חיפוש

מהם גורמי המפתח ליצירת ברית טיפולית עם מתבגרים מדוכאים?

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מחקר שערכו Russell, Shirk & Jungbluth ופורסם בשנת 2009 (Therapist behavior during treatment of adolescent depression) בחן את התנהגות המטפל במטופלים מתבגרים הסובלים מדיכאון וביקש למצוא את הגורמים הטיפוליים היעילים בהתנהגותם.

יצירת ברית טיפולית עם מטופלים מתבגרים עשויה להיות קשה עקב חוסר הרצון שלהם להיות בטיפול ותימות הסמכות בהן הם עסוקים. במחקר שנערך ב-2009 הוערכה התנהגותם של מטפלים בעשר הדקות הראשונות של המפגש הראשון עם המתבגרים, במטרה לנסות להעריך איזה אלמנטים קשורים ביצירת ברית אשר מאפשרת עבודה טיפולית יעילה.

המדגם הורכב מ-54 מתבגרים אשר אובחנו כסובלים מדיכאון, כאשר 60% אובחנו גם כסובלים מחרדה. במתבגרים טיפלו שמונה מטפלים אשר הונחו לעבוד על פי פקוטוקול של טיפול קוגניטיבי התנהגותי.

תוצאות המחקר הצביעו על ארבע התנהגויות מרכזיות אשר היו אחריות ללמעלה מ-52% בשונות באיכות הברית הטיפולית:

  1. אינטגרציה למודל הטיפולי - המטפלים לא רק שיקפו את דברי המטופל, אלא גם ערכו איטגרציה שלהם לתוך המודל הטיפולי.

  2. תגובתיות המטפל - המידה בה המטפל תמך ועודד חשיפת מידע אישי ורגשי, הציע ארגון קוגניטיבי מחודש לדברי המטופל והשתמש בהומור.

  3. היעדר 'מעידות' של המטפל - ביקורתיות, הפניית כעס וחוסר הבנה של המתבגר נמצאו כהרסניות ביותר למידה בה התאפשרה בניית ברית טיפולית.

  4. מיקוד במוטיבציה - שימוש בטכניקות הממוקדות בזיהוי מוטיבציות לשינוי ואתגרו הפסימיזם.

כמו כן, נמצא כי הגברת השימוש בתגובתיות ובמיקוד המוטיבציה בהמשך לאינטגרציה של דברי המטופל למודל הטיפולי, היתה יעילה במיוחד. נוכחותם של ארבעת רכיבים אלו ניבאה ברית טיפולית חזקה יותר במפגשי הטיפול הבאים.

ביבליוגרפיה

1. Therapist behavior during treatment of adolescent depression. Russell, R.; Shirk, S.; Jungbluth, N. Clinician's Research Digest; Jan, 2009; 27(1) [American Psychological Association (APA)].