תפריט נגישות

הנשים של הפסיכואנליזה: מרגרט ליטל ופאולה היימן

צוות בטיפולנט

כתב עת לפסיכותרפיה - גיליון 6/16

לרגל יום האישה הבינלאומי אנו מקדישים את הגיליון לשתיים מהנשים שעיצבו את פניה של הפסיכואנליזה העכשווית, ותרמו משמעותית לעבודה עם העברה והעברה נגדית: מרגרט ליטל ופאולה היימן

ב- 8.3.16 חל יום האישה הבינלאומי וכמו בכל שנה, אנו שמחים להציג את עבודתן של קלינאיות ותיאורטיקניות אשר השפיעו על התיאוריה והפרקטיקה העכשווית. בגיליון זה נתמקד בעבודתן של מרגרט ליטל ושל פאולה היימן אך ראשית, אנו שמחים להביא את סקירתו של שי סתרן את יום העיון שנערך לרגל הוצאת ספרו של ד״ר ענר גוברין ״המוקסמים והמוטרדים״.

***

מרגרט ליטל נודעת בארץ בעיקר בזכות פרסומה את פרטי האנליזה שלה עם ויניקוט, אך רעיונותיה השפיעו באופן משמעותי על הטכניקה הפסיכואנליטית ובפרט על העבודה עם ההעברה הנגדית ועל התמודדות עם דפוסי העברה גבוליים ופסיכוטיים. על כך ניתן לקרא בסקירת המערכת על מרגרט ליטל ובשניים ממאמריה: על העברה דלוזיונית ו-העברה במצבים גבוליים.

פאולה היימן, אשר החלה את דרכה כממשיכה של קליין אך עברה לקבוצת האמצע הבריטית, הציעה בעבודתה הן פיתוח והעמקה של התיאוריה והטכניקה הקלייניאנית והן תפיסה פורצת דרך בתחום ההעברה הנגדית. על חייה ופועלה ניתן לקרא בסקירת המערכת פאולה היימן. דוגמה למאמר של היימן המציע פיתוח של רעיונות קלייניאנים הוא המאמר הערכה מחדש של השלבים המוקדמים של השלב האדיפלי, ודוגמה לחשיבתה פורצת הדרך ניתן לראות במאמרה שהפך לקלאסיקה - על העברה נגדית. כמו כן, אנו מביאים את מאמרו של סנדלר העברה נגדית ותגובתיות תפקיד אשר מציע פיתוח והרחבה של רעיונותיה של היימן בנוגע להעברה הנגדית.