תפריט נגישות

תרפיית דמיון חזרתי בסיוטים ב-PTSD: סיכום מאמרם של קרקוב וזדרה

צוות בטיפולנט

סיוטי לילה כרוניים הם אחד הסימפטומים הנפוצים והמטרידים הנלווים להפרעה הפוסט טראומטית, ומספר טכניקות כהיפנוזה, חלומות צלולים, דה-סנסיטיזציה ו-EMDR עוצבו במטרה להתמודד איתם. אחת מטכניקות אלו היא תרפיית הדמיון החזרתי (IRT- Imagery rehearsal therapy) אשר לטענת כותבי המאמר זכתה לתמיכה המחקרית הרחבה ביותר במסגרת מחקרים אמפיריים ומבוקרים העוסקים בטיפול בסיוטים. מחקרים אלו הצביעו על ירידה בתדירות הסיוטים, במצוקה הנגרמת בעטיים ובסימפטומים פסיכיאטריים כדיכאון, חרדה וסימפטומים פוסט טראומטיים.

שלבי הטיפול ב-IRT

תרפיית ה-IRT מורכבת משני רכיבים בסיסיים וחופפים במידה מסוימת. הרכיב הראשון הוא רכיב דידקטי-קוגניטיבי הממוקד בהכוונת המטופל לתפיסת חלומותיו כחלק מבעיית שינה הדומה לאינסומניה פסיכו-פסיכיולוגית. הרכיב השני הוא רכיב דידקטי-דמיוני המבוסס גם על אימון, ובו המטופל לומד על טבע הדמיון האנושי ורוכש טכניקות ליישום מספר צעדים דמיוניים להפחתת סיוטי הלילה. הטיפול מבוסס על ארבעה מפגשים מובנים אותם ניתן להעביר בפורמט פרטני או קבוצתי.

מפגש ראשון

המפגש הראשון כולל מספר רכיבים בסיסיים:

  • הגדרת הטיפול כטיפול שאינו ממוקד בטראומה ובתכני הסיוטים אלא בהפחתת הסיוטים וההתמודדות איתם.

  • המשגת הסיוטים כבעיה של אינסומניה ולא כבעיה הנוגעת לטראומה, וכחלק מכך הסבר על האופן בו סיוטים יכולים להוביל לאינסומניה וכיצד הם הופכים מבעיה אקוטית נקודתית לבעיה כרונית. לדוגמא, המטופלים מקבלים הסבר על האופן בו סיוטים פוגמים באיכות השינה באופן שמביא לנטייה להמנעות ממנה.

  • זיהוי האפשרות לקיומם של רווחים משניים לסיוטים.

מפגש שני

המפגש השני מבוסס גם הוא על הבנת מהות הסיוטים ובעיות השינה ועל הכרות ראשונית עם עקרונות הדמיון החזרתי, וכולל מספר רכיבים:

  • דיון בסיבה להתקבעותם של הסיוטים גם זמן רב לאחר האירוע הטראומטי, וביסוס ההבנה כי הסיוטים אינם תוצר ישיר ובלעדי של הטראומה ולכן ניתן לטפל בהם באמצעות טיפול ממוקד אשר אינו עוסק בהיבטים נוספים של ההפרעה הטראומטית.

  • דיון בשאלה מה היה קורה לסימפטומים נוספים אילו הסיוטים היו מטופלים ישירות, והצגת רעיון 'החלפת הסימפטום'. היבט זה מכוון לסייע למטופלים לזהות כי הם תופסים את סיוטים כאמצעי לעיבוד ופורקן רגשי וחוששים שבלעדיהם יתפרצו סימפטומים גרועים יותר. למשל, מטופלים רבים מדווחים על כך שהסיוטים מאפשרים פורקן של אגרסיות ומביעים חשש שאגרסיות אלו יתפרצו במציאות במידה והסיוטים יעלמו. בשלב זה גם מציגים למטופלים נתונים המצביעים על כך שירידה בסיוטים מביאה לירידה בסימפטומים כחרדה ודיכאון, ולאו דווקא להגברתם.

  • דיון בשאלה איזה אחוז מהסיוטים קשור בטראומה ואיזה אחוז מהם קשור בהתניה.

  • הצגת עקרונות בסיסיים של השימוש בדמיון ובדמיונות נעימים.

  • התמודדות עם קשיים הנוגעים לשימוש בדמיון כחוויות של בלאק-אאוט או התפרצות דימויים שליליים, ולימוד טיפים התנהגותיים להתמודדות איתן.

  • בסיום המפגש המשתתפים מונחים לתרגל מספר דקות של דמיונות חיוביים בכל יום, ונערך תרגול קצר לשימוש בדמיון חיובי.

