חיפוש

כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים-טל סלוניק

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב שני: הטיפול בטראומה רפואית

תיאור מקרה טיפול בטראומה רפואית לפי מודל SEE FAR CBT

צילומי הכנס המלאים   הרצאות מצולמות נוספות