חיפוש

טיפול ממוקד-אמוציות (EFT) להתמודדות עם דיכאון ודיכאון וחרדה

ד"ר בן שחר - בית הספר החדש לפסיכותרפיה

טיפול ממוקד אמוציות (EFT; emotion-focused therapy) הוא טיפול מבוסס-ראיות המשלב עקרונות של טיפול ממוקד-קליינט עם התערבויות חווייתיות שונות תוך התבססות על ממצאים חדשים ממחקר בסיסי על אמוציות. הנחה מרכזית ב-EFT היא כי אמוציות הן מערכות אדפטיביות שהתפתחו עם השנים על מנת לעזור לנו לשרוד ולשגשג. אמוציות קשורות לצרכים הבסיסיים ביותר שלנו ומדווחות לנו מתי צרכים אלו לא מקבלים מענה. הן מפנות את הקשב שלנו בצורה מהירה למצבים בסביבה החשובים לתפקוד שלנו ומארגנות את הגוף לפעולה מתאימה: כאשר יש גורם מאיים בסביבה (למשל כאשר אנו הולכים ברחוב וחושבים שמישהו עוקב אחרינו), פחד מופעל ומנצח על שורה של תהליכים שמטרתם להכין את הגוף שלנו לפעולה (בריחה או מאבק); כעס מתעורר בדרך כלל כאשר מישהו מפר את גבולותינו ומארגן אותנו להגן עליהם. עצב הוא תגובה לאובדן ומסמן לאחרים שאנחנו זקוקים לניחום ותמיכה, ואילו בושה מתעוררת בעיקר כאשר המעמד החברתי שלנו נמצא בסכנה.

המטרה המרכזית ב-EFT היא לעזור למטופלים לפתח מודעות לרגשות, לקבל רגשות, לווסת רגשות ולשנות סכמות רגשיות שאינן אדפטיביות על ידי אקטיבציה של רגשות אדפטיביים. שורשיו של הטיפול טמונים בגישה ההומניסטית-חווייתית והוא פותח מתוך מחקרי תהליך בפסיכותרפיה שבדקו כיצד אנשים משתנים במהלך אפיזודות שונות במהלך הטיפול.

בטיפול ממוקד-אמוציות דיכאון קליני מובן כהפרעה רגשית של העצמי. אנשים בדיכאון חווים את עצמם כחלשים, פגומים, חסרי יכולת, ונוטים להאשים את עצמם על מה שהם חווים ככישלונות. כתוצאה מכך הם חווים מגוון רגשות שליליים כמו עצב, חוסר תקווה, חוסר ישע, כעס, חרדה ובושה. בדרך כלל רגשות אלה קשורים בחוויות טראומטיות מן העבר. המטרה המרכזית בטיפול היא להעלות רגשות אלה במהלך הטיפול על מנת שאפשר יהיה לווסת ולעבד אותם. הכוונה ב"להעלות" היא שהסכמה הרגשית צריכה להיות מופעלת, כלומר שהמטופל יחווה רגשות בגוף ולא רק יידבר עליהן. כאשר סכמות רגשיות מופעלות הן ניתנות לשינוי כיוון שהן חשופות למידע אחר כגון חוויות של אישור וקבלה מן המטפל או לרגשות אדפטיביים אחרים. למשל, כאשר רגשות של בושה ונחיתות הקשורים בחוויות של התעללות והשפלה על ידי אחד ההורים עולים במהלך הטיפול ויחד אתם מתעורר כעס על הגבולות שהופרו, או עצב (אבל) על התמיכה והקבלה שלא היו, נוצר מצב רגשי חדש בו המטופל מרגיש יותר חזק ובטוח. תהליכים אלה מתרחשים בדרך כלל בקונטקסט של תרגילים חווייתיים, חלקם לקוחים מגישת הגשטלט, כמו עבודה עם שני כיסאות בפתרון של ביקורת עצמית או עבודה עם כיסא ריק עם רגשות לא פתורים. ליחסים עם המטפל יש משמעות עצומה כיוון שסביבה חמה ומקבלת מאפשרת אקספלורציה של רגשות כואבים ומהווה תהליך מווסת רגשות בפני עצמו.

מספר מחקרים הראו ש-EFT הוא טיפול יעיל מאוד בדיכאון. מחקרים אלו הראו שהטיפול יעיל במידה זהה לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי בהפחתת סימפטומים של דיכאון ויעיל יותר מטיפול קוגניטיבי-התנהגותי בהפחתת בעיות בינאישיות. יותר מזה, מספר מחקרים הראו שמידת החוויה של רגשות במהלך הטיפול ועומקו של העיבוד הרגשי הם אלו שמנבאים את הצלחת הטיפול. מחקרים כאלו, אם כן, לא רק מראים שהטיפול יעיל אלה גם מלמדים על המרכיבים המרכזיים החשובים בהצלחת הטיפול. לבסוף, מכיוון שדיכאון היא הפרעה אפיזודית (אנשים הסובלים מדיכאון חווים בממוצע 4-5 אפיזודות במהלך החיים כאשר הסיכון לאפיזודה נוספת עולה עם מספר האפיזודות בעבר), חשוב לציין שהאפקט החיובי של הטיפול נוטה להישמר לאורך זמן.

בן שחר הוא ממייסדי המכון הישראלי לטיפול ממוקד-אמוציות ומלמד טיפול ממוקד-אמוציות בבית הספר החדש לפסיכותרפיה.