הכשרה באנליזה ביואנרגטית - פסיכותרפיה גופנית אנליטית