מפגש שלישי

במפגש זה מוצג השימוש בדמיון באופן מקיף יותר עם דגש על היכולת להשתמש בו כאמצעי לשינוי. לדוגמא, המשתתפים מונחים לתאר שינוי משמעותי שחל בחייהם בשנה האחרונה ונערך דיון באופן בו היכולת לדמיין הניעה את תהליך השינוי. לאחר מכן נערך תרגול בו המשתתפים מתבקשים לדמיין תחום חיובי או נייטרלי בחייהם בו הם מעוניינים בשינוי (למשל, עיצוב אחד מחדרי הבית מחדש) ומונחים לדמיין את צעדי השינוי. מעניין לציין כי למרות שנאמר למשתפים באופן ברור כי מדובר בתרגול אשר אינו מכוון לעריכת שינוי ממשי, חלק מהם מדווחים במפגש שלאחר מכן על שינוי שערכו בתחום בו תרגלו את הדמיון.

בהמשך, המפגש מתמקד באופן בו רבים מהמשתתפים מאמצים לעצמם את זהות ה'סובל מסיוטים' ובאופן בו זהות זו פוגעת באפשרות להיפרד מסיוטי הלילה. המפגש מסתיים בהנחיית המשתתפים להמשך תרגול של דמיון מודרך ולדיון בינם לבין עצמם לגבי האפשרות להתחיל לחוות עצמם כאנשים המסוגלים גם לחלומות חיוביים.

מפגש רביעי

במסגרת מפגש זה כל משתתף מונחה לבחור את אחד הסיוטים הפחות אינטנסיביים וקשורים בטראומה ולדמיין אותו כאשר הוא משתנה בהתאם לרצונו של החולם. בהמשך המפגש, המשתתפים מונחים לחזור על תהליך זה עם חלומות שונים גם לאחר סיום המפגשים הטיפוליים. יש לציין כי בחלק זה הדגש הוא על שימוש בדמיון ליצירת דימויי חלום חדשים ולא על שינוי הסיוט, כדי למנוע העברת מסר המעודד את המשתתפים לצאת נגד מערכת החלימה והדמיון שלהם עצמם. כמו כן, הכותבים מדגישים כי ההוראות לשינוי החלומות ובחירת החלומות ניתנות באופן שמאפשר בחירה חופשית ככל האפשר, ואינה ממקדת את המטופלים בחירת סוג מסוים של חלומות ודמיון שלהם באופן "חיובי" או "מנצח". זאת, כאמור, מתוך תפיסה המעודדת את המטופל להרחיב את הכרותו ויכולתו להשתמש באופן חיובי במערכת הדמיון שלו. מפגש זה הוא המפגש האחרון ועל כן הוא כולל גם דברי סיכום ופרידה המתמקדים, בין השאר, במתן מידע על כך שמרבית משורדי הטראומות מפסיקים בסופו של דבר לחוות סיוטי לילה.

ביבליוגרפיה

Imagery rehearsal therapy: Principles and practice. Krakow, Barry; Zadra, Antonio. Sleep Medicine Clinics, Vol 5(2), Jun 2010, 289-298.

