חיפוש

עם או בלי סודות? סודיות בטיפול הזוגי תקציר המאמר של Fan-Chi

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מטפלים רבים מקיימים במסגרת הטיפול הזוגי גם מפגשים נפרדים עם כל אחד מבני הזוג. מפגשים אלו מהווים מקור אינפורמטיבי רב ערך בנוגע להיסטוריית החיים האישית ולאינטראקציה הזוגית, ומביאים לא פעם לגילוי סודות. המטופל, כמובן, מעדיף כי סודות אלו יוסתרו מבן/בת זוגו, אך מפרספקטיבת המטפל- סודות אלו הם פעמים רבות המפתח להתרת הקשיים הזוגיים. במאמר שכתב Fan-Chi ופורסם ב-American Journal of Family Therapy ב-2009 - "עם או בלי סודות? סודיות בטיפול הזוגי"(Secrets or no secrets: Confidentiality in couple therapy) הוצעו התבוננות בפרדוקס בפניו ניצב מטפל אשר מטופל חושף בפניו סוד במפגש האישי, ודרכים להתמודדות.

הקוד האתי של אגודת המטפלים הזוגיים והמשפחתיים אוסר על המטפל לגלות סודות של המטופל לבן הזוג השני מבלי שזה נתן את אישורו בכתב (כל עוד אין מדובר במקרים קיצוניים של פיקוח נפש וכד'). אלא שקוד זה מתנגש לא פעם עם קוד אתי אחר, לפיו על המטפל להמשיך את מערכת היחסים הטיפולית רק כל עוד זאת תורמת למטופל: שמירת הסוד אינה מקדמת בדרך כלל את הטיפול, אך לא ניתן לגלותו ללא הסכמת המטופל.

אחת ההצעות להתמודדות עם פרדוקס טיפולי זה היא הצעתם של Karpel, Gottlieb and Cooper אשר הציעו לבסס מראש הסכם עם בני הזוג בנוגע להתייחסות לסודות. הסכם זה יכלול יוצע לבני הזוג עם כניסתם לטיפול הזוגי ויכלול מספר היבטים:

  • לא ישמרו סודות בטיפול, והמטפל יחשוף כל סוד שיתגלה כדי ליצור דיאלוג פתוח וכנה.
  • אינפורמציה הנמסרת למטפל באופן פרטי לא תתגלה ללא אישור המטופל. זאת, במטרה לאפשר למטופלים לשתף את המטפל בכל פרט רלוונטי אשר יכול לקדם את הטיפול.
  • סוגי מידע מסויימים ימסרו לבן הזוג גם אם נאמרו למטפל באופן פרטי. מידע זה מתייחס לפרשיות שמחוץ לנישואין, מחלות מדבקות, התנהגויות מיניות מסכנות, בעיות רפואיות או נפשיות משמעותיות, התמכרויות לחומרים וכד'.

בנוגע לשיתוף בן הזוג במידע אשר נמסר למטפל באופן אישי מציע מחבר המאמר מספר דגשים:

  • המטפל יאפשר למטופל לחשוף בעצמו את סודו במסגרת או שלא במסגרת המפגשים. לפני כן, יוקדשו מספר מפגשים פרטניים לעיבוד החששות וההשלכות האפשריות של חשיפת הסוד.
  • לפני חשיפת הסוד תינתן למטופל תקופת זמן מוסכמת מראש בה יוכל להפסיק את ההתנהגות.
  • במידה והמטופל מסרב לחשוף סוד (שאינו מסכן את הפרטנר) בפני בן זוגו, יעשה זאת המטפל באופן לא ספיציפי: המטפל יעביר מסר כי נגלתה לפניו אינפורמציה אשר ללא חשיפתה לא ניתן להתקדם בטיפול.

ביבליוגרפיה

Secrets or no secrets: Confidentiality in couple therapy, Kuo, Fan-Chi, American Journal of Family Therapy. Vol 37(5), Oct 2009, 351-354.