו מאחלים לכם חג פסח שמח וחזרה מהירה לשגרה וימים טובים.

נשמח להיענות לשאלות ובקשות שלכם באמצעים הבאים:

[email protected], מייל: 03.6368787 טלפון: (דינה יעקובי)

[email protected] מייל של רו"ח דורון שטיין, שותף ומנהל אשכול

www.bdo.co.il אפשר גם להשאיר הודעות ב "צור קשר" של אתר הפירמה

בכבוד רב,
זיו האפט
רואי חשבון

רישום עצמאי לאתר רשות המיסים 


רישום עצמאים לאתר של רשות המיסים רצוי, הן בשל צרכי התקופה והן באופן כללי שמי שמעוניין לקבל הודעות רשות המיסים.

רישום עצמאים לאתר כאמור הכרחי לצורך קבלת "מענק לעצמאים", כפי שפורסם על ידי לשכת ראש הממשלה.
תקנות מפורטות טרם פורסמו, אך אנו ממליצים לכם להרשם.

הנחיות:

הכנסו לאזור המתאים באתר רשות המיסים:

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button


שלב ראשון: מספר ת.ז.

שלב שני: האם יש לכם קוד טלפוני, האם קיבלתם מענק עבודה? מי שזה לא רלוונטי לחצו על "אין לי תשובות על השאלות" וזה יביא אתכם לשלב הבא.

שלב שלישי: שאלות זיהוי: תאריך הנפקת תעודת זהות, מספר דרכון ומספר רישיון נהיגה.

שלב רביעי: כתובת מייל ומספר סלולר שלכם.

סיום: תשלח אליכם סיסמא [קוד כניסה] לסלולר ו/או למייל בהתאם לבחירתכם.

חשוב מאוד !

שימרו את קוד הכניסה במקום נגיש. כאשר תצא הודעה מרשות המיסים ניתן יהיה להיכנס ל"אזור האישי" שלכם להגשת בקשה למענק.

המאמר נכתב באדיבות BDO ישראל אחת מחמש פירמות ראיית החשבון הגדולות בארץ.