חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • צילומים מהכנס על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה וטיפול

צילומים מהכנס על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה וטיפול

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 32/19

פרופ' פסח ליכטנברג | ד"ר שרון זיו ביימן | אנאיס די | ד"ר עמית פכלר | יפעת שוורץ | רפאל יונתן לאוס | מיכל בסן

בחודש יוני התקיים באוניברסיטת בר אילן יום עיון שביקש לעסוק ביחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש, מטעם החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל. יום העיון ביקש לבנות גשרים בין הצד המטפל והצד המטופל, למקד את הקשיים והצרכים בשטח ולספק הזדמנות לחשוב 'על הדברים' ולא 'את הדברים'. חשיבותו הרבה של כנס מסוג זה טמונה בכוונתו להרחיב את קשת הקולות המקבלים ביטוי, להדגיש את חשיבות האינטגרציה בטיפול במתמודדי נפש ולהזכיר את עובדת היותם של המתמודדים ובני משפחותיהם בני אדם שלמים בעלי צרכים מגוונים. במסגרת היום הרצו זה לצד זה מטפלים ומתמודדים בנושאים שונים ואנו מביאים לכם בגיליון הנוכחי את הרצאותיהם המרתקות.

נפתח עם הרצאתו של פרופ' פסח ליכטנברג, מייסד 'בית סוטריה' - קהילה טיפולית בירושלים המהווה חלופת אשפוז פסיכיאטרי. בהרצאתו התמקד בתהליך האבחון הפסיכיאטרי וביקש להציג כיצד הרצון לקטלג ולסווג על סמך תיאורים אובייקטיביים ואמפיריים, הוביל לעיוותים באבחון ובמחקר, רידד את השיח הטיפולי והחברתי, והעמיק את הסטיגמה המתקיימת לגבי מתמודדים עם מגבלה נפשית.


נמשיך עם הרצאתה של ד"ר שרון זיו ביימן, אודות פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בבריאות הנפש. ד"ר זיו ביימן פתחה את הרצאתה בתיאור האינטגרציה כמושג רחב יותר מאשר השילוב בין גישות שונות לפסיכותרפיה והגדירה אותה כאקט שמאפשר תנועה וחיבור בין עמדות, ללא קריסה גורפת לקצה בודד של השיח.


הרצאה מעניינת נוספת אותה נתנה גב' אנאיס די בחנה את נושא תקרת הזכוכית של מערכת השיקום בבריאות הנפש. די התמקדה בהרצאה במערכת השיקום התעסוקתי וביקשה להדגים כיצד אי כלילתם של המשתקמים בתהליך קבלת ההחלטות וגיבוש אופיו של השיקום, משמר תקיעות של המערכת החשובה הזו ואף מוביל לכך שרבים בוחרים שלא לעשות בה שימוש.


בהמשך היום, הרצה ד"ר עמית פכלר אודות הקשבה אנליטית לנושאים הקשורים להתמודדות עם הפרעות נפשיות, תוך שימוש בדיאלוג הפותח מן הספר הנסיך הקטן כפרדיגמה לדיאלוג פורה בין מטפל למטופל. באמצעות 'פרדיגמת הכבשה' ו'פרדיגמת התיבה', הדגים ד"ר פכלר שיטות שונות לבצע תרגום של טקסט וסאב-טקסט בעבודה הטיפולית.


גב' יפעת שוורץ דנה בהרצאתה, "כאשר הנפש לא בקצב: שונות נפשית בעולם תועלתני", בנושא חשוב נוסף. שוורץ ביקשה לבחון את אחד המאפיינים הדומיננטיים ביותר של מוגבלות נפשית, קצב החיים השונה, אל מול המציאות החברתית הנוכחית, בה אנו נוטים לקדש את מהירות התפוקה והתועלת.נמשיך עם הרצאתו של מר רפאל יונתן לאוס לגבי טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי: הזול, המשתלם וההכרחי. הוא בחן בהרצאתו את התפיסה הרווחת לפיה פסיכותרפיה היא שירות יקר ואת המשמעויות הנגזרות מתפיסה זו, ביניהן הניהול של המשאב בחסכנות ובחסר. בהרצאה ביקש להעריך את העלות הנקייה של שעת טיפול פסיכולוגי, תוך השוואתה לשירותים אחרים הניתנים במערכת הבריאות.

נסיים עם הרצאתה של גב' מיכל בסן, אשר דנה ב"בעיית הגוף עם יותר מדי איברים". בהרצאה ביקשה בסן להעלות לשיח את משמעות מעמדן של נשים המצויות בעמדה המשלבת יותר מצורת דיכוי אחת ולהציג את הפרקטיקות המאפשרות את הדרתן מן השיח.