חיפוש

צילומים מכנס ISPR: חלק ב

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת לפסיכותרפיה - גיליון 27/19

פרופ' יונה טייכמן | ד"ר גבע שנקמן | ד"ר אטי ברנט | מר גיא רמות | ד"ר שולמית גלר |
ד"ר קרן הנץ-גמליאל


צילומים מכנס ISPR חלק ב': אינטייק, טיפול והדרכה במחקר בפסיכותרפיה

בגיליון הנוכחי אנו ממשיכים להביא הרצאות מצולמות מכנס הייסוד של הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה, בשיתוף עם מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה ומכון מפרשים. הפעם, בחרנו להתמקד בפאנל אשר שאף להביא מבט תלת-ממדי אודות אינטייק, טיפול והדרכה. נושא זה של הפאנל שיקף מגמה אשר מתהווה בשנים האחרונות בעולם המחקרי. בתוך כך, בעוד שבעבר מחקר בתחום הפסיכותרפיה התמקד בידע לגבי תוצאות הטיפול, משתני מטופל ומטפל והקשרים ביניהם, כיום מחקרים רבים בוחנים דווקא תהליכי עומק בטיפול ובהדרכה. 

נפתח עם הרצאתו של ד"ר גבע שנקמן אודות התפקיד הממתן של התקשרות חרדה ונמנעת בקשר שבין סימפטומים דיכאוניים ופגיעה עצמית. ממצאי המחקר שהציג ד"ר שנקמן מצביעים על השפעה מתערבת של סוג ההתקשרות הראשונית, על הקשר בין דיכאון ופגיעות עצמיות. לפיכך המחקר מחדד את החשיבות שבהבנת סוג ההתקשרות של המטופל במסגרת האינטייק ואף מציע שהיא מרכיב רלוונטי בהחלטה על סוג ההתערבות הטיפולית המתאימה.


נמשיך עם תרומתם של חמשת ממדי האישיות לקשר בין הברית הטיפולית ותוצאות הטיפול, הרצאה שנתן מר גיא רמות. ממצאי המחקר שהציג רמות מעידים כי ככל שישנה רמת ניתוק גבוהה יותר במטופל, או למעשה רמת מוחצנות נמוכה יותר, כך השיפור המושג בטיפול נמוך יותר. הממצא מציע כי הממד של ניתוק באישיות, אשר מתכתב עם הפרעת אישיות נמנעת או סכיזואידית, יהיה עמיד יותר לטיפול ויצריך סבלנות יתרה מן המטפל.


הרצאה מרתקת נוספת הועברה ע"י פרופ' יונה טייכמן, ד"ר גבע שנקמן וד"ר אטי ברנט ועסקה בתרומת ההדרכה לתוצאות טיפול מנקודת ראותם של המודרכים. פרופ' טייכמן הציגה את החשיבות האדירה שבבחינת הקשר מדריך-מודרך לצד בחינת תרומתה של ההדרכה לתוצאות הטיפול. במחקר הנוכחי, אותרו שני רכיבים מרכזיים כאלמנטים תורמים של ההדרכה: פקטור תמיכתי ופקטור דידקטי. כמו כן, נמצא כי נושא הביקורת בהדרכה והעבודה עם העברה נגדית, הינם נושאים מרכזיים בחווייתם של מודרכים.


נסיים עם ההרצאה המצוינת של ד"ר שולמית גלר וד"ר קרן הנץ-גמליאל, "מנגנוני שינוי בהדרכה קבוצתית כמקדמים תהליכי גיבוש זהות מקצועית, בקרב פסיכולוגים צעירים בתהליך הכשרה". במחקר שהציגו ד"ר גלר וד"ר הנץ-גמליאל נמצאו 3 סוגי זהות מקצועית: זהות בעלת הישג מחויבות למקצוע, זהות בעלת מחויבות עמומה למקצוע וזהות מחפשת או מתלבטת לגבי מחויבות. הברית הטיפולית 'מדריך-מודרך' נמצאה כמנגנון הקבוצתי הדומיננטי ביותר בתרומה לניבוי זהות מקצועית מחויבת.