תפריט נגישות

חלום הפירוש

  • חלום הפירוש של ויקטור רובינוב הוא יצור כלאים המורכב מתיאוריה פסיכואנליטית וטקסט פרוזאי; הוא נולד מתוך הבנת חשיבותה של החשיבה הסוריאליסטית (חשיבת חלום) בטיפול ובכלל; הוא מפתח חשיבה זו כך שהחשיבה הסוריאליסטית היא בו-בזמן אובייקט/מושא וכלי/קרקע, מעין מטחנת בשר שדרכה מעביר המחבר את רעיונותיו.

    חלום הפירוש כתוב כניסוי של המחבר אשר מצד אחד מצוי בחשיבה הטיפולית-פסיכואנליטית, ומצד שני מאפשר לעצמו לשהות במחוזות המקוטעים של השפה-הוויה ומהם להבין משהו על העולם הפנימי בכלל והעולם הפסיכוטי בפרט. תחילה מתיישב המחבר על ברכיו של פרויד על מנת ללמוד מאבי הפסיכואנליזה ולפרש אותו; הוא מפרק את רעיונותיו על מנת להתאימם לסביבה תיאורטית חדשה, מייחס חשיבות רבה לנכתב בהערות השוליים ומציב במרכז את פרויד האישי והפגיע, ואגב כך מציג דברים מנקודת מבט שאינה מודעת לפרויד עצמו.

    חלום הפירוש מבצע התקפה מסיבית על החשיבה הפורמלית, ובצילה מפתח המחבר את הציר הפרוזאי באמצעות מטופל המשמש דוגמה ומופת לרעיונות הפסיכואנליטיים המתגבשים לאיטם. תחילה מביא המטופל חלומות ארוכים ומפורטים להפליא, ובהמשך הוא מתערער מבחינה נפשית וצולל אל נובלה סוריאליסטית מלאת יצר חיים ומוות המתרחשת בעיר התחתית חיפה. במקביל המחבר מתנתק מחיבוקו התומך של פרויד ושט בים סוער של כאוס חשיבתו, ממנו בהדרגה מתבהרות מחשבות צלולות יותר המקיימות שיח עם פסיכואנליטיקאים כמו קליין, ביון, ויניקוט, קוהוט, אייגן ועוד. מחשבות אלה עסוקות במבנה הנפש, בלא-מודע, בחרדה, בדיכאון, בחוסר-שפיות, במנגנון החשיבה, בפנטזיה…

על המחבר - ויקטור רובינוב

ויקטור רובינוב הוא פסיכולוג קליני; כותב מאמרים פסיכואנליטיים ופרוזה בעברית ורוסית.

לרכישת הספר - הוצאת רסלינג