חיפוש

צילומים מכנס ISPR חלק ג'

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה 28/19

ד"ר דנה צור ביתן | ד''ר חגי מעוז | ד"ר ערן בר כליפה | ד"ר טלי מרון | אריאלה גרוסמן-גירון | אייל לוי

צילומים מכנס ISPR חלק ג': יישום שיטות ביולוגיות במחקר בפסיכותרפיה

בגיליון זה אנו מביאים את אוסף ההרצאות המצולמות האחרון מכנס הייסוד של הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה, בשיתוף עם מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה ומכון מפרשים. נושא הפאנל במסגרתו הועברו ההרצאות היה "יישום גישות ביולוגיות לחקר תהליכים פסיכותרפויטים" והמחקרים המרתקים שהוצגו בו עשו שימוש במדדים ביולוגיים כתחליף או השלמה למדדי דיווח עצמי, כמו גם כמשתנים אשר עשויים להשפיע על תוצאות הטיפול. ההרצאות השונות בפאנל בחנו סנכרון בין מטפל ומטופל, שינויים פיזיולוגיים בעקבות טיפול ומודלים חדשים להתערבות טיפולית. 

נפתח עם הרצאתו של מר אייל לוי אשר דנה בשאלת הסנכרון של רמות קורטיזול, של מטפלים ומטופלים, לאורך טיפול במקרי דיכאון קליני. לוי הציג מחקר אשר עשה שימוש בקורטיזול לא רק כמדד למצבם של מטופלים כפי שנהוג בתחום, אלא גם כמדד למצבם של מטפלים. ממצאי המחקר מצביעים כי מטופלים ומטפלים מסונכרנים ברמות הקורטיזול שלהם, הן לפני הפגישה הטיפולית והן באופי השינויים ברמות הקורטיזול לאורך הפגישה הטיפולית.נמשיך עם הרצאתה של ד"ר טלי מרון אשר הציגה מחקר במהלכו נעשה שימוש בסריקת fMRI בזמן מטלה המשלבת אסוציאציות חופשיות וכלים קוגניטיביים-התנהגותיים. המחקר ביקש לבחון את ההשפעה של ההתערבות הטיפולית הפסיכודינמית על הפעילות המוחית הרלוונטית ובמסגרתו נמצא כי ההתערבות הגבירה את הביטוי של רגשות והגבירה את השימוש במנגנוני הגנה פסיכודינמיים אדפטיביים כמו הומור.

הרצאה מרתקת נוספת הועברה ע"י גב' אריאלה גרוסמן-גירון ועסקה בשימוש באוקסיטוצין כזרז לשיפור התהליך הפסיכותרפויטי ותוצאותיו בקרב מטופלים באשפוז פסיכיאטרי. באמצעות תיאורי מקרה, הדגימה גרוסמן-גירון כי לעומת מטופל בתנאי פלצבו, שלא הראה שינויים בתוצאות הפסיכותרפיה, מטופל בתנאי אוקסיטוצין אינטרא-נזלי, הראה ירידה בתסמיני החרדה לצד שיפור ברמת המצוקה הבינאישית.נמשיך עם ההרצאה המצוינת של ד"ר ערן בר כליפה אודות סנכרון פיזיולוגי והברית הטיפולית במהלך עבודה בדמיון. מטרת המחקר הייתה לבחון את התפקיד של סנכרון פיזיולוגי, כפי שנמדד ע"י מוליכות עורית בפגישות אשר ערבו עבודה בדמיון, בניבוי הברית הטיפולית. ממצאי המחקר הדגימו כי ישנה הסתברות גבוהה לסנכרון בין מטפל למטופל בעת עבודה ממוקדת רגש וכי זו מתקשרת לרכיב ה-Bond של הברית הטיפולית.

נסיים עם דיון קצר ומעניין שהתנהל בסוף הפאנל בהנחיית ד''ר דנה צור ביתן וד''ר חגי מעוז. בתחילת דבריו, התייחס ד"ר מעוז לתנודות אשר מתרחשות בשדה המחקרי במרוץ השנים, ביחס כלפי שאלת הקשר בין פסיכותרפיה ובין ביולוגיה וכיצד יש לחקור אותו. בהמשך, התנהל דיון חופשי אשר כלל שאלות מן הקהל.