חיפוש

מחקרי פסיכותרפיה בבריאות הנפש הציבורית - אתגרים והזדמנויות

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כנס של המרכז לבריאות הנפש שלוותה, כנס ראשון מסוגו בארץ אשר מטרתו לקדם את שירותי הפסיכותרפיה הניתנים במסגרת מערכות בריאות הנפש הציבוריות באמצעות חשיפה לממצאי מחקר המתמקדים ביעילות ובתהליכי שינוי בפסיכותרפיה. 

ד"ר דנה צור ביתן, פסיכולוגית קלינית במחלקת מיון והשהייה, המרכז לבריאות הנפש שלוותה: דברי פתיחה

ד"ר ישראל קריגר, סגן מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה: דברי פתיחה

גב' מיכל ביבי, מנהלת הסקטור הפסיכולוגי במרכז לבריאות הנפש שלוותה:דברי פתיחה

מושב ראשון:הזנה הדדית בין פסיכותרפיה ומחקר- מבט מן השטח

אתיקה, הישגים ואתגרים במחקר בפסיכותרפיה: מבט מין הקליניקה - פרופ' טוביה פרי

פרופ' חבר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן ומנהל הקליניקה הפסיכולוגית לשירות הקהילה של המחלקה. פרופ' פרי סוקר בהרצאתו סוגיות הנוגעות לאתיקה, הישגים ואתגרים במחקר בפסיכותרפיה, תוך דיון על החשיבות האתית והמקצועית לביצוע מחקר זה לצד האתגרים המשמעותיים הכרוכים בו.

אינטגרציה בין ידע קליני, תיאורטי ומחקרי: טיפול באפיזודה דיכאונית חריפה - ד"ר שרון זיו ביימן.

ד"ר שרון זיו ביימן: פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית של תל אביב יפו ומובילה את הקמת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. ד"ר זיו ביימן מדגימה באמצעות תיאור טיפול במטופל הסובל מאפיזודה דיכאונית חריפה את החשיבות והמורכבות של שמירה על תנועה מתמדת בין הקליניקה, התיאוריה והמחקר, וההפריה בניהם.

מושב שני: מטפל, מטופל ומה שבינהם-תרומתו הפוטנציאלית של מחקר תהליכי לטיפול בפגועי נפש

רואים קרוב רואים רחוק בחקר תהליכי שינוי בפסיכותרפיה- ד"ר דנה אציל סלונים.

ד"ר דנה אציל סלונים: פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, ראשת המגמה הקלינית של המבוגר באוניברסיטת בר אילן. הרצאתה של ד"ר אציל סלונים עוסקת בתהליכים דיאדיים המתרחשים בין המטפל ולמטופל, תוך הצגה של ממצאים חדשניים הנוגעים לחשיבותו של דיוק אמפתי מצד המטפל.

דפוסי העברה נגדית והשפעתן על הברית הטיפולית ועל קרע ותיקון-פרופ' אוריה תישבי

פרופ' אוריה תשבי: פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, ראשת המגמה הקלינית באוניברסיטה העברית וחברת סגל במסלול הטיפולי בבית הספר לעבודה סוציאלית, מנהלת מרכז פרויד ללימוד וחקר הפסיכואנליזה. הרצאתה של פרופ' תשבי עוסקת בדפוסי העברה נגדית והשפעתן על הברית הטיפולית, קרע ותיקון, תוך הצגת מודל ה-CCRT למדידה של תהליכים אלו.

המאטריקס: מפסיכותרפיה, למספרים לפסיכותרפיה- ד"ר עמית סעד

ד"ר עמית סעד: פסיכיאטר בכיר, ד"ר לפילוסופיה, סגן מנהל מחלקת אשפוז יום בשלוותה. ד"ר סעד הציג את מודל המטריקס המשמש לניתוח תוכן מפגשי טיפול, כמו גם ממצאים חדשניים בנוגע ליכולת הניבויית של כלי זה באמצעות גישות של Machine learning.

מושב שלישי: האם הטיפול עובד? מחקרי תוצאה ותרומתם לטיפול בפגועי נפש

פאנל ראשון: ד"ר אורי גנור, מר ליאור בירן, ד"ר דנה צור ביתן. ד"ר אורי גנור הוא פסיכיאטר בכיר, ממלא מקום מנהל מרפאת אליעזר בכפר סבא. מר ליאור בירן הוא פסיכולוג קליני מדריך, פסיכולוג אחראי במרפאת אליעזר בכפר סבא, מלמד במגמה לפסיכולוגיה הקלינית באוניברסיטת תל אביב ובתוכנית מפרשים באקדמית של תל אביב יפו. ד"ר דנה צור ביתן היא פסיכולוגית קלינית במרכז לבריאות הנפש שלוותה וחברת סגל במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל. הפאנל המשותף עוסק בהטמעה ראשונה מסוגה של מערכת לניטור תוצאי טיפול במסגרת מרפאות בריאות הנפש שלוותה, כמו גם בממצאים ראשוניים הנוגעים ליכולתה לטייב את איכות הטיפול הניתן בבריאות הנפש הציבורית.

הטמעת המערכת ROM להערכת תוצרי פסיכותרפיה במרכז לבריאות הנפש שלוותא: לקחים ומסקנות - ד"ר אורי גנור

פאנל שני: ד"ר אילן אמיר ופרופ' גבי שפלר. ד"ר אילן אמיר הוא פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, יו"ר ועד עמותת "לכל נפש" שהוקמה במטרה לספק טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי וממושך לאלו הסובלים מהפרעות נפשיות קשות במסגרת שרותי בריאות הנפש הציבוריים. פרופ' (אמריטוס) גבי שפלר הוא פסיכולוג קליני מדריך ופסיכואנליטיקאי מנחה, חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל ופסיכולוג ראשי של בית החולים "הרצוג עזרת נשים" בירושלים. הפאנל המשותף עסק בהדגמת טיפול אינטנסיבי ממושך במטופלים הסובלים מהפרעות נפשיות קשות, כמו גם ממצאים מחקריים בנוגע ליעילות הטיפול.

פרופ' גבי שפלר

להצטרפות לרשימת תפוצה ולקבלת מידע על כנסים, ימי עיון והשתלבות במחקרי פסיכותרפיה בבריאות הנפש הציבורית, ניתן לפנות לד״ר דנה צור ביתן בכתובת המייל ShalvataMHC@gmail.com