חיפוש

האיד המודע-הרצאות מצולמות של פרופ סולמס, 2011

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כיצד האיד, שלפי התיאוריה הפרוידאנית מזוהה עם הלא-מודע, יכול להקרא מודע? למה מתכוון פרופ' מארק סולמס כשהוא מכתיר את האיד כמודע? איזו סוג של מודעות יש לאיד? ומה המשמעויות הקליניות במידה והאיד אכן בעל מודעות כלשהי? 

ניתן למצוא תשובות לשאלות אלו ואחרות בהרצאותיו המצולמות של פרופ' סולמס, שהתקיימו ב-2011 כחלק מ"סדרת הרצאות על נוירופסיכואנליזה" במרכז לנוירופסיכואנליזה ע"ש ארנולד פפר במוסד הפסיכואנליטי בניו-יורק. 

אנו מצרפים כאן עבורכם סרטונים אלו, שהתפרסמו במסגרת פעילות NPSA - החברה הבינלאומית לנוירופסיכואנליזה - והם מובאים כאן באדיבותה.

להמשך קריאה:

נוירופסיכואנליזה: גשר בין שפות תיאורטיות ומחקריות שונות – ראיון עם אירית ברזל-רווה

"האיד המודע" - תקציר והפנייה למאמרו של פרופ' סולמס, 2013