חיפוש

טיפול פסיכודינמי כמספק צרכים

פורסם על ידי עדי קדמון

גישה של סיפוק צרכים מוצעת כאן כתוספת חשובה בניהול טיפול פסיכודינמי. אמחיש כמה מגוונים, משתנים ואף מנוגדים צורכי כל מטופל; ואטען שסיפוקם המיטבי הנו חיוני: מעשיר, עוזר למנוע נשירה או מבוי סתום, תורם להתמדה בטיפול, ובזכותו מתרבים תחומי-השפעה ותועלת. אביא תימוכין לכך מהשיח השגור אודות תפקודנו, מספרות פסיכואנליטית ואחרת, משיקולים עקרוניים ומניסיוני הקליני. לשם זיהוי צרכים, ולשם סיפוקם כשראוי, נשתמש במכלול הרגישויות והתהליכים הידועים בתחומנו, בצירוף קווים מנחים שיפורטו. עוד מודגש כי גישת הסיפוק תגוון ביטויי-אישיות והתערבויות שלנו בטיפולים, ותרחיב את טווח המטופלים שיוכלו להיעזר בפסיכותרפיה דינמית. לסיום, נדונות ונענות כמה וכמה השגות אפשריות.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן