חיפוש

חדשות מהשדה: טכניקות מודעות בטיפול באישיות גבולית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בעשורים האחרונים הולכת ומתרחבת הנטייה לשלב טכניקות לא-מערביות במתודות הטיפול הקלאסיות, כאשר אחת הטכניקות הנחקרות בתחום זה היא טכניקת המודעות (mindfulness).

מחקר שנערך בשנת 2012 בהשתתפות 165 נשים המאובחנות כבעלות אישיות גבולית בחן את השפעת רכישת טכניקות מודעות על הרווחה הנפשית. בהתאם להשערת המחקר, נמצא כי ככל שיכולת המודעות היתה גבוהה יותר, כך רווחתן הנפשית של המשתתפות היתה גבוהה יותר, וכי רמת המודעות השפיעה על הרווחה הנפשית יותר מרמת התמיכה החברתית, המצב הבריאותי ורמת התפקוד הפיסי. החוקרים שיערו כי השפעה זו נבעה מיכולת הויסות הרגשי שנרכשה באמצעות האימון בטכניקות המודעות, המעודדות לזיהוי החוויה הפנימית ולנקיטת עמדה בלתי שיפוטית כלפיה. חיזוק יכולת המודעות אף תורמת להפחתת התנהגויות אימפולסיביות והרסניות מאשר והיא מחזקת את היכולת לשאת מצבים נפשיים בלתי נעימים כתחושות של זעם וחרדה.

ביבליוגרפיה

Mindfulness and emotional well-being in women with borderline personality disorder. O'Toole, Siobhan K.; Diddy, Eric; Kent, Mark. Mindfulness, Vol 3(2), Jun 2012, 117-123.