חיפוש

הקליניקה הווירטואלית כסביבה טיפולית בטוחה

ד"ר דרור גרין

החשש שמעורר הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט אצל מטפלים ומטופלים כאחד אינו מפתיע. כל מה שפורץ את המסגרות המוכרות לנו מאיים ומעורר חרדה, ואך טבעי הוא שהאינטרנט, הפורץ את כל הגבולות המוכרים לנו, יעורר התנגדות.

מה שיוצר את תחושת הביטחון במסגרות הפסיכותרפיה הקלאסית, כלומר את 'המקום הבטוח', הוא כללי-היסוד של הפסיכותרפיה, המגדירים את הקשר בין המטפל לבין המטופל. כמו רבים אחרים, גם אני מקבל את ההנחה שהצלחת הטיפול הנפשי מותנית בקשר הטיפולי, כלומר בניהול יעיל של 'כללי-היסוד', ולא בהנחות התיאורטיות של המטפלים. ואכן, למרות מאות הגישות השונות בפסיכותרפיה מצאתי, במחקר שניהלתי, שקיימות שבע תבניות אוניברסליות של כללי-יסוד, המשותפות לכל הגישות הטיפוליות (גרין, 2003).

באמצעות התבניות האוניברסליות של כללי-היסוד בחנתי את המסגרות החדשות לטיפול נפשי באמצעות האינטרנט, ובדקתי את יתרונותיהן ואת חסרונותיהן. תוצאותיה של בדיקה זו לא הפתיעו אותי. למרות יתרונותיו הרבים של הטיפול באמצעות האינטרנט, מצאתי שהגישות הקיימות (טיפול באמצעות הדואר האלקטרוני וטיפול באמצעות תוכנת צ'ט) אותן הצגתי בהרצאה הקודמת (גרין, 2004) אינן יוצרות סביבה טיפולית המאפשרת את קיומו של 'מקום בטוח'.

לפיכך ניסיתי ליצור סביבה טיפולית חדשה, בהנחייתן של שבע התבניות האוניברסליות של כללי-היסוד, וכך פיתחתי את 'הקליניקה הווירטואלית', אותה אציג בהמשך.

ד"ר דרור גרין הוא פסיכותרפיסט, מנהל המכון לאימון רגשי בבולגריה ומומחה בינלאומי לטיפול נפשי באמצעות האינטרנט. ליצירת קשר:[email protected]

לקליניקה הווירטואלית באתר פסייקום: www.psychom.com
לדף האישי של ד"ר גרין באתר פסייקום: www.psychom.com/Drorgreen_he.html