תפריט נגישות

טנטולוגיה: מדעי האובדן, השכול והאבל - פרקים נבחרים

  • מוות הוא בלתי נמנע. וכפי שהמוות הוא בלתי נמנע, קרוב לוודאי שגם האבל, מגוון הרגשות, המחשבות וההתנהגויות בתגובה למוות, הוא בלתי נמנע וטבוע בנו מלידה. כיום, גדלה ההכרה בייחודיות של תגובות אבל לסוגי אובדן מסוימים, כולל השכיחות של תהליכי אבל הנמשכים שנים ארוכות ואולי למשך כל החיים, בעיקר אבל של הורים, או אבל בעקבות מוות טראומתי. ההכרה בקיומו של אבל ממושך כמכלול תגובות אנושיות שהוא נורמאלי וצפוי, מחזקת את הגישות המקצועיות המדגישות את הצורך בחינוך במדעי המוות — בהעצמתו של חוסן נפשי; ובזיהוי אפשרויות לעידוד צמיחה אישית וקהילתית, כתוצאה מאובדן טראומתי ומאבל ממושך. 

    טנטולוגיה (Thanatology) שמשמעה: החקר המדעי של המוות והאבלות או על פי הגדרתו הפואטית של רוברט קסטנבאום, "מדע החיים שהמוות הושאר בתוכם". הנושא רב־תחומי מעצם מהותו והולך ומתרחב לאופקים חדשים: פסיכולוגים־טנטולוגים, רופאים, אחיות ואחים בעלי הכשרה בטנטולוגיה, עובדים סוציאליים־טנטולוגים, אנשי דת, מרפאים רוחניים ואחרים, נדרשים לא רק במחלקות האונקולוגיות של בתי חולים, בהוספיס ובטיפול פליאטיבי, אלא גם במחלקת יולדות וילדים, בליווי רוחני, ובקואצ'ינג, או בכל התמחות בסיוע נפשי לאנשים טנטולוגים נדרשים גם למוסדות חינוך ודת, לתעשייה — ליחידות כוח אדם; לארגוני הצלה וסיוע, לעמותות של מתנדבים לעזרה לאוכלוסיה במצוקה, למשטרה ולצבא. כבר היום, נדרשת השתלמות לקראת התמקצעות. ובעתיד, עם אימוצו של הקוד האתי לטנטולוגים, תידרש, קרוב לוודאי, גם התמחות והסמכה. 

במדינה רווית שכול כישראל, חיוני לקדם את לימודי הטנטולוגיה על מנת להעמיק ידע עיוני ומעשי עדכני, המוסיף ומעמיק את הקיים בתחומים הסיועיים השונים; לעודד מחקר ולקדם את ישראל לבימה הבינלאומית, כמרכז להפצת ידע גם בתחום הטנטולוגיה. באופן כללי, ניתן לחלק את השדה הנרחב של הטנטולוגיה לשני זרמים עיקריים: האחד, מדגיש את חשיבות המודעות למוות, הכוללת הצגת מודלים חשיבתיים ודרכי סיוע מעשי לאוכלוסיה שחוותה אובדן, והשני, מדגיש את חשיבות החינוך במדעי השכול והאבלות. המאמרים המגוונים בספר, מתייחסים לזרמים אלה. 

ספר זה מציג תפיסות חדשניות בטנטולוגיה, המדגישות את השינוי בתפיסות המוות, בנורמליזאציה של אבל ממושך וטראומתי, תפיסות פוליטיות של אבל ועוד. מטובי החוקרים בעולם ובישראל תרמו בכתיבת מאמרים. חלקם, פורצי דרך בחשיבה הקיימת. בכך הספר תורם ומקדם את הידע בטנטולוגיה הקיים גם בעברית, אל תוך המאה הנוכחית. בספר יש דגש מיוחד על המציאות הישראלית ועל המחקר והעבודה המעשית הנעשים בישראל.