טיפול מיודע פסיכדליה
הרנסאנס הפסיכדלי רק הולך ומאיץ, הפופולריות והנגישות של פסיכדלים ומשני תודעה אחרים הולכת וגדלה, ולאור כך גם הצורך במטפלים עם רקע וארגז כלים מתאימים, שלא נבהלים ממטופלים שמתמשים בחומרים
אילנה פז, מיכאל הופמן ומיכאל פיין, תל אביב
החל מה- 30.5.24
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אובדן ושכול
מהרו להירשם- מקומות אחרונים! התוכנית מבוססת על ניסיון וידע רב אשר נצבר בארץ ובעולם, מתקיימת בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום ומותאמת למרחב החברה הישראלית.
נט"ל בשיתוף אונ' בר אילן, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
תוכנית הכשרה לטיפול מיני בגישה פסיכודינמית
מטרות תוכנית לימודי טיפול מיני בבר אילן לספק ידע תיאורטי ויישומי בנושאי המין והמיניות אגב שימת דגש על השילוב בין אינטימיות לבין גוון תרבותי, התמקדות בזולת, בזוג ובקהילה.
ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
תוכנית הכשרה בפסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית העצמי
התוכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, לוד
שנה"ל תשפ"ה
השתלמות יוני 2024
בחודש יוני הקרוב תיפתח השתלמות נוספת ללימוד המודל לטיפול בהפרעות חרדה והפרעות הקשורות לדחק ופוסט טראומה. בהשתלמות תהיה התייחסות להתערבויות במצבי חירום והתמודדות עם פניות בזמן מלחמה.
See Far CBT , גבעת שמואל
החל מה- 30/05/2024
החלה ההרשמה לתוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לתוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית תשפ"ה
מרכז ויניקוט, בתל אביב
שנה"ל תשפ"ה
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית
קבוצת למידה מקוונת: פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, אונליין
החל מה- 02/05/2024
דרוש עורך תוכן בעל תואר שני טיפולי
אתר בטיפולנט מחפש עורך.ת תוכן
בטיפולנט
לטפל מתוך כאב - יום עיון לאנשי מקצוע בתחום הטיפול והשיקום
ד״ר שרון זיו ביימן, פרופ׳ דנה אמיר, ד״ר יעל מאיר, ד״ר רננה שטנגר אלרן, גב׳ שני לנדאו, ד״ר ליאור גרנות, ד״ר דנה מור, ד״ר מרים גולדברג
מכון מפרשים, תל אביב
02/05/2024
סדנה למטפלים: פסיכולוגיה של התעללות
הסדנה תעסוק במערכות יחסים מרעילות בהן מתקיימת התעללות פסיכופתית/נרקיסיסטית ובתהליך ההחלמה מקשרים כאלו בחדר הטיפולים.
מכון מרווה, אונליין
החל מה- 02/05/2024
עבודה אנליטית ויצירה הדדית של נפשות: מבטים על התאוריה והקליניקה של תומס אוגדן
מרצים: ד"ר בעז שלגי, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר. מנחה: נעמה גרינולד
מכון מפרשים, אונליין
10/05/2024
טיפול מיודע פסיכדליה
הרנסאנס הפסיכדלי רק הולך ומאיץ, הפופולריות והנגישות של פסיכדלים ומשני תודעה אחרים הולכת וגדלה, ולאור כך גם הצורך במטפלים עם רקע וארגז כלים מתאימים, שלא נבהלים ממטופלים שמתמשים בחומרים
אילנה פז, מיכאל הופמן ומיכאל פיין, תל אביב
החל מה- 30.5.24
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אובדן ושכול
מהרו להירשם- מקומות אחרונים! התוכנית מבוססת על ניסיון וידע רב אשר נצבר בארץ ובעולם, מתקיימת בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום ומותאמת למרחב החברה הישראלית.
נט"ל בשיתוף אונ' בר אילן, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
תוכנית הכשרה לטיפול מיני בגישה פסיכודינמית
מטרות תוכנית לימודי טיפול מיני בבר אילן לספק ידע תיאורטי ויישומי בנושאי המין והמיניות אגב שימת דגש על השילוב בין אינטימיות לבין גוון תרבותי, התמקדות בזולת, בזוג ובקהילה.
ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
תוכנית הכשרה בפסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית העצמי
התוכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.
איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, לוד
שנה"ל תשפ"ה
השתלמות יוני 2024
בחודש יוני הקרוב תיפתח השתלמות נוספת ללימוד המודל לטיפול בהפרעות חרדה והפרעות הקשורות לדחק ופוסט טראומה. בהשתלמות תהיה התייחסות להתערבויות במצבי חירום והתמודדות עם פניות בזמן מלחמה.
See Far CBT , גבעת שמואל
החל מה- 30/05/2024
החלה ההרשמה לתוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לתוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית תשפ"ה
מרכז ויניקוט, בתל אביב
שנה"ל תשפ"ה
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית
קבוצת למידה מקוונת: פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, אונליין
החל מה- 02/05/2024
דרוש עורך תוכן בעל תואר שני טיפולי
אתר בטיפולנט מחפש עורך.ת תוכן
בטיפולנט
לטפל מתוך כאב - יום עיון לאנשי מקצוע בתחום הטיפול והשיקום
ד״ר שרון זיו ביימן, פרופ׳ דנה אמיר, ד״ר יעל מאיר, ד״ר רננה שטנגר אלרן, גב׳ שני לנדאו, ד״ר ליאור גרנות, ד״ר דנה מור, ד״ר מרים גולדברג
מכון מפרשים, תל אביב
02/05/2024
סדנה למטפלים: פסיכולוגיה של התעללות
הסדנה תעסוק במערכות יחסים מרעילות בהן מתקיימת התעללות פסיכופתית/נרקיסיסטית ובתהליך ההחלמה מקשרים כאלו בחדר הטיפולים.
מכון מרווה, אונליין
החל מה- 02/05/2024
עבודה אנליטית ויצירה הדדית של נפשות: מבטים על התאוריה והקליניקה של תומס אוגדן
מרצים: ד"ר בעז שלגי, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר. מנחה: נעמה גרינולד
מכון מפרשים, אונליין
10/05/2024