חיפוש

שיטות בפסיכותרפיה דינאמית קצרת מועד - סיכום מאמרו של דבנלו

פורסם על ידי אפרת אלמוג

מאמר זה מביא רקע אודות שיטת הטיפול שהוצעה על ידי חביב דבנלו וכן את סיכום מאמרו  "מתודולוגיה וטכניקה בסיסית לפסיכותרפיה דינאמית קצרת מועד" (Basic methodology and technique of short-term dynamic psychotherapy) שפורסם בשנת 1978.

בשנת 1895 פרסם פרויד את ספרו 'מחקרים בהיסטריה', בו תיאר כיצד הוביל מפגש יחיד שלו עם אישה היסטרית (קתרינה) להקלה משמעותית בסימפטומים מהם סבלה. פרויד, כמובן, הניח כי במרבית המקרים נדרש תהליך טיפולי ממושך יותר, אך סוגיית אורכו של הטיפול האנליטי העסיקה רבות אותו עצמו ואת חלק ממשיכיו.

החל משנות ה-30 התפתחו גישות טיפוליות דינאמיות קצרות מועד אשר נועדו לספק מענה למטופלים אשר אמצעיהם הכלכליים או נסיבות החיים מנעו מהם לקחת בטיפולים ממושכים. עם הזמן, החלו מטפלים לזהות את היתרונות הטיפוליים הטמונים בגישות קצרות המועד והממוקדות; טכניקות טיפוליות אלו החלו להיתפס לא רק כמענה למגבלות זמן וכסף, אלא כבעלות ערך טיפולי בפני עצמו.

טכניקת הטיפול של דבנלו

גישתו של חביב דבנלו מבוססת על תפיסה דינאמית-פרוידיאנית קלאסית ועל הרחבת טכניקות טיפוליות ממוקדות אשר פותחו על ידי תיאורטיקנים כמאן, מלאן, באלינט, סיפנאוס ועוד.

מטרת הטיפול, הכולל בין 25-40 פגישות, היא זיהוי הקונפליקט המרכזי העומד בבסיס הסימפטומים של המטופל והצפתו למודעות. כדי לאפשר מהלך זה, פיתח דבנלו שיטת טיפול אקטיבית ביותר השמה דגש רב על יחסי ההעברה המתפתחים בטיפול, על עימות המטופל עם הגנותיו ועל שימוש בפרשנויות ישירות המעוררות במטופל כעס וחרדה. לטענתו של דבנלו, העימות הישיר של המטופל עם תכנים אלו וחווית הכעס והחרדה בטיפול מאפשרים הצפה מהירה של קונפליקטים לא מודעים, אותם ניתן לקשר לקשייו של המטופל בהווה.

למרות גישתו המעמתת והתפקיד המרכזי שייחס לחווית הכעס והחרדה בטיפול, דבנלו הדגיש גם את תפקידה המרכזי של הברית הטיפולית. לדבריו, המיקוד ביחסי ההעברה ופרשנויותיו המדויקות של המטפל יוצרים חוויה רגשית מתקנת אשר מסייעת בהתמודדות עם הקונפלקטים הלא מודעים אשר עולים למודעות בטיפול. הברית הטיפולית מעוררת את המטופל לנקיטת עמדה אקטיבית יותר בחייו והוא מתחיל לספק בעצמו פרשנויות ותובנות, כאשר יכולת זו קשורה בהיעלמות הסימפטומים, פיתוח דפוסי התנהגות יעילים יותר ולשיפור ביכולות הבין אישיות.

פרשנויותיו של דבנלו נעות סביב שני צירים מרכזיים בהם הוא דן כשני משולשי קונפליקט.

המשולש הראשון הוא משולש הרגש-חרדה-הגנה המתייחס לרגשות והדחפים שעולים, לחרדה המתעוררת בעקבותיהם ולהגנות המופעלות כדי למנוע את חווית החרדה.

המשולש השני הוא משולש ההעברה-דמויות מהעבר-דמויות מההווה.

יחסי ההעברה המתגלים במערכת הטיפולית, וההתבוננות במערכות יחסיו העכשוויות של המטופל, מאפשרים למטפל גישה אל חומרים בלתי מודעים ומשמעותיים. באמצעותם, צפים הקונפליקטים האדיפאליים והפרה-אדיפאליים העומדים בבסיס קשייו של המטופל, וכך גם החרדות המוקדמות שנלוו למערכות יחסים ראשוניות אלו.

לאחר שהמטפל מזהה תכנים משמעותיים אלו, עליו לנהל את הדיאלוג עם המטופל בשתי רמות מקבילות: עליו להתייחס לקשיים הקונקרטיים והעכשוויים שמביא עמו המטופל, אך לבחור מילים טעונות אשר "ישוחחו עם הלא מודע" של המטופל וכך יקרבו את הקונפליקט והחרדה הלא מודעים לחוויה המודעת. כך, למשל, דבנלו מתאר כיצד השתמש במשפט "You fear they would CUT YOU OFF" באופן שהיווה הן שיקוף של חששותיו של המטופל מפיטורין והן דיאלוג עם חרדת הסירוס שלו.

בחירת מטופלים לטיפול קצר המועד

בדומה למטפלים אחרים אשר פיתחו מודלים טיפוליים קצרי מועד, עסק גם דבנלו בקריטריונים לזיהוי המטופלים העשויים להיתרם מטכניקת טיפול זו.

דבנלו הניח כי במהלך פגישת הראיון הראשונה או השניה ניתן לזהות האם המטופל אכן מתאים לשיטת הטיפול. מדובר בראיון ממוקד אשר אינו עוסק בהיסטוריית חייו של המטופל אלא בדיון בקשייו הנוכחיים. באמצעות הראיון בוחן המטפל את קיומם של תפקודי אגו ההכרחיים להשתתפות בפסיכותרפיה דינאמית קצרת מועד כיכולת ליצירת קישורים בין העבר להווה, תגובתיות לפירושים, יכולת להתייחס ליחסים עם המראיין וקיומם של קשרים משמעותיים בעבר.

במאמר הנוכחי "מתודולוגיה וטכניקה בסיסית לפסיכותרפיה דינאמית קצרת מועד" (Basic methodology and technique of short-term dynamic psychotherapy) שפורסם בשנת 1978, מציג דבנלו תיאור מקרה המדגים את שיטת עבודתו המתמקדת במשולשי הקונפליקט ובשימוש ביחסי ההעברה. כמו כן, מובאות תגובותיהם של מאן, סיפנאוס ומטפלים נוספים לתיאור המקרה שהציג דבנלו.

למאמר המלא

על מחברת המאמר-אפרת אלמוג

היא מטפלת קוגיניטיבית התנהגותית המתמחה בטיפול בחרדה ודיכאון, התערבות במצבי משבר, ליווי בתהליכי גירושין, קשיים ביצירת קשר זוגי ודימוי והערכה עצמית נמוכים. ליצירת קשר- Eppi8@bezeqint.net

ביבליוגרפיה


Davanloo, H. (1978). Basic methodology and technique of short-term dynamic psychotherapy. In H. Davanloo (ed.).
Basic principles and technique in short-term dynamic psychotherapy (p. 343-368). New York: Spectrum Press
.