חיפוש

מנגנונים מוחיים בדיכאון מג'ורי: סיכום מאמרם של צ'נג ועמיתים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

במהלך חודש אוקטובר 2016 התפרסם בכתב העת Brain מחקרם של Cheng, Rolls ועמיתיהם – שינויים הופכיים בחיזוק מידיאלי ואי-חיזוק לטרלי בקורטקס האורביטופרונטאלי בקרב הסובלים מדיכאון (Medial reward and lateral non-reward orbitofrontal cortex circuits change in opposite directions in depression). המחקר עסק בפעילות המוחית של הסובלים מדיכאון, תוך דגש על קשרים נוירולוגיים בין אזורי מוח שונים בתגובה לחיזוקים, אי-חיזוקים ועונשים.

במחקר השתתפו 909 נבדקים, מהם 421 נבדקים שאובחנו כסובלים מדיכאון מג'ורי ו-488 נבדקים ללא תסמיני דיכאון, ששימשו כקבוצת ביקורת. החוקרים בחנו את הקישוריות המוחית של הנבדקים במנוחה (Resting state functional connectivity between different voxels) והשוו את הפעילות המוחית ובמיוחד את הקשרים בין האזורים המוחיים השונים של חולים בדיכאון לאלו של אנשים בריאים.

החוקרים מצאו הבדלים שונים בעיקר בפעילות ובקישוריות של שני אזורים:

  • הקורטקס האורביטופרונטאלי-מידיאלי
    באזור ברודמן 13 בקורטקס האורביטופרונטאלי-מידיאלי (Medial orbitofrontal cortex Brodmann area 13) – אזור הפעיל בעת עיבוד חיזוקים, נמצא כי ישנה הפחתה בפעילות בקרב הסובלים מדיכאון. יתרה מזאת, הקישוריות של אזור זה עם אזורים הקשורים לזיכרון, ובעיקר עם הגיירוס (gyrus) ואזורי ברודמן 36 ו-28 באונה המידיאלית-טמפורלית (medial temporal lobe) הייתה נמוכה יותר ככל שציוני הנבדקים בשאלון המילטון לבחינת דיכאון (Hamilton Depression Rating Scale) היו גבוהים יותר. כלומר ככל שהנבדק דיווח על יותר תסמינים של דיכאון, כך הקשר בין אזורים הקשורים לחיזוק לאזורים הקשורים לזיכרון היה חלש יותר.


  • הקורטקס האורביטופרונטאלי-לטרלי
    אזור ברודמן 47/12 בקורטקס האורביטופרונטאלי-לטרלי (Lateral orbitofrontal cortex Brodmann area 47/12) – אזור המעורב בעיבוד עונשים ואירועים של אי-חיזוק, לא הראה קישוריות נמוכה לאזורי הזיכרון דלעיל. איפכא מסתברא, אזור זה הראה קישוריות מוגברת עם הגיירוס האנגולרי (angular gyrus) – הקשור לשפה; הפריכונוס (precuneus) – אזור הקשור לתחושת העצמי; ועם אזור ברודמן 21 בקורטקס הטמפורלי-ויזואלי (temporal visual cortex Brodmann area 21). בקרב נבדקים שסבלו מדיכאון אך טופלו בתרופות נוגדות דיכאון ניתן היה לראות פחות קישוריות מוגברת באזורים הקשורים לאזור ברודמן 47/12 בקורטקס האורביטופרונטאלי-לטרלי, בהשוואה לנבדקים הסובלים מדיכאון שלא נטלו טיפול תרופתי. כלומר - טיפול תרופתי בנוגדי דיכאון מפחית את יתר הפעילות של אזורים הקשורים לעונש ואי-חיזוק עם אזורים הקשורים לתחושת העצמי ולשפה.


מסקנות המחקר

מתוצאות המחקר ניתן ללמוד כי בקרב הסובלים מדיכאון ישנה ירידה בפעילותם של מסלולים מוחיים הקשורים לזיכרון של חיזוקים, ירידה שככל שהיא גדולה יותר, כך תסמיני הדיכאון מתחזקים. החוקרים משערים שהירידה בפעילותם של מסלולים אלה קשורה לנטייתם של הסובלים מדיכאון להפחית בערכם של אירועים חיוביים וחיזוקים.

מסקנה נוספת היא כי בקרב הסובלים מדיכאון ישנה פעילות מוחית מוגברת של מסלולים מוחיים הקשורים לאי-חיזוק ולעונש, לתחושת העצמי ולשפה. החוקרים משערים שפעילות מוגברת במסלולים אלו קשורה לתחושת העצמי השלילית המפורשת ולמחשבות אוטומטיות שליליות המאפיינות דיכאון.

החוקרים מציעים כי ממצאים אלו מספקים תובנה משמעותית על שינויים מוחיים הקשורים בדיכאון, ומקווים כי בעתיד הקרוב הממצאים ישמשו בפיתוח טיפולים חדשים ויעילים להתמודדות עם המחלה שפוגעת בחייהם של מאות מיליוני אנשים.


ביבליוגרפיה

Cheng, W., Rolls, E. T., Qiu, J., Liu, W., Tang, Y., Huang, C. C., ... & Pu, J. (2016). Medial reward and lateral non-reward orbitofrontal cortex circuits change in opposite directions in depression. Brain, aww255.‏