חיפוש

חוזרים לשגרה: החזקה רגשית בטיפול בילדים ומתבגרים

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 35/19

שמואל גרזי | ד"ר נעמי אפל | ד"ר גילית הורויץ | דן דולברגר

ה-1 בספטמבר בפתח ועמו תחילת שנת הלימודים החדשה. בעוד הורים רבים משחררים אנחת רווחה בעקבות כניסת ילדיהם למסגרות החינוכיות, החזרה לשגרה טומנת בחובה גם אלמנטים מאתגרים. בתוך כך, בולט במיוחד הקצב המהיר בו חולפים ימים, שבועות וחודשים בשגרת החיים המערבית. הקצב הקדחתני מעייף ושוחק, ולעתים קשה במהלכו לעצור, לבחון מחדש ולהתייחס בצורה מעמיקה לבעיות חבויות עמן מתמודדים ילדינו. לצד זאת, לא רק הורים חשופים להשפעתה של השגרה כגורם 'מנמנם', וזו נוגעת גם באנשי חינוך וטיפול. לפיכך, חשוב לבחון כיצד יכול המטפל לשמור על עמדה של ערות, התפתחות וחשיבה חדשנית, כאשר הוא והמטופל מצויים בשגרה. בניסיון לענות על שאלה זו, אנו מביאים בגיליון הנוכחי הרצאות מצולמות אשר מציעות חשיבה 'מחוץ לקופסא' בעבודה עם ילדים ומתבגרים, תוך שימת דגש על התפתחותו של המטפל, המורה וההורה בתהליך הטיפולי.

נפתח עם הרצאתו המרתקת של מר שמואל גרזי אודות התפתחות המטפל באינטראקציה מיטיבה ומגדלת. ההרצאה ניתנה במסגרת יום העיון "ערות והתפתחות המטפל בקשר עם מתבגרים ונוער בסיכון", שנערך בכפר הנוער מנוף. גרזי תיאר בהרצאתו את התנועה שבין Oneness ל- Twoness והסביר כיצד זו עשויה להתבטא בטיפול, לשמר ערות אצל המטפל ולהוביל להתפתחות משותפת של המטופל והמטפל גם יחד.

נמשיך עם הרצאתה של ד"ר נעמי אפל, סודות של ילדים וסודות מול ילדים: הקשר לתהליכי הדבקה רגשית. ד"ר אפל ביקשה להבחין בין מצבים טבעיים ושגרתיים של סוד, לבין מצבים אשר מצריכים רגישות ומעורבות מצד הדמות המטפלת. ההרצאה ניתנה במסגרת יום עיון של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי אודות דינאמיקה של שקרים וסודות, והציעה מבט מעמיק על התהליכים העצביים שבבסיס למידה חברתית המובילה אליהם.

הרצאה מצוינת נוספת מיום העיון שנערך בכפר הנוער מנוף, "התערטלות, ערות והתפתחות: עיונים בכתבי ביון", ניתנה על ידי ד"ר גילית הורויץ. ד"ר הורויץ ביקשה להתמקד בכתבי ביון ובקטעים שונים מספר הזוהר, תוך שהיא מקבילה את ההתערטלות להצעה להגיע לטיפול "ללא זיכרון וללא תשוקה". מתוך חשיבה פסיכואנליטית וקבליסטית, הציעה ד"ר הורויץ כי ההתערטלות מהווה את הבסיס למצב של ערות, אשר בתורה מובילה להתפתחותם של המטפל והמטופל.

נסיים עם הרצאתו של מר דן דולברגר, מעבר לייאוש: עזרה להורים לילדים-בוגרים בלתי נראים. ההרצאה ניתנה בכנס הבינלאומי בגישת הסמכות החדשה וההתנגדות הלא-אלימה, שהתקיים במכללה האקדמית ת"א-יפו. דולברגר ביקש לעסוק במצבם של צעירים מבודדים חברתית, שאינם עובדים או לומדים, ותלויים באופן בלעדי ולא תפקודי במשפחותיהם. הוא הציג התערבות המבקשת לסייע להורים אלו לשנות את דפוסי ההיענות לילדיהם ולשבור את מעגל התלות, גם ללא שיתוף הפעולה של הילד.