חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • חדשות מהשדה: חווית הטיפול התרופתי של מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית

חדשות מהשדה: חווית הטיפול התרופתי של מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

המלצת המוסד הלאומי למצויינות קלינית בארה"ב ממליץ על שימוש בטיפול תרופתי בקרב מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית רק בעיתות משבר. למרות זאת, רבים מבעלי האישיות הגבולית מטופלים בתרופות רבות באופן קבוע. במחקר איכותני שנערך בשנת 2012, ניסו החוקרים לזהות ולתאר את חווית הטיפול התרופתי של מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית ומצאו מספר תימות מרכזיות:

ידע וגישת צוותי בריאות הנפש: משתתפי המחקר תיארו תחושות של חוסר הבנה של הפתולוגיה האישיותית אשר הביא לחוסר אמפתיה, גישה שלילית וחוסר רגישות לסימפטומים האופייניים להפרעה.

היעדר משאבים עבור בעלי אישיות גבולית: משתתפי המחקר תיארו כיצד היעדר הבנה ואמפתיה הביאו להיעדר פניות ולמתן תרופות חדשות ללא הכרות מעמיקה איתן ועם מאפייניהן. כמו כן, המשתתפים תיארו חוויה של המלצות-יתר על שימוש בתרופות והפחתת הדגש על טכניקות טיפוליות פסיכולוגיות.

מתן אינפורמציה חלקית בלבד על הרציונל העומד מאחורי התוכנית הטיפולית, ומתן מקום מועט בלבד למעורבות וקבלת החלטות של המטופל עצמו בנוגע לתוכנית הטיפול שנקבעה לו.

מטופלים שעברו מטיפול במסגרת שירותי בריאות הנפש לטיפול פרטי דיווחו על שיפור משמעותי בחוויה הטיפולית

ביבליוגרפיה

‘I think we're all guinea pigs really': A qualitative study of medication and borderline personality disorder. Rogers, B.; Acton, T. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol 19(4), May 2012, 341-347.