הכשרה באנליזה ביואנרגטית - פסיכותרפיה גופנית אנליטית

תכנית הכשרה למטפלים באנליזה ביואנרגטית