חיפוש

זיהוי דיכאון בקרב ילדים ונוער - סיכום המאמר של רוזמן ועמיתיו

צוות בטיפולנט

האם הכלים הקיימים לזיהוי דיכאון מג'ורי בקרב אוכלוסיית בני נוער וילדים הנם מדויקים? סקירה שיטתית של מחקרים הבוחנים כלי ההערכה הנפוצים כיום בפרקטיקה, שביצעו Roseman et al והתפרסמה ב-2016, מצביעה על כך שיש להתייחס בחשדנות לכלי הערכה אלו, לפחות עד שיבוצע מחקר נוסף בתחום.

הסקירה השיטתית בחנה מבחנים ידועים, הנמצאים בשימוש רחב ביותר בפרקטיקה ובמחקר, כגון השאלון של בק לאיתור דיכאון (Beck Depression Inventory), ה-Children’s Depression Inventory, ה-Diagnostic Interview Schedule for Children וכן שאלונים נוספים לאיתור דיכאון.

בסקירה גילו החוקרים שכל עשרים המאמרים שעמדו בקריטריוני המחקר לבחירת המחקרים, בוצעו בסטינגים שונים, על פי רוב השתמשו במספר נבדקים קטן ביותר, לא השמיטו מהמחקר נבדקים שכבר אובחנו בדיכאון והשתמשו בקריטריונים שרירותיים או בעלי צידוק תיאורטי חלש ביותר. למעשה, לאור תוצאות אלו, Roseman et al מציעים כי אין די ראיות מחקריות כיום, התומכות בהמלצה על שימוש במבחנים הנפוצים, לזיהוי דיכאון בקרב ילדים ובני נוער.

חשוב להדגיש כי Roseman et al ביצעו מחקר מקיף, לאחר ששלוש סקירות שיטתיות התפרסמו בתחום בעשור האחרון, כאשר לכולן תוצאות דומות. Roseman et al ביקשו להתמודד עם מגבלות המחקרים הקודמים בתחום, ובכל זאת מצאו את התוצאות דלעיל.

תוצאות אלו אינן בהכרח מעידות על כך שהשאלונים אינם יעילים באבחנת דיכאון, אלא שנכון לשנת 2016, אין די תיקוף מחקרי לשאלונים הנפוצים לבחינת דיכאון באוכלוסיית הילדים והנוער. עם זאת, המחסור במחקרים מהימנים ותקפים, צריך להעלות שאלות מחד גיסא בקרב אנשי הפרקטיקה המשתמשים בשאלונים אלו על מנת לזהות ולהתריע על דיכאון בקרב ילדים ונוער, במיוחד כאשר השימוש נעשה בקרב אוכלוסיות גדולות, ללא ראיון או דרך אבחון נוספת. מאידך גיסא, תוצאות מחקר זה צריכות להעלות שאלות גם בקרב חוקרים, המשתמשים בשאלונים אלו במחקריהם.

Roseman et al מציעים כי על מנת שיהיה ניתן לטפל בדיכאון ולחקור אותו כראוי, בשלב הראשון, יש לתקף את השאלונים הבוחנים דיכאון באופן איכותי. מתוך כך, הם ממליצים להשקיע משאבים משמעותיים בביצוע מחקרי המשך בתחום, ובמיוחד מחקרים רחבים, רבי משתתפים, החולשים על סטינגים שונים ומתמודדים עם ארטיפקטים נוספים, הבוחנים את השאלונים דלעיל בזיהוי דיכאון בקרב ילדים ובני נוער.

ביבליוגרפיה

Roseman, M., Kloda, L. A., Saadat, N., Riehm, K. E., Ickowicz, A., Baltzer, F., ... & Thombs, B. D. (2016). Accuracy of Depression Screening Tools to Detect Major Depression in Children and Adolescents A Systematic Review. The Canadian Journal of Psychiatry, 0706743716651833.‏

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22