חיפוש

התנגדות בטיפול - סיכום פרק מספרו של פיליפ ברומברג, 1998

עופר עמית וגל שקולניק

בפרק הארבעה עשר בספרו "Standing in the spaces: Essays on clinical process, trauma, and dissociation" ברומברג (1998), מדבר על "התנגדות" כמרכיב בתהליך הדיאלקטי של הבניית משמעות המתרחש בטיפול (ולא כמחסום המונע מחומר מודחק לעלות למודעות).

על פי ברומברג, מדובר בתהליך הקשור בתהליכים דיסוציאטיבים יותר מאשר מנגנון ההדחקה, אשר באופן מסורתי קשור למושג ה"התנגדות". "התנגדות", לדידו של ברומברג, בדומה לעמדה של שיפר, באה לידיי ביטוי בתוך חוויה דיאדית, בה מעורבים טרנספרנס וקאונטר-טרנספרנס (שלא כמו המודל הפרוידיאני העוסק בהתנגדות כהיבט טרנספיריאלי בלבד).

המוטיבציה של ההתנגדות אינה מבטאת רק הימנעות מתובנה או חשש משינוי, אלא גם תהליך דיאלקטי בין שינוי ושימור. לאדם יש צורך לשמר את המשכיות העצמי לצד תהליך הגדילה, על מנת להפחית למינימום את הפוטנציאל הטראומטי הקיים בתהליך של שינוי. ההתנגדות מהווה מעין "מרקר" המייצג את מאמצי המטופל להגיע למשמעות חדשה, מבלי לפגוע בהמשכיות של חווית העצמי. למעשה ההתנגדות מהווה ייצוג לחלקים שונים של המציאות הפנימית של המטופל, הבאים לידי ביטוי דרך היחסים עם המטפל.

כלומר - ההתנגדות מהווה ביטוי לחלקים שונים של העצמי, אשר קיים ביניהם מתח (ונמצאים בדיסוציאציה) ושאינם ניתנים בשלב זה להסתכלות רפלקטיבית במונחים של קונפליקט אינטרפסיכי.

לקריאת המשך הסיכום של הפרק הארבעה עשר בספרו של ברומברג - התנגדות, שימוש באובייקט וזיקה אנושית לחצו כאן

עופר עמית וגל שקולניק סיכמו את הפרק הארבעה עשר בספרו של ברומברג Standing in the spaces וכעת הסיכום מובא בפורטל בטיפולנט באדיבות קבוצת שיח לפסיכותרפיה התייחסותית.

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22