הפרעות קונברסיביות וכאב – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?