חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • דפוסי העברה בטיפול בהפרעות אישיות: סיכום מאמרם של בראדלי ועמיתים

דפוסי העברה בטיפול בהפרעות אישיות: סיכום מאמרם של בראדלי ועמיתים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מאז התייחסותו הראשונית של פרויד לכך שמטופלים משחזרים דפוסי יחסים בין אישיים בקשר הטיפולי , הרעיון של העברה התפתח באופן משמעותי.
במונחים בני זמננו, העברה מתייחסת לדפוסי חשיבה, רגש, מוטיבציות והתנהגויות המתעוררים ביחסים הטיפוליים ומשקפים היבטים של אישיותו ותפקודו הבין אישי של המטופל. על אף שקיים גוף מחקרי אשר עוסק בחקר הנושא של העברה, מרבית הידע שלנו על העברה נובע מתצפיות קליניות.

(Bradley et al (2005 ביקשו לבחון את תופעת ההעברה באופן אמפירי. זאת, במטרה להבחין בין דפוסי היחסים השונים המתבטאים במסגרת פסיכותרפיה, ובמטרה לבחון את ההיפותזה לפיה קיים קשר בין דפוסי העברה לבין הפרעות אישיות שונות.
במחקר השתתפו כ-180 פסיכולוגים ופסיכיאטרים בעלי אוריינטציות טיפוליות שונות (דינמית, אקלקטית, קוגניטיבית התנהגותית) אשר התייחסו לחוויות העברה שונות של מטופלים בעלי הפרעות אישיות. חוויות אלו קובצו לחמישה פקטורים מרכזיים אשר יצרו תמונה כללית של הדפוסים דרכם המטופל מתקשר עם המטפל. תוצאות המחקר הצביעו על כך שפקטורים, או סגנונות העברה אלו, קושרו לסוגים ספציפיים של הפרעות אישיות. כמו כן, החוקרים זיהו כי חלק מדפוסי ההעברה היו קשורים לסגנונות התקשרות שונים של המטופלים.

דפוס העברה כועס/ראוי- מטופלים אשר אופיינו בדורשנות מוגברת מהמטפל ובו זמנית בהבעת כעס וחוסר שביעות רצון. דפוס זה היה אופייני במיוחד למטופלים מקלאסטר B של קבוצת הפרעות האישיות: הפרעות אישיות אנטי סוציאליות, היסטריונית, ובמיוחד הפרעות אישיות גבוליות ונרקיסיסטיות.
דפוס העברה חרד/עסוק יתר על המידה- מטופלים אשר היו עסוקים מאוד באפשרויות של חוסר הערכה או דחייה מצד המטפל והפגינו צייתנות יתר, עמדה תלותית ותקווה לכך שהמטפל יפתור עבורם בעיות או "ידאג להם". דפוס העברה זה דומה באופן משמעותי לסגנון ההתקשרות בבגרות המכונה "דפוס עסוק יתר על המידה" (preoccupied), אשר קשור להתקשרות החרדה/אמביוולנטית בילדות.
דפוס העברה בטוח/מעורב- מטופלים אשר אופיינו ביכולת לייצר ברית טיפולית טובה וחוויה של יחסים טיפוליים משחקיים, נינוחים ובטוחים. נמצא קשר שלילי בין דפוס זה לבין סימפטומים של הפרעות אישיות מאשכול A של הפרעות האישיות (אישיות פרנואידית, סכיזואידית וסכיזוטיפלית).
דפוס העברה נמנע/נוגד-תלות- מטופלים אשר אופיינו במאמצים להימנע מיצירת קשר משמעותי או תלות במטפל. דפוס זה אפיין מטופלים עם סגנון התקשרות נמנע בבגרות ובדינמיקות המאפיינות מטופלים נמנעים חברתית ואובססיביים.
דפוס העברה סקסואלי- מטופלים אשר אופיינו בפיתוח רגשות מיניים כלפי המטופל ובהתנהגות פתיינית.

ביבליוגרפיה

Transference patterns in the psychotherapy of personality disorders: Empirical investigation. Bradley, Rebekah; Heim, Amy Kegley; Westen, Drew. The British Journal of Psychiatry, Vol 186(4), Apr 2005, 342-349.