חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • דיסוציאציה בהפרעה פוסט טראומטית - סיכום מאמרם של דלנברג ועמיתיו

דיסוציאציה בהפרעה פוסט טראומטית - סיכום מאמרם של דלנברג ועמיתיו

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הקשר בין טראומה לדיסוציאציה מוכר ונחקר מזה שנים רבות, אך הקריטריונים האבחוניים ב-DSM-IV כוללים רק שניים מבין התסמינים האופייניים למצבים דיסוציאטיביים - שכחה של חלק חשוב באירוע הטראומטי וחוויה רגשית או התנהגותית מחודשת שלו. במאמר זה יוצגו היבטים דיסוציאטיביים הרלוונטיים לפוסט טראומה ויסקרו ממצאים מחקריים מרכזיים בתחום אשר מרחיבים את הבנת הנושא.

היבטי הדיסוציאציה

דיסוציאציה מוגדרת כ"חוויה של אובדן מידע או שליטה בתהליכים מנטליים אשר בסיטאציות נורמליות זמינות למודעות ותואמות את גילו ומצב התפתחותו הקוגניטיבית של האדם". דיסוציאציה מתבטאת בדרך כלל באחד ההיבטים הבאים:

  • פגיעה בהמשכיות החוויה הסובייקטיבית המלוות בחדירות של מצבים מנטליים או התנהגויות בלתי רצוניות: חדירות של רגשות, קוגניציות, דימויים, תפיסות סנסוריות או התנהגויות הקשורים בטראומה.
  • היעדר גישה למידע או היעדר שליטה בפונקציות מנטליות אשר מדרך כלל זמינים ונמצאים בשליטה.
  • תחושת חוסר חיבור לה נלווים, לעיתים, עיוותים בתפיסת המציאות הנוגעים לעצמי או לסביבה: דה פרסונליזציה או דה ריאליזציה - תחושה שהעולם מסביב אינו אמיתי.

עוצמת הדיסוציאציה משתנה ונמצאת על טווח חומרה רחב, כאשר אנשים המאובחנים כבעלי פוסט טראומה או טראומה מורכבת סובלים בדרך כלל מרמות דיסוציאציה מתונות או בינוניות, החמורות פחות מהדיסוציאציה המאפיינת אנשים המאובחנים כבעלי הפרעות דיסוציאטיביות. למשל, בהפרעה פוסט טראומטית יכולה להיות פגיעה בתפיסת העצמי ולא פגיעה בתפיסת הזהות העצמית במלואה, כמו בהפרעתזהות דיסוציאטיבית.

שאלות וממצאים אמפיריים הנוגעים לטראומה ודיסוציאציה


האם דיסוציאציה קשורה בחשיפה לטראומה ובחומרת הטראומה?

דיסוציאציה בהקשר של הפרעות דיסוציאטיביות מקושרת לטראומה כמעט בכל הכתבים התיאורטיים, אך מחקרים מעטים בלבד בוחנים קשר זה, ככל הנראה עקב שכיחותן הנמוכה של הפרעות דיסוציאטיביות באוכלוסיה והיעדר בטריית אבחון של מדדי דיסוציאציה מקובלים. עם זאת, הממצאים המעטים יחסית שקיימים מקשרים בין טראומות ילדות של התעללות לבין סימפטומים דיסוציאטיביים. מדידת הקשר בין חומרת הטראומה לחומרת הדיסוציאציה היא משימה מורכבת עקב הקושי המובן בכימות חומרת הטראומה. עם זאת, המחקר מצביע על כך שקיומם של סימפטומים פוסט טראומטיים חמורים קשור במידה מסוימת גם בחומרת הדיסוציאציה.

מהו דפוס רמות הדיסוציאציה לאחר חשיפה לטראומה?

סימפטומים דיסוציאטיביים נוטים להופיע באופן אקוטי מייד לאחר הטראומה ולשכוך בשבועות והחודשים שלאחר הטראומה. רק עבור אחוז קטן מהאנשים שחוו טראומה רמות הדיסוציאציה נשארות גבוהות גם בחודשים והשנים שלאחר הטראומה.

האם רמת הדיסוציאציה קשורה בקיומה של פוסט טראומה ובחומרתה?

באופן לא מפתיע, אנליזה של ממצאים העוסקים בקשר בין טראומה לדיסוציאציה מצאו כי חומרת הסימפטומים הדיסוציאטיביים היתה קשורה בקיומה של הפרעה פוסט טראומטית. כמו כן, נמצא כי עוצמת ותדירות הסימפטומים הפוסט טראומטיים נמצאת במתאם עם עוצמת הסימפטומים הדיסוציאטיביים. בהתאם, מחקר אשר בחן את השפעות הטיפול הפסיכולוגי על מטופלים הסובלים מפוסט טראומה וסימפטומים דוסוציאטיביים הצביע על הירידה המקבילה בסימפטומים משני הסוגים במהלך התהליך הטיפולי.

האם הבדלים ביולוגיים משפיעים על היווצרות סימפטומים דוסוציאטיביים בקרב בעלי פוסט טראומה?

מחקרים מעטים ניסו לבחון האם גורמים ביולוגיים מבחינים בין בעלי פוסט טראומה עם וללא פוסט טראומה. המחקרים המעטים שנערכו בתחום אינם מספקים עדויות חד משמעיות, אך מקשרים בין סימפטומים דוסוציאטיביים לבין עלייה ברמות הקורטיזול בתגובה לסטרסור ועלייה בפעילות המוחית באיזור בקשור בעכבות ובויסות רגשי.

סיכום

סיכום ממצאי המחקר העוסק בקשר בין טראומה ודיסוציאציה מצביעים על כך ש:

  • דיסוציאציה קשורה באופן מתון בחשיפה לטראומה ולחומרת הטראומה.
  • סימפטומים דיסוציאטיביים פורצים בעוצמה מייד לאחר הטראומה ופוחתים בהדרגה אצל מרבית הנחשפים לטראומה.
  • דיסוציאציה קשורה באופן חזק לקיומה של הפרעה פוסט טראומטית ולמידת חומרתה.
  • קיומה של רמת דיסוציאציה גבוהה מגבירה את הסיכון לסיפטומים דיסוציאטיביים חמורים.

ביבליוגרפיה:

Dissociation in Posttraumatic Stress Disorder Part I: Definitions and Review of Research. By Carlson, Eve B.; Dalenberg, Constance; McDade-Montez, Elizabeth. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, Apr 30 , 2012, No Pagination