תפריט נגישות

טכניקה בטיפול בילדים

  • הספר מציע נקודת מבט רעננה על ההיבטים המרכזיים בתיאוריה ובטכניקה של הפסיכואנליזה, המשקפת במיוחד את השינויים הדרמטיים שעוררה חשיבתו של ביון. דרך הצגת מספר רב של דוגמאות קליניות מפורטות, טוען המחבר שהמוקד הבסיסי של מערכת היחסים האנליטית הם התהליכים הבין-אישיים/ אינטרסובייקטיביים, המודעים והלא-מודעים, המתחוללים בין האנליטיקאי למטופל.

לרכישת הספר - הוצאת תולעת ספרים