הכשרה בפסיכואנליזה

פסיכואנליזה

מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו פותח בימים אלו בהרשמה למחזור נוסף של הכשרה בפסיכואנליזה, שיחל לימודיו באוקטובר 2019

הכשרה פסיכואנליטית – תהליך הקבלה

הכשרה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים לשנת 2018-2019

לוח שנתי

לימודי המשך