חיפוש

התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל – קריאה להצטרפות

התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל

שלום לכולם, פסיכולוגיות ופסיכולוגים מומחים ומתמחים מכל התחומים,
אנו שמחים לבשר כי הפעילות הרבה שהתנהלה בחודשים האחרונים תחת הכותרת "מאבק המתמחים למען הפסיכולוגיה הציבורית" מתרחבת, ונערכת עתה במסגרת התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל.
במהלך הקיץ האחרון התעוררה מחאה נמרצת של פסיכולוגים מכל התחומים והחל מאבק לתיקון הפסיכולוגיה הציבורית ולקידום הבריאות הנפשית של הציבור הרחב. מאבק זה נולד מתוך המחאה החברתית הרחבה ובהשראת עקרונותיה, בהם תביעה למדיניות חברתית-כלכלית ששמה את רווחת הציבור במוקד, חתירה לשיקום המגזר הציבורי, שאיפה לזיהוי וטיפול בבעיות יסודיות ורוחביות על-פני התמקדות בסימפטומים סקטוריאליים, ודגש על אחדות וערבות הדדית.
בפעילות ענפה בה נטלו חלק פסיכולוגים רבים, הונחה תשתית לאחדות בין-תחומית ולעיסוק בנושאי מפתח משותפים.

מבין הפעילויות שנערכו בחודשים האחרונים:

 • הקמת מתחם מחאה ששימש כסלון להרצאות ודיונים ע"י אנשי מקצוע בכירים בנושאים מקצועיים וחברתיים.
 • גיוס מאות פסיכולוגים להשתתפות בעצרות המחאה הכלליות ברחבי הארץ.
 • הנחת מתווה למצע התנועה יחד עם פסיכולוגים מתחומי מומחיות שונים, ממנו נגזרות הפעילויות השונות.
 • הצגת מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית וקריאה לשינוי בשימוע אל מול ועדת טרכטנברג.
 • מעורבות בעבודת ועדות ספיבק/יונה לקידום הדאגה לבריאות הנפשית של הציבור.
 • הקמת ועד המתמחים המשותף שמורכב מנציגי הועדים של ההתמחויות השונות, במטרה לעסוק יחד בשמירה על איכות חייהם המקצועיים והתעסוקתיים של המתמחים. הועד נולד כחלק מהמחאה, וכעת עצמאי ומובחן מן התנועה.
 • קיום עצרת פסיכולוגים ראשונה מסוגה שאיחדה נציגים מכל תחומי הפסיכולוגיה הציבורית.
 • חשיפת המאבק באמצעי התקשורת.

ההתגייסות והתמיכה המשמעותיות שהופיעו לרוחב הקהילה המקצועית - מהשדה, מהאקדמיה ומתחומי המומחיות השונים, ביססו את ההבנה כי נכון ואף הכרחי להמשיך בפעילות לקידום הפסיכולוגיה הציבורית והבריאות הנפשית של הציבור בישראל. התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל הוקמה בראשית השנה החדשה כמסגרת רחבה וארוכת טווח לפעילות חשובה זו.

מטרות התנועה

 • קידום האינטגרציה והקשרים בין החטיבות השונות בפסיכולוגיה למען חיזוק המקצוע והדאגה לציבור.
 • קידום מקומה של הדאגה לבריאות הנפשית של הציבור בסדר היום של הממשלה והמדינה.
 • זיהוי ומיפוי קשיים ואתגרים בפסיכולוגיה הציבורית ואיתור פתרונות.
 • שינוי התפיסה והתדמית הרווחות בציבור אודות פסיכולוגים בכלל וכלפי הפסיכולוגיה הציבורית בפרט.
 • הערכות לקראת פתיחת הסכמי השכר בסוף 2012.
 • קידום מחקר ואיסוף ידע רלוונטי לתחומי הבריאות הנפשית והפסיכולוגיה הציבורית והנגשתו לכל.
 • שינוי התפיסה בקרב הקהילה המקצועית בנוגע לתפקיד ומקום הפסיכולוג בחברה וקידום מעורבות פסיכולוגים בעניינים חברתיים.
 • חיזוק קשרים עם קבוצות מקצועיות קרובות - רופאים, עובדים סוציאליים ועוד.

התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל פונה לכל פסיכולוג ופסיכולוגית שנושאים אלו קרובים ללבם בהזמנה להצטרף ולקחת חלק בעשייה משמעותית ומאתגרת זו!
זוהי עשייה ערכית הנוגעת ללב חיינו המקצועיים וביכולתה לקדם רבות את תחום הפסיכולוגיה הציבורית, כמו גם את מקומו של מקצוע הפסיכולוגיה בחברה.
כיצד מצטרפים?

פעילות התנועה נרחבת ומגוונת והמעורבות בה יכולה להתבטא ברמות שונות, החל מעניין כללי והתעדכנות בפעילות התנועה וכלה בלקיחת חלק פעיל ושגרתי, כגון: מעורבות בדיונים באמצעות האינטרנט, לקיחת חלק בעצרות ואירועי תמיכה, שותפות בצוותי העבודה הנפגשים באופן סדיר, הקמת צוותי עבודה חדשים ועוד. הכל פתוח ואפשרי בהתאם לרצונכם ולזמן העומד לרשותכם.
המעוניינים לקחת חלק בפעילות התנועה ולהתעדכן לגבי הפעילויות השוטפות מוזמנים לשלוח למייל [email protected]

את הפרטים הבאים:

פרטים חיוניים לצורך הרשמה: שם מלא, דואר אלקטרוני, תחום מומחיות / התמחות
פרטים נוספים: שלב מקצועי ותפקיד, טלפון ליצירת קשר, כתובת מגורים.
להצטרפות טלפונית ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים:
לילך 054-5233286, אסף 052-4793335, מיה 052-3225675.
לכל המצטרפים יישלח מייל הכולל את תיאור מבנה התנועה, את אפשרויות ההשתלבות בתוכה, עדכון פעילויות שוטפות ועוד-
בברכת שנה פורייה ודרך צלחה לכולנו!
פעילי התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל