חיפוש

טיפול ACT קבוצתי באישיות גבולית: סיכום מאמרם של מורטון ועמיתים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

תרפיית קבלה ומחוייבות (Acceptance and commitment therapy - ACT) היא מודל טיפולי המשתייך לטיפול הגל השלישי הקוגניטיבי התנהגותי. המודל מבוסס על ההנחה כי לא ניתן לשלוט ברגשות, ועל כן מוקד הטיפול הוא שינוי התגובה לרגשות ולא הרגשות עצמם. כדי לאפשר שינוי זה, הטיפול מתמקד ברכישת שליטה בטכניקות ומיומנויות שונות לחיזוק המודעות העצמית, היכולת להשתהות ברגע ההווה והיכולת לפעול להשגת שינויים בהתנהגויות בלתי אדפטיביות. תרפיית הקבלה והמחוייבות נמצאה יעילה למגוון מצבי דיכאון, חרדה, מתח והתמודדות עם הפרעות פסיכוטיות.

מחקר פיילוט ראשוני בחן בשנת 2012 את יעילותה של תרפיית קבלה ומחוייבות קצרת מועד (12 מפגשים) לסימפטומים של בעלי האישיות הגבולית. במחקר נמצא כי מטופלים אשר השתתפו בטיפול הקבוצתי מלבד לטיפול הרגיל שלהם חוו שיפור סימפטומטי ביחס למטופלים שהמשיכו לקבל את הטיפול הרגיל. מטופלים שהשתתפו בטיפול הקבוצתי הפגינו ירידה בסימפטומים המאפיינים את בעלי האישיות הגבולית ושיפור סביב תחושות של חוסר תקווה. כמו כן, ניכר שיפור ביכולות הספיציפיות שמקנה תרפיית הקבלה והמחוייבות וביניהם גמישות פסיכולוגית, יכולת ויסות רגשי, מודעות עצמית והפחתת הפחד מרגשות. במעקב שנערך לאחר סיום הטיפול נמצא כי שינויים אלו, מלבד הפחד מרגשות, נשמרו לאורך זמן וכי עם הזמן חלה גם ירידה משמעותית בחרדה. בניתוח שנערך במטרה לזהות את הגורמים שתיווכו את השפעת הסימפטומים של האישיות הגבולית נמצא כי מודעות עצמית, גמישות פסיכולוגית ומיומנויות ויסות רגשי, אך לא פחד מרגשות, הם שהיו קשורים בירידה בסימפטומים הגבוליים. גמישות פסיכולוגית ומיומנויות ויסות רגשי נמצאו קשורות בירידה בתחושות חוסר התקווה.

יש לציין כי למרות ממצאים מעודדים אלו, מדובר במחקר פיילוט ראשוני שנערך בהשתתפות מדגם קטן בלבד.

ביבליוגרפיה

Acceptance and commitment therapy group treatment for symptoms of borderline personality disorder: A public sector pilot study. Morton, Jane; Snowdon, Sharon; Gopold, Michelle; Guymer, Elise. Cognitive and Behavioral Practice, Apr 25 , 2012, No Pagination Specified.