חיפוש

למשש את הפיל: על נקודות עיוורון וכישלונות טיפוליים

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 36/20

ד"ר עמית פכלר | ד"ר עפרה אשל | ד"ר אליס בר נס | ד"ר מור שחורי-סטאל | פרופ' עמנואל ברמן

הימים ימי קורונה והאתגרים אתגרי קורונה גם הם. ההתמודדות עם אתגרים ומתחים רבים בחדרי הטיפול בימים אלו, הביאו אותנו לבחור להציג בגיליון השבוע הרצאות מערב עיון לכבוד הספר "למשש את הפיל: נקודות עיוורות של מטפלים בגישה הפסיכואנליטית". הספר מציע מבט מעמיק על כשלים ומכשולים בתהליך הטיפולי. במהלך הערב חמישה מבין תשעה מטפלים אשר כתבו פרק בספר הציגו דיון קצר בפרקים שנכתבו על ידי המחברים האחרים.

נפתח עם ההרצאה כל גישה פסיכואנליטית ונקודות העיוורון שלה שנתן של ד"ר עמית פכלר, עורך הספר. הרצאתו של ד"ר פכלר התמקדה בפרקים שכתבו ד"ר ערן רולניק, "להקשיב לאובייקט הפסיכואנליטי הפנימי", ופרופ' עמנואל ברמן, "דבש ועוקץ".

הרצאה נוספת בערב ניתנה על ידי ד"ר עפרה אשל אשר דנה בשאלה המיסטי הפסיכואנליטי - תבונה ורגישות או אנקת גבהים, כפי שעולה מן הפרק שכתבה ד"ר אליס בר נס ומפרקים נוספים בספר. בדבריה, התמקדה בשאלה האם טמון כוחה של הפסיכואנליזה בתהליך הפירוש והתובנה או בקשר החווייתי הנרקם בין המטפל והמטופל?

נמשיך עם הרצאתה של ד"ר אליס בר נס אשר ניתנה תחת הכותרת תחת הכותרת סכסוך בין עמים בחדר הטיפול וסירוב המטפל לקרוא את 'מכתב' המטופל. ד"ר בר נס עסקה בפרקים שחיברו ד"ר מירב רוט וד"ר מור שחורי-סטאל, והביאה דיון בשאלת הכאב הכרוך במגע עם אחרוּת בטיפול.

נמשיך עם ההרצאה של מי הכשלון הטיפולי? מאת ד"ר מור שחורי-סטאל. בהרצאתה דנה ד״ר שחורי-סטאל בפרק שכתבה ד״ר עפרה אשל העוסק בחוויית הכישלון בטיפול בראי עבודתם של ויניקוט וביון. בדבריה תיארה את חווייתו של ביון כרוויה באשמה, חוסר אונים ולעתים אף בהתקפות על חיבורים.

נסיים עם ההרצאה אותנטיות וזיוף בחדר הטיפול של פרופ' עמנואל ברמן. בהרצאתו פיתח פרופ' ברמן דיון בעקבות הפרק שכתב ד"ר עמית פכלר והתייחס לפרדוקס שתיאר סטיבן מיטשל בין הכמיהה של רבים לאותנטיות ובין הדיכוטומיה האשלייתית בין מושג ה'עצמי האמיתי' ומושג ה'עצמי הכוזב'.