תפריט נגישות

מצבי נפש מיניים

  • "בלב ליבו של הספר מצבי נפש מיניים טמונה תובנה חדשה ורבת עוצמה, שקוראת להערכה מחודשת וכוללת של השקפותנו על אודות טבע האדם. בספר זה, מלצר מציג תפיסה של המיניות לא ברעב, אלא כהיבט זהותי שמבנה את האישיות עצמה, ומגולם במצבי נפש ילדיים, בוגרים או פרוורטיים."

    הוגו מארקז, מאריה אלנה פטרילי ומאורו רוזטי, Grupo di studio Racer di Venezia

    "...מחקר פסיכואנליטי של המיניות, פורץ דרך ושומר על מקוריותו גם בימינו, שלושים שנה לאחר שראה אור לראשונה. ספר זה מציג בחינה מחודשת של התיאוריה הפסיכואנליטית, שהתחילה בכתבי פרויד וכוללת את תרומותיה של מלאני קליין בנושאי התסביך האדיפלי המוקדם והעמדה הדיכאוני. יתרה מזאת, זהו מחקר מטא-פסיכולוגי של המיניות, והפרספקטיבה שהוא מספק שונה מאלו המוכרות לנו היטב, שמתייחסות לנקודת מבט תיאורית או התנהגותית גרידא. מלצר מבחין בין מיניות בוגרת לבין מיניות ילדית, פולימורפיזם ופרוורסיה ומציב את הפנטיזה הלא-מודעת ואת רעיון הסצנה הראשונית במרכז. בעשותו כן, הוא מציע מודל תיאורטי וקליני מאוחד, אשר הוכח כבעל תולעת ייחודית בשדה הפסיכופתולוגיה של התמכרויות ופרוורסיות."

    וירג'יניה אונגר, אנליטיקאית מנחה, החברה הפסיכואנליטית של בואנוס איירס ויו"ר הוועדה לילדים ונוער בחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית.

"...תרומה מרכזית לפסיכואנליזה. איני מכיר עוד עבודות שחיברו בין הרלוונטיות של המיניות (המרכזית בתגליותיו של פרויד) לבין הפסיכואנליזה הקלייניאנית בדרך כה ברורה ומשמעותית, המשמרת את המרכזיות של המיניות הן בהתפתחות הנורמלית הן בצורות שונות של פסיכופתולוגיה. לאחר שהוא סוקר את ההיסטוריה של המיניות בפסיכואנליזה ואת השלכותיה המבניות, מגיעה יצירת המופת של מלצר בחלק העוסק בפסיכופתולוגיה מינית קלינית. ההבחנה בין מצבי נפש של מיניות בוגרת וילדית, ובין מיניות פולימורפית ילדית לבין מיניות פרוורטית ילדית היא תרומה ייחודית לעבודה הקלינית של כל אנליטיקאי. הסצנות הראשונות השונות, שתואמות את המצבים הנפשיים השונים של המיניות, הסיווג של פרוורסיות ושל התמכרויות, הגדרת הפרוורסיה של יחסי ההעברה - כל אלו ועוד הן אבני חן אשר שינו את עבודתי מאז שכללתי אותן בארגז הכלים שלי."

רוברט אואלסנר, פסיכואנליטיקאי, עמית בחברה הפסיכואנליטית הבינ"ל, סיאטל.

על המחבר - דונלד מלצר

דונלד מלצר (1922-2004) היה פסיכואנליטיקאי בגישה קלייניאנית. 

לרכישת הספר - הוצאת תועלת ספרים