תפריט נגישות

זיהוי דיכאון בקרב ילדים ונוער - סיכום המאמר של רוזמן ועמיתיו

צוות בטיפולנט

האם הכלים הקיימים לזיהוי דיכאון מג'ורי בקרב אוכלוסיית בני נוער וילדים הנם מדויקים? סקירה שיטתית של מחקרים הבוחנים כלי ההערכה הנפוצים כיום בפרקטיקה, שביצעו Roseman et al והתפרסמה ב-2016, מצביעה על כך שיש להתייחס בחשדנות לכלי הערכה אלו, לפחות עד שיבוצע מחקר נוסף בתחום.

הסקירה השיטתית בחנה מבחנים ידועים, הנמצאים בשימוש רחב ביותר בפרקטיקה ובמחקר, כגון השאלון של בק לאיתור דיכאון (Beck Depression Inventory), ה-Children’s Depression Inventory, ה-Diagnostic Interview Schedule for Children וכן שאלונים נוספים לאיתור דיכאון.

בסקירה גילו החוקרים שכל עשרים המאמרים שעמדו בקריטריוני המחקר לבחירת המחקרים, בוצעו בסטינגים שונים, על פי רוב השתמשו במספר נבדקים קטן ביותר, לא השמיטו מהמחקר נבדקים שכבר אובחנו בדיכאון והשתמשו בקריטריונים שרירותיים או בעלי צידוק תיאורטי חלש ביותר. למעשה, לאור תוצאות אלו, Roseman et al מציעים כי אין די ראיות מחקריות כיום, התומכות בהמלצה על שימוש במבחנים הנפוצים, לזיהוי דיכאון בקרב ילדים ובני נוער.

חשוב להדגיש כי Roseman et al ביצעו מחקר מקיף, לאחר ששלוש סקירות שיטתיות התפרסמו בתחום בעשור האחרון, כאשר לכולן תוצאות דומות. Roseman et al ביקשו להתמודד עם מגבלות המחקרים הקודמים בתחום, ובכל זאת מצאו את התוצאות דלעיל.

תוצאות אלו אינן בהכרח מעידות על כך שהשאלונים אינם יעילים באבחנת דיכאון, אלא שנכון לשנת 2016, אין די תיקוף מחקרי לשאלונים הנפוצים לבחינת דיכאון באוכלוסיית הילדים והנוער. עם זאת, המחסור במחקרים מהימנים ותקפים, צריך להעלות שאלות מחד גיסא בקרב אנשי הפרקטיקה המשתמשים בשאלונים אלו על מנת לזהות ולהתריע על דיכאון בקרב ילדים ונוער, במיוחד כאשר השימוש נעשה בקרב אוכלוסיות גדולות, ללא ראיון או דרך אבחון נוספת. מאידך גיסא, תוצאות מחקר זה צריכות להעלות שאלות גם בקרב חוקרים, המשתמשים בשאלונים אלו במחקריהם.

Roseman et al מציעים כי על מנת שיהיה ניתן לטפל בדיכאון ולחקור אותו כראוי, בשלב הראשון, יש לתקף את השאלונים הבוחנים דיכאון באופן איכותי. מתוך כך, הם ממליצים להשקיע משאבים משמעותיים בביצוע מחקרי המשך בתחום, ובמיוחד מחקרים רחבים, רבי משתתפים, החולשים על סטינגים שונים ומתמודדים עם ארטיפקטים נוספים, הבוחנים את השאלונים דלעיל בזיהוי דיכאון בקרב ילדים ובני נוער.

ביבליוגרפיה

Roseman, M., Kloda, L. A., Saadat, N., Riehm, K. E., Ickowicz, A., Baltzer, F., ... & Thombs, B. D. (2016). Accuracy of Depression Screening Tools to Detect Major Depression in Children and Adolescents A Systematic Review. The Canadian Journal of Psychiatry, 0706743716651833.‏