חיפוש

הנשים של הפסיכואנליזה: מרגרט ליטל ופאולה היימן

צוות בטיפולנט

כתב עת לפסיכותרפיה - גיליון 6/16

לרגל יום האישה הבינלאומי אנו מקדישים את הגיליון לשתיים מהנשים שעיצבו את פניה של הפסיכואנליזה העכשווית, ותרמו משמעותית לעבודה עם העברה והעברה נגדית: מרגרט ליטל ופאולה היימן

ב- 8.3.16 חל יום האישה הבינלאומי וכמו בכל שנה, אנו שמחים להציג את עבודתן של קלינאיות ותיאורטיקניות אשר השפיעו על התיאוריה והפרקטיקה העכשווית. בגיליון זה נתמקד בעבודתן של מרגרט ליטל ושל פאולה היימן אך ראשית, אנו שמחים להביא את סקירתו של שי סתרן את יום העיון שנערך לרגל הוצאת ספרו של ד״ר ענר גוברין ״המוקסמים והמוטרדים״.

***

מרגרט ליטל נודעת בארץ בעיקר בזכות פרסומה את פרטי האנליזה שלה עם ויניקוט, אך רעיונותיה השפיעו באופן משמעותי על הטכניקה הפסיכואנליטית ובפרט על העבודה עם ההעברה הנגדית ועל התמודדות עם דפוסי העברה גבוליים ופסיכוטיים. על כך ניתן לקרא בסקירת המערכת על מרגרט ליטל ובשניים ממאמריה: על העברה דלוזיונית ו-העברה במצבים גבוליים.

פאולה היימן, אשר החלה את דרכה כממשיכה של קליין אך עברה לקבוצת האמצע הבריטית, הציעה בעבודתה הן פיתוח והעמקה של התיאוריה והטכניקה הקלייניאנית והן תפיסה פורצת דרך בתחום ההעברה הנגדית. על חייה ופועלה ניתן לקרא בסקירת המערכת פאולה היימן. דוגמה למאמר של היימן המציע פיתוח של רעיונות קלייניאנים הוא המאמר הערכה מחדש של השלבים המוקדמים של השלב האדיפלי, ודוגמה לחשיבתה פורצת הדרך ניתן לראות במאמרה שהפך לקלאסיקה - על העברה נגדית. כמו כן, אנו מביאים את מאמרו של סנדלר העברה נגדית ותגובתיות תפקיד אשר מציע פיתוח והרחבה של רעיונותיה של היימן בנוגע להעברה הנגדית.

מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22