חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • חדשות מהשדה: השפעתן של קבוצות תמיכה אינטרנטיות על מגוון קשיים רגשיים

חדשות מהשדה: השפעתן של קבוצות תמיכה אינטרנטיות על מגוון קשיים רגשיים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הקשר בין תמיכה חברתית לבריאות נפשית ידוע ומוכח בשדה המחקרי מזה עשרות שנים.
לדוגמא, נמצא כי השתתפות בקבוצות תמיכה לדיכאון הביאה לירידה בסימפטומים הדיכאוניים. זאת, באמצעות התמיכה החברתית שמספקות הקבוצות אשר מביאה לשינוי בקוגניציות, הגישה לעצמי, הייחוסים וסגנון ההתמודדות.

בשנים האחרונות הפך האינטרנט למקום מפגש חברתי אשר בין השאר מציע מסגרות תמיכתיות וירטואליות, וסקרים מצביעים על כך שכ-28% מהאוכלוסיה ביקרה לפחות פעם אחת באחת מקבוצות אלו. בהתאם, מספר מחקרים החלו לעסוק ביעילותן של קבוצות תמיכה אינטרנטיות להתמודדות עם קשיים רגשיים והפרעות נפשיות.

אחד מסוגי קבוצות התמיכה האינטרנטיות הפופולריות ביותר הוא קבוצות התמיכה לאנשים המתמודדים עם מחלות פיסיות שונות. זאת, כנראה, מאחר ואחוזי הדיכאון בקרב אנשים הסובלים ממחלות פיסיות הם גבוהים ביותר. קבוצות תמיכה אלו אינן מתמקדות במתן מידע רפואי אלא במתן תמיכה בתגובה לגילוי המחלה ולהתמודדות עמה. מטא אנליזה אשר בחנה את השפעתן של קבוצות התמיכה האינטרנטיות הצביעה על השפעתם החיובית הן במחינת ירידה בסימפטומים הדכאוניים והן מבחינת עלייה בתחושת היעילות העצמית (Self efficacy).

תפקידן של קבוצות תמיכה אינטרנטיות משמעותי במיוחד עבור אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים שונים. קבוצות אלו מאפשרות למשתתפים ליהנות, בהתאם לצרכיהם, הן מאנונימיות והן מהאפשרות להרחיב את הרשת החברתית. היבטים אלו משמעותיים מאחר ורבים מהמתמודדים עם קשיים רגשיים/נפשיים הם בעלי חוג חברתי מצומצם וחווים בושה ודחייה חברתית עקב קשייהם. בהתאם, נמצא כי קבוצות תמיכה אינטרנטיות תרמו מבחינה רגשית לאנשים המתמודדים עם קשיים כדיכאון, פגיעה עצמית, אובדן ילד/ה לאחר התאבדות ועוד.

אחת האוכלוסיות אשר מרבה להשתמש בקבוצות תמיכה אינטרנטיות היא קבוצת המתמודדים עם הפרעות אכילה. מחקר אשר בחן את השימוש אשר נעשה בקבוצות התמיכה להפרעות אכילה הצביע על מספר תכנים מרכזיים: שיתוף בחוויות (כ-52%), בקשת אינפורמציה (כ-25%), הערות הנוגעות להמעטה בערך העצמי (כ-15%) ודיווח על הצלחות אישיות (6%). תגובות לתכנים אלו העלו תימות של 'רגש חיובי' ועידוד ("את תצליחי ויהיו לך חיים נפלאים"), התמודדות עם המשקל, היזכרות בסימפטומים של הקאות, התקפי זלילה וכד', המלצות להתמודדות, דיווח על רגשות שליליים ועוד. בהתבוננות כוללת בתכנים אשר עלו, נמצא כי בסה"כ התמקדו הדיונים בהתמודדות אקטיבית ויעילה עם הפרעת האכילה.

על אף העדויות לתרומתן החיובית של קבוצות התמיכה האינטרנטיות, מדגישים רבים מהמחקרים העוסקים בתחום כי יש צורך בבחינה נוספת של השפעתן: כיום אין עדיין מחקרים אשר בוחנים את השפעת ההשתתפות בקבוצות האינטרנטיות לאורך זמן ומעבר לכך, לא קיימת בחינה מחקרית מקיפה של השפעותיה השליליות של ההשתתפות בקבוצות אלו, על אף שישנן עדויות חלקיות לקיומן. לדוגמא, ידוע כי חלק מהמתמודדים עם הפרעות אכילה ופגיעה עצמית משתמשים בקבוצות האינטרנטיות כמקור ללמידת טכניקות הרסניות נוספות.

ביבליוגרפיה

Systematic review on Internet Support Groups (ISGs) and depression (1): Do ISGs reduce depressive symptoms?, Griffiths, Kathleen M.; Calear, Alison L.; Banfield, Michelle. Journal of Medical Internet Research. Vol 11(3), Jul-Sep 2009, 1-20.

A meta-analysis of effects of participation in Internet support groups on outcomes related to chronic illness. Robinson, Barbara Phillips, Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 70(1-B),2009, pp. 214.
Soliciting and providing social support over the Internet: An investigation of online eating disorder support groups. Eichhorn, Kristen Campbell. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol 14(1), Dec 2008, 67-78.
Do Internet self-harm discussion groups alleviate or exacerbate self-harming behaviour? Murray, Craig D.; Fox, Jezz (Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health). Vol 5(3), Dec 2006, 1-9.