חיפוש

דע את עצמך: צילומים מהכנס מבט רחב על מודעות

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 37/19

פרופ' מארק סולמס | פרופ' אמיר הורביץ | ד"ר יוחאי עתריה | ד"ר אנה סברדליק

בחודש פברואר השנה התקיים יום העיון "מבט רחב על מודעות" שאורגן ע"י הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה, המערך הנוירולוגי של המרכז הרפואי תל אביב והסתדרות הפסיכולוגים בישראל. במסגרת יום העיון התכנסו מרצים מובילים מתחומי הפסיכואנליזה, פילוסופיה, מדעי המוח, פסיכיאטריה וביופיזיקה על מנת לדון בסוגיות שונות הנוגעות למודעות האדם, בראי הידע המחקרי העדכני. ביניהן, מה הוא הקשר בין החוויה הביולוגית לחוויה המנטלית, מה בין מחשבה מכוונת אובייקט ובין חוויה חושית ומה היחס בין אינטרוספקציה לאקסטרוספקציה במדע. בגיליון הנוכחי אנו מביאים לכם את צילומי ההרצאות המרתקות שניתנו ביום העיון המסקרן ומעורר המחשבה הזה.

נפתח עם הרצאתו של פרופ' מארק סולמס, פרספקטיבה נוירו-פסיכואנליטית על 'הבעיה הקשה' של המודעות. 'הבעיה הקשה' מתייחסת לשאלה כיצד נוצרת חוויה מנטלית מתוך תהליכים פיסיקליים. לטענתו של פרופ' סולמס, הדרך לענות על השאלה הוותיקה, היא על ידי התייחסות לתהליך המוחי-פיסיולוגי ולתהליך המנטלי-חוויתי כשני היבטים של אותה תופעה, מתוך מוניזם דואליסטי.

נמשיך עם ההרצאה "כוונה ומודעות" מאת פרופ' אמיר הורביץ. הרצאתו של פרופ' הורביץ עסקה בהתבוננות מעמיקה במאפייני המודעות, בעיקרם Intentionality - מצב מנטלי המכוון כלפי אובייקט מסוים, ו-Phenomenal Consciousness - מצב מודעות בעל איכות חווייתית.

הרצאה מצוינת נוספת מיום העיון היא "לא בתוך המוח שלנו", אותה העביר ד"ר יוחאי עתריה. ד"ר עתריה דן בהרצאתו בבחינה של המאמץ המדעי המתמשך לחקור את המודעות, כביטוי לחרדה מן ה'אל-ביתי'. לדברי ד"ר עתריה, ניתן לחשוב על ה-mind האנושי כייצוג המעורר במלוא העוצמה את האימה מפני נוכחות שהיא קרובה וזרה גם יחד, בהקבלה לאופן בו תיאר פרויד את האימה האל-ביתית.

נסיים עם הרצאתה של ד"ר אנה סברדליק אשר עסקה בשאלה כיצד הרגשות והגוף חיוניים עבור מחשבות מופשטות. ד"ר סברדליק ביקשה להתבונן על שני תחומי החוויה של ה-mind, האינטרוספקטיבי והאקסטרוספקטיבי, מתוך השוואה לתחום המתמטיקה. בתוך כך, היא תיארה את המתמטיקה כתחום העושה שימוש באינטרוספקציה בלבד, מה שמותיר אותו חף מטעויות.