תפריט נגישות

פנים רבות לארוס

  • "מיניות האדם היא טראומטית במהותה": כך נפתחת החקירה הפסיכואנליטית המרתקת של ג´ויס מקדוגל, הבוחנת את המיניות האנושית על שלל צורותיה. מקדוגל מדגימה באופן משכנע כיצד הקונפליקטים הנפשיים הנובעים מהמתחים בין העולם הפנימי המלא דחפים יצריים פרימיטיביים, לבין כוחות הריסון וההכחשה של העולם החיצוני. מתחילים בינקות המוקדמת ביותר ומשפיעים עלינו לכל אורך חיינו. בשל כך, ניתן לראות את התרומה המיוחדת שתורמת הפסיכואנליזה לחקר הליקויים בליבת הזהות המגדרית ולהבנת הקונפליקטים הנפשיים הכרוכים בזהות המינית ובחיפוש אחר אהבה.

לרכישת הספר - הוצאת תולעת ספרים