חיפוש

האם CBT יעיל מטיפולים אחרים? סיכום מטא-אנליזה של טולין

צוות בטיפולנט

ריבוי סוגי הטיפולים הקיימים היום, כמו גם התמיכה המחקרית ליעילותם, מעלה שאלות לגבי הטיפול היעיל ביותר. מחקרים מסוימים הצביעו על כך ש-CBT עולה ביעילותו על סוגי טיפול אחרים (Eysenck, 1994), אך לפי מחבר המאמר, מטא האנליזות המביאות עדויות אלו הנן צרות למדי, ובמידה דומה ניתן למצוא גם מטא אנליזות שלא מצאו עדות ליתרונו של טיפול מסוים על פני האחרים.


נראה כי שאלת יעילותם של הטיפולים הפסיכולוגית השונים רחוקה מלקבל מענה. עם זאת, עולה צורך להבהיר את יעילותו של טיפול ה-CBT על פני טיפולים אחרים. המטרה של מחקרו של טולין - "האם טיפול קוגניטיבי התנהגותי אפקטיבי יותר מטיפולים אחרים? מטא אנליזה" (Is cognitive–behavioral therapy more effective than other therapies?: A meta-analytic review) שהתפרסם בשנת 2010 הוא לנסות ולקבל מידע על נושא זה דרך מטא אנליזה.


המחקר בחן מאתיים ותשעה עשר מחקרים, מתוכם נבחרו עשרים ותשעה שהתאימו לתנאי הסף שהוצבו על ידי החוקר (אותם ניתן למצוא במאמר המלא).


תוצאות

באופן כללי, CBT קושר למדדים נמוכים יותר של סימפטומים ראשוניים מאשר טיפולים אחרים. טיפול ה-CBT הוכח כיעיל יותר מטיפול פסיכודינאמי באופן מובהק, אך לא נמצאה מובהקות בהשוואה לטיפול בינאישי ותמיכתי. בנוסף, החוקרים מצאו כי CBT קושר גם למדדים נמוכים יותר של סימפטומים לאחר שישה חודשים ושנה מסיום הטיפול, בהשוואה לטיפולים אחרים. החוקרים מציינים כי התוצאות של הסימפטומיזציה לאחר הטיפול, וכן שישה חודשים ושנה מסיום הטיפול, היו דומות.

דיון

למרות שהחוקרים מציינים כי אכן נמצא שטיפול CBT יעיל יותר מטיפולים אחרים שנבדקו, ישנן מספר מגבלות למחקר.


תחילה, המחקר בחן השוואות יעילות בין טיפול CBT לטיפולים האחרים, ולכן לא יכול ספק מידע על גודל השפעת הטיפולים שלא כחלק מבדיקה יחסית. בנוסף, למרות שמספר המחקרים שנבדקו במטא אנליזה סביר, ניתן לראות שהמחקרים המרכיבים את המטא-אנליזה עצמם התקשו למצוא תוצאות מובהקות בשל כוח סטטיסטי נמוך, ולכן יכולת ההכלה של המטא-אנליזה אינה גבוהה ביותר.


החוקר מציין לסיכום, כי באופן רחב CBT עולה על צורות אחרות של טיפול פסיכולוגי במדדים שלאחר הטיפול. כך, מטופל שמקבל טיפול CBT יטה להציג סימפטומים נמוכים יותר בהשוואה לטיפולים אחרים, במיוחד בהשוואה לטיפול פסיכודינאמי. הבדל זה ניכר גם שישה חודשים ושנה לאחר סיום הטיפול. החוקר מציע כי התוצאות רומזות על כך ש-CBT צריך להיחשב כטיפול יעיל במיוחד להרבה, אם לא לרוב המטופלים.

ביבליוגרפיה

Tolin, D. F. (2010). Is cognitive–behavioral therapy more effective than other therapies?: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(6), 710-720.‏