תפריט נגישות

חלימה וחשיבה

  • "בעשור האחרון התרחש מעין רנסנס בפסיכואנליזה ביחס למעמדם המועדף של החלומות, כך שהם אינם עוד "דרך המלך" אל הלא־מודע גרידא, אלא נושאי תפקיד מהותי (אולי המהותי ביותר) בזירת הלא־מודע. חלימה וחשיבה מאגד אוסף עשיר ויוצא דופן של מאמרים, הפורש מגוון רחב של גישות לניתוח חלומות בפרקטיקה אנליטית בת־זמננו. לקט זה, שמאמריו מבוססים על הרצאות שהעבירו חברים בחברה הפסיכואנליטית הבריטית, ראוי לציון הן בשל בהירות המחשבה שמפגינים מחבריו הן בשל התרחקותם מן העגה והאידאולוגיה האנליטיות".

    תומאס אוגדן (Thomas Ogden), דוקטור לרפואה, חבר בהתאחדות הפסיכואנליטית הבין־לאומית, אנליטיקאי, מדריך ומנחה.

    "בספר דק זה מזוקקת תבונה עכשווית רבה על אודות חשיבותם של החלומות בפרקטיקה הקלינית, אשר נכתבה ונמסרה בצורת הרצאות שהעבירו פסיכואנליטיקאים בחברה הבריטית. המסירות והבּינה שהושקעו בספר כדי להעמיק את הבנתנו על הלא־מודע הופכות את הקריאה בו למתגמלת".

    ד"ר פול ויליאמס (Paul Williams), מן העורכים הראשיים של כתב העת הבין־לאומי לפסיכואנליזה.

"הספר הנבון והצנוע חלימה וחשיבה, המבטא השקפות בנות–זמננו על אודות חלימה, בולט ביכולתו להעביר כה רבות בעמודים כה מעטים, בלי לאבד מעומק מחשבתו או לפנות אל שימוש בעגה פסיכואנליטית מסורתית. הוא מתמקד בחיוני ביותר בלי לצדד בבלעדיות בזרם מסוים.ספר זה הוא קריאת חובה הן לאנליטיקאים הן לאקדמאים המתעניינים בפסיכואנליזה של ימינו".

אליאס מ' דה־רושה בארוס (Elias M. da Rocha Barros), עורך אמריקה הלטינית של כתב העת הבין־לאומי לפסיכואנליזה, אנליטיקאי, מדריך ומנחה.

על העורכת - רוזין ג'וזף-פרלברג

פרופ' רוזין ג'וזף-פרלברג הינה פסיכואנליטיקאית, מדריכה ומנחה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית. עיקר מחקרה הוא בנושאי מגדר ומיניות. 

לרכישת הספר - הוצאת רסלינג