חיפוש

אמפתיה וערכים: פרקים מהספר "אמפתיה בחינוך - חינוך באהבה"

פרופסור שלמה קניאל

ספרו של פרופ' קניאל 'אמפתיה בחינוך- חינוך באהבה' (2013) הוא ספר העוסק במשמעות האמפתיה במפגש החינוכי, או כדבריו של קניאל:

"ספר זה נועד לשתף את הקוראים בהבנה שלי את תחום האמפתיה ולהבהיר את העקרונות של אמפתיה בחינוך ואת דרכי יישומם. אמפתיה בחינוך מתייחסת ליכולתם של אנשי חינוך לזהות ולהבין מצוקה וסבל של חניכים ואת נקודת מבטם. אמפתיה בחינוך נמנית עם "משפחת האמפתיה", הכוללת אמפתיות בתחומים שונים, כגון אמפתיה בטיפול פסיכולוגי, אמפתיה רפואית, ארגונית, זוגית והורית. למעשה, אפשר ליישם את המושג אמפתיה בכל מסגרת שבה פועלים אנשים הנדרשים להתייחס זה לזה בכבוד ובאופן ראוי".

חלקו הראשון של הספר 'אמפתיה ויסודותיה הערכיים' כולל שני פרקים. הפרק הראשון מציג את המושג אמפתיה על מאפייניו העיקריים וכן את המאפיינים הקשורים בו, כמו הזדהות או ניצול לא מוסרי של האמפתיה.

הפרק השני מציג את היסודות הערכיים המצדיקים את המאמץ הרב הכרוך בהפעלת האמפתיה, שהם:
א . הכרה בערך הזולת מתוך אהבת הבריות
ב . הכרה בחשיבותו של חופש פנימי מֵרַבִּי
ג . אמונה ביכולתו של כל אדם להשתנות ולצמוח

לקריאת המבוא ושני הפרקים הראשונים של הספר לחצו כאן - הפרקים מפורסמים באדיבות הוצאת מכון מופ"ת


דבריו של פרופ' תדמור פורסמו לראשונה בכתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית" יוני 2014 כרך כ"ב גיליון 39 (גיליון מיוחד בנושא: "לקויות למידה והפרעות קשב": תאוריה, מחקר ומדיניות; עורכת-אורחת: פרופ' מלכה מרגלית), ומפורסמים באדיבות כתב העת.

ביביליוגרפיה

קניאל, ש' (2013). אמפתיה בחינוך - חינוך באהבה, תל אביב, הוצאת מכון מופ"ת