חיפוש

בחינה איכותנית של דיכאון בקרב גברים - צ'וייק, גרינפילד ועמיתיהם

צוות בטיפולנט

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים שוב ושוב על הפער באחוזי הדיכאון בין נשים לגברים: כ-22% מהנשים יסבלו במהלך חייהן מדיכאון, לעומת כ-13% מהגברים בלבד. נסיונות להסביר פער זה עסקו באפשרות שהדיכאון מתבטא באופן שונה בקרב גברים, ולכן אינו מאובחן דיו. מחקר בשם בחינה איכותנית של דיכאון בקרב גברים (A qualitative investigation of depression in men) שפורסם לאחרונה בכתב העת Psychology of Men & Masculinity בחן את חווית הדיכאון הסובייקטיבית של גברים ומצא כי מלבד לדיווח על מאפייני הדיכאון המקובלים (בהתאם ל-DSM) דיווחו הגברים המדוכאים על סימפטומים נוספים.

חווית הדיכאון הגברית

מאפיין ייחודי אשר נמצא משמעותי אצל מרבית משתתפי המחקר היה הקשר בין חווית הדיכאון הפנימית לעצבנות, מתח, כעס, התקפי זעם (המלווים לעיתים באלימות) ושינויים חדים במצב הרוח. השינוי ההתנהגותי הביא פעמים רבות לפגיעה בין אישית ותעסוקתית אשר קושרה להחמרה בקשיים ועלייה בדיכאון.

מאפיין בולט נוסף היה נטייתם של גברים לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים כתגובה לדיכאון. גם דפוס זה קושר לפגיעה במערכות יחסים משמעותיות אשר בתורה החמירה את הדיכאון והפחיתה את יכולת ההתמודדות. כמו כן, תוארו נסיונות לצמצם את שעות הפנאי באמצעות שקיעה מוחלטת בעבודה או בפעילויות חלופיות כמשחקי וידאו.

משתתפי המחקר התייחסו לקושי החברתי הייחודי הניצב בפני גברים מדוכאים: הודאה בדיכאון נתפסה כהודאה בחולשה, כ"לא מתאימה" וכלא גברית, והם דיווחו על ציפייה חברתית שלא לבטא את קשייהם ורגשותיהם. בהתאם, דיווחו רבים מהם על ההקלה המשמעותית שנבעה מקבלת הכרה בקשייהם ומהאפשרות לדבר ולחשוף את חווית הדיכאון והרגשות הנלווים לה. הקלה זו תוארה הן בהקשרם של קשרים טיפוליים והן במסגרת קשרים בין אישיים-חברתיים. כאשר נשאלו משתתפי המחקר על המלצותיהם לגברים הסובלים מדיכאון, רבים מהם הדגישו את חשיבות ההתגברות על הבושה הכרוכה במצב ועל היכולת לשתף קרובים ומטפלים בקשיים.

השלכות טיפוליות

מאפייני הדיכאון הייחודיים בקרב גברים מצביעים על מעגל הרסני בו מביא הדיכאון לדפוסים התנהגותיים כשימוש בחומרים והתקפי זעם/אלימות אשר מגבירים את הדיכאון וחוזר חלילה. הפנייה לדפוסים אלו תוארה במקרים רבים כנובעת מתחושה כי "כגבר אני אמור לפתור את העניין בעצמי". כלומר, על אף שגברים תיארו את היכולת לשתף בקשיים כגורם חיוני להתמודדות- רבים מהם הדגישו את הקושי המשמעותי להודות בקושי ולפנות לעזרה. חשוב להדגיש כי כאשר הגברים המדוכאים לא פנו לטיפול, הודגשה היכולת לשתף בת זוג, חבר קרוב או בן משפחה כגורם קריטי באפשרות להקל על הסימפטומים הדיכאוניים.

ממצאים אלו הם בעלי משמעות קלינית יישומית מאחר והם מדגישים את האפשרות לשתף בקשיים הרגשיים ולעבד אותם מול אדם אחר כתהליך חיוני לריפוי. כמו כן, הממצאים מדגישים עד כמה קריטי לשלב בהתערבות הטיפולית טיפול מונע או טיפול בבעיות התנהגות והתמכרות ולא פחות מכך- עד כמה הכרחי לשים דגש בטיפול על יחסים בין אישיים ושיקום מערכות יחסים שנפגעו.

ביבליוגרפיה

A qualitative investigation of depression in men, Chuick, Christopher D.; Greenfeld, Jay M.; Greenberg, Stefanie Teri; Shepard, Samuel J.; Cochran, Sam V.; Haley, James T., Psychology of Men & Masculinity. Vol 10(4), Oct 2009, 302-313.

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22