חיפוש

סקירה: חוויות דיסוציאטיביות בהפרעות אכילה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מספר מחקרים שנערכו לאורך שנים הצביעו על הקשר בין הפרעות אכילה לסימפטומים דיסוציאטיביים: אחוז גבוה של סימפטומים דיסוציאטיביים נמצא בקרב אנשים עם הפרעות אכילה, וחוויות של חוסר שליטה, אמנזיה, דה ריאליזציה, דה פרסונליזציה והיעדר תחושת זמן נפוצים במהלך התקפי זלילה (Carmelo et al, 2010). בדומה לכך, בשנת 1998 Ciocca et al הדגישו את תפקידה של דיסוציאציה פסיכוסומאטית - כלומר דיסוציאציה מהיבטים וחווית גופניות - בהתהוותן של הפרעות אכילה.

שאלה מרכזית בתחום נוגעת לסוגיה האם מדובר בסימפטומים נפרדים המאפיינים אנשים עם היסטוריה או פתולוגיה מסוימת, או שמא מדובר בסימפטומים קשורים המשפיעים זה על זה. אחד הממצאים הבולטים נוגע לשכיחותם של סימפטומים דיסוציאטיביים וסימפטומים של הפרעות אכילה בקרב נפגעות ונפגעי טראומות בילדות, ובפרט טראומות מיניות (למשל Bailey, 2001). מטופלים אשר חוו בילדותם טראומות קשות, פעמים רבות בהיעדר יחסי התקשרות בטוחים ותומכים, מפתחים מנגנוני התמודדות אשר עם השנים הופכים בלתי מסתגלים. כך, לדוגמא, דיסוציאציה ונתק מהחוויה עשויה להגן על ילדה אשר חווה התעללות מינית בלתי ניתנת לעיבוד ועיכול. בדומה, סימפטומים של הפרעת אכילה עשויים לספק תחושת שליטה, להוות אמצעי קריאה לעזרה ולתפקד כשחזור טראומטי של התעללות בגוף בקרב נערות נפגעות תקיפה מינית. עם זאת, כאשר ההתעללות חולפת סימפטומים אלו של דיסוציאציה והפרעות אכילה מאבדים את ערכם ההגנתי-הישרדותי והופכים להרסניים.

מספר כותבים הצביעו גם על התפקיד הדומה שממלאים סימפטומים דיסוציאטיביים וסימפטומים של הפרעות אכילה בהתמודדות עם קשיים בויסות העצמי ועם רגשות מכאיבים. Farber הציעה בשנת 2008 כי הפרעות אכילה, בדומה לפציעה עצמית (self mutilation), מהוות ניסיון פיצוי דיסוציאטיבי המכוון להשגת ויסות עצמי רגשי. זאת, על רקע התקשרות לאובייקט גורם סבל אשר הפגיעה העצמית או הפרעת האכילה משמרת את ההתקשרות אליו. Hallings-Pott et al הציעו כי דיסוציאציה והתקפי זלילה משרתים, בטווח המיידי, פונקציות דומות של הפחתת מודעות לתחושה כללית של איום ושל ערך עצמי נמוך (2005).

על אף המקור המשותף לשני סוג הסימפטומים, אשר מציע כי מדובר בסימפטומים שאינם קשורים זה בזה בהכרח אך אופייניים לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, מספר מחקרים התמקדו בקשר הישיר בין סימפטומים דיסוציאטיביים להפרעות אכילה, ובפרט לבולימיה ולהתקפי זלילה.

Carmelo et al מתארים כי התקפי זלילה מבוססים על אפקט שלילי וקריסות במודעות העצמית אשר מתבטאים בפנייה לאכילה מופרזת כאמצעי התמודדות (2010). במצבים של אפקט שלילי מתעורר צורך בהימלטות מהסיטואציה הרגשית הבלתי נעימה והאדם מצמצם את מודעותו מרמה אבסטרקטית לרמה של גרייה או סביבה פיסית (כלומר, האוכל). במקביל, מתרופפת השליטה בפונקציות קוגניטיביות כעכבות עצמיות וכך מופיע התקף הזלילה אשר מביא לויתור על השליטה באכילה. מספר כותבים אף טענו כי בחלק מהמקרים הירידה במודעות העצמית והשליטה בפונקציות הקוגניטיביות במהלך התקפי הזלילה מגיעים למצבי דיסוציאציה מלאים.

בהתאם, Hallings-Pott et al מצאו במחקר שערכו והתפרסם בשנת 2005, כי איום נתפס מביא לעלייה בסימפטומים הדיסוציאטיביים (ובפרט דה פרסונליזציה) בקרב נשים בולמיות אך לא בקרב נבדקים מקבוצת הביקורת אשר לא סבלו מההפרעה.

לסיכום, ממצאי מחקרים תומכים בקיומו של קשר בין סימפטומים דיסוציאטיביים לבין סימפטומים של הפרעות אכילה. זיהויו של קשר זה תורם להבנתנו את החוויה המלווה את התקפי הזלילה ואת הקשיים הניצבים בפני מטופלים הפונים על רקע היעדר היכולת לשלוט בדפוסי אכילה אלו. הבנת ההיבט הדיסוציאטיבי שבהפרעות האכילה אף מרמז על המנגנונים הדיסוציאטיביים בהם ייתכן והטופל משתמש, במודע או שלא במודע, גם בסיטואציות מאיימות אחרות שביניהן הקשר הטיפולי.

ביבליוגרפיה:

An examination of the relationship between childhood sexual abuse, dissociation, and eatingdisorders. Bailey, Patricia Marie. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, Vol 62(2-B), Aug 2001, 1065.

Psychosomatic dissociation and eating disorders. Ciocca, Antonio. Bria, Pietro (Ed); Ciocca, Antonio (Ed); de Risio, Sergio (Ed), (1998). Psychotherapeutic issues on eating disorders: Models, methods, and results. , (pp. 49-55). Roma, Italy: Società Editrice Universo, x, 162 pp.

Dissociation, traumatic attachments, and self-harm: Eatingdisorders and self-mutilation. By Farber, Sharon K. Clinical Social Work Journal, Vol 36(1), Mar 2008, 63-72.

State Dissociation in Bulimic EatingDisorders: An Experimental Study. Hallings-Pott, Charlie; Waller, Glenn; Watson, Derrick; Scragg, Peter. International Journal of Eating Disorders, Vol 38(1), Jul 2005, 37-41.

Dissociation in eatingdisorders: Relationship between dissociative experiences and binge- eating episodes. La Mela, Carmelo; Maglietta, Marzio; Castellini, Giovanni; Amoroso, Luca; Lucarelli, Stefano. Comprehensive Psychiatry, Vol 51(4), Jul-Aug 2010, 393-400.