חיפוש

חדשות מהשדה טיפול במוסיקה במהלך ההיריון

צוות בטיפולנט

במהלך הריונן נשים עשויות להתמודד עם אתגרים פיסים ורגשיים הנובעים מהמפגש עם השינויים הגופניים והפסיכולוגיים. נשים הרות עשויות לחוות אמביוולנטיות כלפי האמהות, פחד מהלידה, חששות לגבי יכולתן להסתגל להיריון ולאמהות, חרדה לבריאותו הפיסית והנפשית של העובר ודאגה לגבי השינוי המשמעותי העומד להתחולל בחייהן. בהתאם, לא מעט נשים חוות במהלך הריונן סימפטומים של לחץ, חרדה ודיכאון בדרגות חומרה שונות- אלמנטים אשר עשויים להשפיע על התפתות העובר, על חווית ההיריון ועל הקשר בינן לבין התינוק העומד להיוולד.

חלק גדול מהנשים החוות מצוקה נפשית במהלך ההיריון מעדיפות שלא להיעזר בטיפול תרופתי אלא בטיפולים פסיכותרפויטיים ובשני העשורים האחרונים פורסמו מספר מחקרים העוסקים בהשפעות הטיפול במוסיקה לטיפול על נשים במהלך הריונן.

Chang et al (2008) מצביעים במחקרם על ירידה בסימפטומים של לחץ, חרדה ודיכאון בקרב נשים שהונחו להאזין למוסיקה באופן קבוע במשך שבועיים, בהשוואה לנשים אשר זוכות לליווי והשגחה רפואית בלבד. החוקרים רואים במוסיקה, אשר נחשבת לבעלת ערך תרפויטי מזה מאות שנים, אמצעי המשמר את ההרמוניה בין הגוף לנפש ועל כן מהווה אמצעי רלוונטי במיוחד לנשים הרות. כמו כן, הם מציעים כי יעילות הטיפול במוסיקה טמונה באלמנטים המרגיעים הנלווים להאזנה, בגירוי שהיא יוצרת באיזורים מוחיים הקשורים בהנאה.

בדומה, Yang et al (2009) זיהו במחקרם כי אפילו האזנה למוסיקה במשך חצי שעה במהלך שלושים ימים עוקבים הביאה לירידה בחרדה ושיפור במדדים פיסיולוגיים בקרב נשים הרות. זאת, בהשוואה לנשים מקבוצת הביקורת אשר הונחו לנוח במשך חצי שעה במהלך שלושה ימים עוקבים.

Federico et al (2001) טוענים גם הם כי טיפול במוסיקה מסייע לנשים בהיריון. זאת, מאחר והוא משלב בין הנאה ורגיעה הנגרמים מההאזנה והעיסוק במוסיקה לבין אפשרות לעיבוד רגשי הנוצרת באינטראאקציה עם המטפל/ת. שילוב זה, לטענתם, מקל על חווית ההיריון והלידה ומהווה הכנה ליצירת קשר ייחודי עם התינוק.

יש לציין כי על אף שמחקרים אלו מתארים את השפעת המוסיקה על רווחתן הנפשית של נשים הרות ועל ירידה בסימפטומים של לחץ, חרדה ודיכאון, מחקרים אלו אינם כוללים הערכה אמפירית ושיטתית של השפעות השימוש במוסיקה כחלק מעבודה פסיכותרפויטית: שני המאמרים הראשונים שהוזכרו בוחנים את השפעות ההאזנה למוסיקה ללא ליווי של קשר טיפולי, ואילו המחקר השלישי אשר מתייחס גם לקשר והעבודה הטיפולית אינו מציע סקירה אמפירית שיטתית.

ביבליוגרפיה

1. Music therapy and pregnancy. Federico, Gabriel F.; Whitwell, Giselle E. Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health, Vol 15(4), 2001, 299-311.

2. Effects of music therapy on psychological health of women during pregnancy. Chang, Mei-Yueh; Chen, Chung-Hey; Huang, Kuo-Feng. Journal of Clinical Nursing, Vol 17(19), Oct 2008.

3. Music therapy to relieve anxiety in pregnant women on bedrest: A randomized, controlled trial. Yang, Min; Li, Lingjiang; Zhu, Haili; Alexander, Ivy M.; Liu, Shan; Zhou, Wei; Ren, Xiaohong. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, Vol 34(5), Sep-Oct 2009, 316-323.

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22