תפריט נגישות

משפחות ותראפיה משפחתית

  • בתחום התראפיה המשפחתית אין עוד ספר המאחד בשלמות כזו דוגמאות קליניות חיות. פרטים מדוייקים של טכניקה והשקפה בוגרת ובשלה על המשפחות – הן אלו המתפקדות כהלכה והן אלו המבקשות תראפיה. ההשקפות ואסטרטגיות-הפעולה של קלינאי-אמן מוצגות כאן באופן ברור. עד כי הקוראים יכולים לדלות מן הספר דוגמאות ההולמות את סגנונם ואת שיטות עבודתם שלהם עצמם. 

    המחבר מביא שישה פרקים של תעתיקים מפגישות מלאות חיים עם משפחות: שניים מוקדשים למשפחות רגילות, העומדות בקשייהן בהצלחה יחסית. וארבעה עוסקים במשפחות הזקוקות לעזרה. כל תעתיק מלווה בפירושו השוטף של המחבר למתרחש, כשתמרוניו ותכסיסיו של התראפיסט מודגשים ביותר. פגישות אלו מוסברות על ידי ניתוח מבריק של הסיבות להתפתחותן של בעיות במשפחות. המחבר יוצר דגם של משפחה המתפקדת כהלכה. מגדיר את הגבולות סביב תת-המערכות השונות שלה – הורים, בני זוג או אחאים, דן בדרכים שבהן מסתגלות משפחות ללחצים פנימיים וחיצוניים בניסיונן להתקיים ולפרוח. ובוחן את בדינמיקות של השינוי.

על המחבר - סלוואדור מינושין 

סלבדור מינושין (1921-2017) היה מטפל משפחתי יהודי ארגנטינאי־אמריקאי, מראשי גישת הטיפול המשפחתי.

לרכישת הספר - הוצאת מודן