הספר מיועד למכלול קוראים המעוניינים להעמיק את הידע בתחומי הטנטולוגיה השונים: לאנשי אקדמיה המעוניינים במחקר ובהוראה, וכמו כן ליועצים ולמטפלים שונים המעוניינים בשיטות התערבות; למתנדבים, לקציני נפגעים ולכוחות הצלה אחרים, ולכל מי שחווה שכול ואבל.

דבר העורכת

אנחנו עם רווי אובדנים, שכול ואבל. לא כל האובדנים טראומתיים. לא כל אבל מתבטא כהפרעה פוסט-טראומתית, חרדה או דיכאון קליני. אך, באסון הנוכחי, המתקפה הפושעת של החמאס, המאיים על קיומנו ממש, עולה הצורך בסיוע נפשי מקצועי, מיידי וגם לאורך זמן. אין ספק שלאנשי ונשות המקצוע המגוייסים לעבודתם ולמתנדבים יש ידע ויכולת בדרגות משתנות של הכשרה וניסיון. למרות זאת, במדינה רווית שכול כישראל, חיוני למסד את לימודי הטנטולוגיה במסגרת אקדמית ובקידום ספרות מקצועית בעברית.

המצב הנוכחי (מלחמת 'חרבות ברזל'), מצריך אותנו לקרוא לעזרת מאות אנשי ונשות מקצוע בתחומים הסיועיים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, סיעוד, רפואה ועוד לצורך הענקת סיוע קצר-מועד ובמהלך הזמן גם סיוע עוקב, משקם וארוך-מועד. לחלק מן המסייעים והמסייעות יש הכשרה מקצועית מתאימה ומלאה, לחלקם, רק הכשרה חלקית, ולאחרים ואחרות יש ידע כלשהו ללא הכשרה כלל. מובן שרצון טוב, רגש חמלה מפותח וניסיון חיים הם הכרחיים בסיוע, אך ללא הכשרה ממוקדת מטרה, הם לא מספיקים.

הספר האקדמי הנוכחי 'טנטולוגיה – מדעי האובדן, השכול והאבל: פרקים נבחרים'; (חיפה: הוצאת פרדס, 2023), הוא מהדורה מקוצרת של הספר המקורי (ראו למעלה). בחרנו עשרה פרקים המתמקדים בנושאים רלוונטיים גם לזמן הנוכחי. כל פרק מבוסס על מחקר מעמיק שנעשה על ידי חוקר או חוקרת ידועים בתחומם, מן הארץ ומחוצה לה. כל פרק, גם מציע מודל מעשי לסיוע נפשי. הפרקים על הניסיון העצום שאנחנו צוברים על בשרנו עכשיו, שייצרב בזיכרון האישי והקולקטיבי, אמנם עדיין לא נכתבו. הם עוד ייכתבו. אבל, גם מאובדנים בעבר, בין אם היו ישירים או עקיפים, בעיקר אם היו טראומתיים, ניתן להפיק תובנות בעלות ערך להבנת ההווה ואולי העתיד. בפועל, כאנשי ונשות מקצוע בתחומים הסיועיים, חובתנו האתית להמשיך ללמוד ולהשתלם, ללמד ולהדריך – בזמן שלום ובזמן מלחמה."

על העורכת - הניה שנון־קליין

פרופסור הניה שנון־קליין היא חוקרת פסיכולוגיה וטנטולוגית (מדעי האובדן והאבל). פרסמה ספרים אקדמיים ומאמרים מקצועיים רבים. חלוצה במחקר על שכול ואבלות הורית. מרצה ברחבי העולם, מדריכה אנשי מקצוע ומטפלת באנשים שחוו שכול ואובדן. ילידת אירופה, שירתה בצבא הישראלי, חייתה שנים רבות בארצות הברית. כיום מתגוררת בישראל. 

לקריאת פרק מתוך הספר

לרכישת הספר - הוצאת פרדס