חיפוש

האם פסיכותרפיה דינמית באמת יעילה? סיכום מאמרו של Jonathan Shedler

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הפסיכותרפיה הדינמית נתונה בשנים האחרונות תחת מתקפה וביקורת הנוגעות למידת יעילותה ולמידה בה היא מנותקת מהשדה המחקרי. תרפיות דינמיות אכן זכו לפחות תשומת לב מחקרית ביחס לתרפיות באוריינטציות שונות (וטיפול קוגניטיבי התנהגותי בפרט), אך בשנים האחרונות נערכו מחקרים ומטא-אנליזות מקיפים אשר מנסים לספק מענה לביקורות וסוגיות הנוגעות להגדרת הטיפול הדינמי, יעילותו, הצדקת אורכו הממושך והשפעותיו לאורך זמן.
Jonathan Shedler, מבית הספר לרפואה של אוניברסיטצת קולרדו, מציג במאמרו ממצאים הנוגעים לשיטת הטיפול הדינמית.

פסיכותרפיות באוריינטציה דינמית- מאפיינים ייחודיים

פסיכותרפיה דינמית מוגדרת כמגוון פסיכותרפיות המבוססות על שיטות ועקרונות פסיכואנליטיים, אך מאופיינים בתדירות מפגשים שבועיים נמוכה יותר, ובדרך כלל אף בתקופת טיפול קצרה יותר ביחס לפסיכואנליזות. Shedler מצביע במאמרו על מספר עקרונות המבחינים את התרפיות הדינמיות מתרפיות בעלות אוריינטציה שונה:

  • התמקדות באפקט ובביטוי רגשי
  • זיהוי נסיונותיו של המטופל להמנע ממחשבות ורגשות הגורמים לו אי נוחות
  • זיהוי תימות ודפוסים חוזרים בחיי המטופל
  • דיון באירועי העבר עם דגש על האופן בו השפיעו על ההתפתחות
  • התמקדות ביחסים בין אישיים
  • התמקדות ביחסי המטפל-מטופל
  • חקירת עולם הפנטזיה של המטופל

פסיכותרפיה דינמית- מה אומר המחקר?

יעילותה של הפסיכותרפיה נבחנה באופן מחקרי החל מ-1980, כאשר מחקרים מקיפים ומטא-אנליזות שיטתיות הצביעו באופן חד משמעי על יעילותן של פסיכותרפיות מגישות שונות. עם הזמן, התעורר הצורך גם בהשוואת יעילותן של שיטות פסיכותרפויטיות באוריינטציות שונות.
בשנים האחרונות רווחת הטענה כי פסיוכתרפיה דינמית היא "אינטואיטיבית" ו"בלתי מבוססת מדעית". עם זאת, מחקרים שיטתיים ומטא אנליזות מצביעים על יעילותן הגבוהה של תרפיות באוריינטציה דינמית ועל ירידה משמעותית בסימפטומים דכאוניים, חרדתיים, סומאטיים ובין אישיים בעקבות הטיפול. כמו כן, טיפול דינמי נמצא יעיל לטיפול בהפרעות אישיות על הסימפטומים הנלווים להן. בהערכות שנערכו בשנים שלאחר סיום הטיפול נמצא כי השינויים נותרו בדרך כלל קבועים ויציבים.
טענה נוספת אשר מופנית אל הפסיכותרפיה הדינמית נוגעת לאורך הטיפולים אשר נתפס לעיתים כבלתי מוצדק ומיותר. עם זאת, מחקרים אשר בחנו את יעילותם של טיפולים ארוכי טווח הצביעו על תוצאות חיוביות, כאשר בחלק מהמקרים טיפול ארוך טווח נמצא אפקטיבי יותר מטיפול קצר מועד.
אחד הממצאים המעניינים עליו מצביע המחקר הוא השפעותיה של התרפיה הדינמית לאורך זמן: מחקרים אשר כללו פגישות מעקב חודשים ושנים לאחר סיום הטיפול מצאו כי יעילות הטיפול הדינמי לא רק שאינה נפגעת, אלא גם גוברת עם הזמן. זאת, בניגוד לתוצאותיהן של תרפיות באוריינטציה לא דינמית, אשר נוטות להתפוגג עם הזמן.
יתרון נוסף אשר נמצא כייחודי לתרפיות הדינמיות הוא השפעתן של תרפיות אלו לא רק על סימפטומים פסיכיאטריים והתנהגותיים, אלא גם על המכניזם הפסיכולוגי ממנו נובעים הסימפטומים.

מעבר למחקרים אלו התומכים באופן חד משמעי ביעילותן של תרפיות דינמיות, נמצא כי השימוש בטכניקות דינמיות במסגרת טיפולים באוריינטציה שונה מביאה לתוצאות טיפוליות חיוביות ואפקטיביות. כך, לדוגמא, קבע אחד המחקרים כי יעילות הטיפול הקוגניטיבי לדיכאון עולה כאשר המטפל דואג לבסס ברית טיפולית ומשתמש באמצעים פסיכודינמיים, ויורדת כאשר המטפל דבק בטכניקות קוגניטיביות בלבד.
בשורה התחתונה, כאשר נבחנת יעילותן של גישות תרפויטיות שונות, מסכימים חוקרים רבים על קיומ של "אפקט הדודו" אשר שמו לקוח מהספר 'אליסה בארץ הפלאות': אליס משתתפת במירוץ מעגלי אשר בסופו מכריז אחד המשתתפים, עוף הדודו, כי "כולם ניצחו וכולם צריכים לקבל פרסים". בהתאם ל"אפקט הדודו", נמצא כי לא ניתן להצביע על סוג מסוים של פסיכותרפיה כיעיל יותר מתרפיות אחרות באופן גורף. גם במחקרים בהם נמצאה עדיפות לסוג מסוים של פסיכותרפיה, נמצא כי עדיפות זו מוטה תמיד לטובת האוריינטציה הטיפולית של החוקר...

ביבליוגרפיה:

The efficacy of psychodynamic psychotherapy. Shedler, Jonathan. American Psychologist, Vol 65(2), Feb-Mar 2010, 98-109.