חיפוש

כיצד לשפר את מומחיות המטפלים? תקציר מאמרם של Goldberg et al

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

פסיכותרפיה הינה יעילה ומועילה למטופלים – אך מחקרים שונים מוצאים כי ישנו מקום לשיפור, במיוחד כאשר בוחנים את יעילותם של מטפלים כיחידים – כל אחד מאיתנו יכול להשתפר כמטפל. נשאלת השאלה מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת? Goldberg, Babins-Wagner, Rousmaniere, Berzins, Hoyt, Whipple, Miller & Wampold (2016) בדקו שאלה זו במחקר בוחן (case study) שתוצאותיו מובאות במאמר זה.

ארגוני בריאות שונים מתעניינים בשיפור איכות הטיפול במטרה להוביל לשינוי מעשי שיביא לתוצאות טובות יותר במטופלים, ליעילות גבוהה יותר של הטיפול ולפיתוח המקצועניות של המטפלים.

בניגוד לאמונה הרווחת, מחקרים שונים מצאו כי מטפלים נוטים לא להשתפר, במונחים של תוצאות הטיפול, עם הנסיון בלבד. Goldberg et al מאמינים כי אחד הדברים שחסרים למטפלים ויכול להוביל לשיפור באיכות הטיפול, הוא מידע אמין על התקדמות המטופלים שלהם.

Goldberg et al מתבססים על מחקרים שנעשו בתחום הרפואה, בנסיון להוביל לשיפור באיכות הטיפול הרפואי. במחקרים אלו השתמשו בביקורת ומשוב שהועבר לרופא. המשוב כלל מדידה של דרכי הטיפול המוצעות על ידי הרופא והשוואה של תוצאות הטיפול לסטנדרטים מקצועיים.

על מנת להחיל מודל הדומה למודל הרפואי על הטיפול הפסיכותרפי, יש לבחון את התקדמותו של המטופל לאורך הטיפול מול מדד סטנדרטי וכך לספק למטפל משוב מתמשך על התקדמותו של כל מטופל בהשוואה למהלך ההתקדמות של המטופל הממוצע עם אותה הפרעה.

במחקרם Goldberg et al ביקשו לעשות זאת והם בדקו את השפעתם של משוב איכותי ופיתוח מקצועי על דרך הטיפול של המטפלים ועל תוצאות הטיפול, במרפאה ציבורית לבריאות הנפש. לשם כך התבקש כל צוות המטפלים במרפאה לאסוף מדדי תוצאה מהמטופלים שלהם לפני כל פגישה. בנוסף, סופקה הדרכה קלינית למטפלים, על ידי יועצים חיצוניים, כדרך להוביל להתפתחות מקצועית. במהלך ההדרכה, עודדו את המטפלים להביא מקרים שלא התקדמו בצורה טובה על מנת לקבל משוב על המטופלים המאתגרים ביותר בהם הם מטפלים. הדיונים התמקדו ביצירת ברית טיפולית, הבהרת המטרות וסדר העדיפויות בטיפול ודרכים לסייע ליצירת מחויבות של המטופל לטיפול.

תוצאות המחקר הראו הטבה במדדי המטופלים, עלייה בהצלחת הטיפולים ושיפור מובהק ביכולות המטפלים לאורך זמן.

אם כן, ממצאי מחקרם של Goldberg et al מעידים כי מטפלים יכולים להשתפר ולהתפתח עם הזמן, בעזרת משוב איכותי לגבי התקדמות המטופל ופיתוח מקצועי קונקרטי הממוקד ביצירת ברית טיפולית. במילים אחרות, מהמחקר עולה כי מטפלים יכולים לפתח את מומחיותם לאורך זמן, אך הדבר לא קורה מעצמו אלא בעזרת התנאים הסביבתיים המתאימים – הדרכה איכותית.

מקור


Goldberg, S.B., Babins-Wagner, R., Rousmaniere, T., Berzins, S., Hoyt, W.T., Whipple, J.L., Miller, S.D., & Wampold, B.E. (2016). Creating a climate for therapist improvement: A case study of an agency focused on outcomes and deliberate practice. Psychotherapy, 53, 367-375.